Việc làm
- Tìm kiếm, chăm sóc các khách hàng tiềm năng có nhu cầu sử dụng dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa; - Lên kế hoạch gặp gỡ, xúc tiến việc vận chuyển hàng hóa cho khách hàng; - Chuẩn bị báo giá theo yêu cầu của khách h&a...
Giới thiệu sản phẩm, chào bán hàng theo các chính sách của công ty. Nhận đơn hàng, xử lý và theo dõi thực hiện. Triển khai các chính sách bán hàng sản phẩm của công ty. Kiểm soát và thu hồi công nợ. ...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .