Việc làm
• Trình bày, giới thiệu, tư vấn giải pháp đến khách hàng. • Hỗ trợ làm báo giá, hợp đồng, Hồ sơ thầu. • Làm các công văn, văn bản gửi khách hàng. • Lập báo cáo kết quả kinh doanh hàng tuần, hàng tháng hoặc đột xu...
- Lead cross-functional teams spread across geography to deliver complex projects. - Define, monitor and improve critical to success metrics for the success of the project. - Anticipate bottlenecks, provide escalation management, anticipate and make tradeoffs, and balance the business needs versus technical constraints. - Plan and mana...
* The job in short: - As a Solution Architect, it’s your job to ascertain that envisaged solutions become reality. Taking this client-facing role, you are equally comfortable in deep-dive technical workshops and in board-level sales presentations. Having earned your stripes in designing web-based architectures, you have no problem finding th...
● Participate in projects to develop Shopify related products for the company. ● Maintain existing product features and develop new features. ● Proactively propose ideas for product development. ● Discuss with the Japanese engineering team to plan product development. ● Participate in meetings to estimate time for products. ● Pro...
● Participate in projects to develop Shopify-related products for the company. ● Maintain existing product features and develop new features. ● Proactively propose ideas for product development. ● Discuss with the Japanese engineering team to plan product development. ● Participate in meetings to estimate time for products. ● Pro...
- Xây dựng, phát triển phần mềm của công ty trên nền tảng Laravel.  - Hỗ trợ team SEO xây dựng các website của công ty trên nền tảng WordPress.  - Thực hiện các công việc khác liên quan theo yêu cầu của cấp trên.
* Team member & Report line: - Administrative: 1 Japanese director, 1 Japanese manager, 1 general affairs staff. - Developer team: 2 leaders, 2 designers, 5 developers, report to Vietnamese leaders. - Tester team: 1 leader, 3 testers, 1 intern, report to the Vietnamese leader. *Responsibilities: - Coding, writing unit test, appli...
Doing Unit Test, API Test, IT Test, Scenario Test, Auto Test... (will be explained in the interview)
- Tìm kiếm, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng tiềm năng. - Giới thiệu, tư vấn khách hàng về sản phẩm và dịch vụ của công ty. - Lập kế hoạch và đề xuất các chiến lược kinh doanh, báo cáo và đánh giá hiệu quả của c&...
- You will liaise with different teams/clients to provide the best solutions for product requirements and designs. - You will collaborate with the team and work directly with clients to develop and provide high-quality work products. - When you are not coding, you will participate in reviewing other members’ code or researching new produc...
We are looking for a motivated Team Leader with a passion for software technologies and  strong communication skills. *RESPONSIBILITIES: - Building and managing the team.  - Helping teammates to utilize technology effectively. - Discussing with team members about project requirements.  - Overseeing all activities within a team. ...
- Understanding and considering both business and technical engineering needs to ensure quality digital products and related operational workflows to meet the desired business objectives. - Analyze and verify requirements for completeness, consistency, comprehensibility, feasibility, and conformity to standards. - Write requirements spec...
- You love problem-solving, you find it unpleasant when a problem goes unsolved, you want to figure out the root cause to come up with a proper solution. - You have entrepreneurial spirit. You want to learn how a business or startup operates so that you can eventually start your own. - You are a lifelong learner, who are curious how the ...
-Analyze the requirements to design and implement new features (back-end and front-end tasks).   -Ensure the good quality of product delivery.   -Troubleshoot issues, suggest and implement solutions.   -Continuously improve together with the team.   -Ensure components and the overall application are robust and easy to maintain.   ...
* As an Automation Test Engineer at Eureka Robotics, you will be working to improve our product quality by developing manual and automated tests, assisting our engineering team and customers in investigating issues in production, and creating reports of issues discovered during testing or production. - Create detailed, comprehensive, and ...
- Xây dựng code, phối hợp với Frontend để phát triển các sản phẩm mô hình client - server. - Tham gia phát triển, bảo trì các ứng dụng trên nền tảng web, sử dụng một trong các framework NodeJS. - Hỗ trợ các thành viên dự án để hiểu đúng y&...
- Nghiên cứu các tiêu chuẩn, chính sách, pháp luật về an ninh mạng. - Thực hiện rà soát, đánh giá chính sách, quy định, quy trình và các hoạt động liên quan đến an ninh mạng theo các tiêu chuẩn , chính sách ...
- Tìm kiếm khách hàng, chăm sóc & tư vấn khách hàng. - Giới thiệu sản phẩm, đàm phán và ký kết hợp đồng. - Phối hợp cùng các bộ phận để hoàn thành dự án. - Thực hiện các chiến dịch Marketing theo yêu cầu của trưởng bộ p...
- Tham gia nghiên cứu các giải pháp, công nghệ mới để xây dựng các gói giải pháp kỹ thuật cung cấp cho thị trường. - Khảo sát và phân tích nhu cầu của khách hàng để viết hồ sơ tư vấn, đưa ra các mô hình, giải pháp cô...
- Tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng về các mảng: Staffing, dự án nhận việc, product Công ty (chuyên 1 hoặc nhiều thị trường: Châu Âu, Châu Á, Đông Nam Á: Singapore, Thái Lan, Nhật Bản, Mỹ, Đức, Úc, Hàn Quốc,...) - Theo s&aa...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .