Việc làm
SL: 2  - Làm việc tại Đà Nẵng hoặc Hà Nội - Địa chỉ: 382 Nguyễn Hữu Thọ, Đà Nẵng
SL: 3 - Tìm kiếm Khách hàng tiềm năng, thông tin thị trường. - Tư vấn, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ của công ty tới Khách hàng, chốt giao dịch, ký kết hợp đồng;  Làm việc tại Đà Nẵng hoặc Hà Nội - Địa chỉ: 382 Nguyễn Hữu Thọ, Đ...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .