Việc làm
Mô tả công việc Tiếp thị từ xa qua các kênh điện thoại, mạng xã hội để mời khách đặt hẹn và đến tư vấn tại cơ sở: Gọi điện thoại để tiếp thị, giới thiệu các chương trình tập luyện tới các nguồn dữ liệu do công ty giao. Tiếp nhận thông tin và giải ...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .