Việc làm
Xây dựng Page , làm conten video Tư vấn khách hàng bên mảng TẤM ỐP TƯỜNG PVC.   Địa chỉ làm việc: 108 Diên Hồng - Hoà Xuân - Cẩm Lệ - Đà Nẵng
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .