Việc làm
●        Be involved in Web (Golang/Python/NodeJS/PHP ...) Application Development projects. ●        Working in cooperation with other project team members under the coordination of the Project Manager and having direct contact with foreign clients from US, EU, Australia and Singapore.
●        Be involved in Web (Golang/Python/NodeJS/PHP ...) Application Development projects. ●        Working in cooperation with other project team members under the coordination of the Project Manager and have direct contact with foreign clients from US, EU, Australia and Singapore.
–   Vân hành và quản trị mạng vị tính nội bộ –   Sử dụng khai thác các phần mềm ứng dụng phục vụ công việc tại đơn vị. –   Xử lý sao lưu số liệu theo yêu cầu của Ban Giám đốc, Kế toán trưởng đơn vị một các chính xác, an toàn và bảo...
Phân tích các yêu cầu, viết thông số kỹ thuật, cải thiện UI/UX, thiết kế cơ sở dữ liệu & mã hóa Lập trình, phát triển, quản lý và vận hành website bằng WordPress & PHP Xây dựng Website theo yêu cầu của Công ty và khách h&agrav...
- Analyze customer requirements and design solution - Create fully functional applications that run across multiple devices and multiple browsers - Ensuring optimal performance of the central database and responsiveness to front-end requests. - Developing high-performance applications by writing testable, reusable, and efficient code. ...
- Triển khai các công việc sửa chữa bào trì máy vi tính, máy in, lắp đặt camera giám sát... - Đảm bảo tiến độ công việc cũng như kết quả công việc được giao - Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn  ...
- Triển khai các công việc sửa chữa bào trì máy vi tính, máy in, lắp đặt camera giám sát... - Đảm bảo tiến độ công việc cũng như kết quả công việc được giao - Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn  ...
Làm việc và được sự hướng dẫn từ với Teamder
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .