Việc làm
- Tối ưu website với các công cụ tìm kiếm Google - Seo từ khóa website trên các công cụ tìm kiếm…. - Seo mạng xã hội, thiết lập và quản trị các trang mạng xã hội của công ty… - Quảng bá dịch vụ sản phẩm của công ty trên các ...
Phân tích các yêu cầu, viết thông số kỹ thuật, cải thiện UI/UX, thiết kế cơ sở dữ liệu & mã hóa Lập trình, phát triển, quản lý và vận hành website bằng WordPress & PHP Xây dựng Website theo yêu cầu của Công ty và khách h&agrav...
Location Dang Huu Pho, Thao Dien Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City Working Time Mon - Fri (9:00 - 18:00), Remote on Friday Salary Upto 2500 Gross (or nego) Job Description   Understanding and considering both business and technical engineering needs to ensure quality digital products and related operational workflows to meet t...
- Tham gia nghiên cứu và phát triển các phần mềm, ứng dụng trên nền tảng Web - Đề xuất giải pháp kỹ thuật cho các dự án phát triển. - Áp dụng giải pháp, xu hướng công nghệ mới để nâng cao chất lượng sản phẩm. - Tham gia bảo trì, nâng cấp...
Build up and maintain good relationships with customer as well as expand/develop new customers. Independently drive meetings, conduct negotiations and contract reviews with customers. Prepare and deliver sales proposals and presentations, or demo software. Ensure successful transformation of customer needs to the technical requirements...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .