Việc làm
Building and managing the Global SRE team, including team recruitment, new talent training, system operation/maintenance/coordination and team culture building. Improve the cross-team/time zone/regional cooperation mechanism, and provide SRE solutions in line with actual business scenarios based on business orientation. Responsible for SRE ...
- Nghiên cứu các tiêu chuẩn, chính sách, pháp luật về an ninh mạng. - Thực hiện rà soát, đánh giá chính sách, quy định, quy trình và các hoạt động liên quan đến an ninh mạng theo các tiêu chuẩn , chính sách ...
- Tìm kiếm, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng tiềm năng. - Giới thiệu, tư vấn khách hàng về sản phẩm và dịch vụ của công ty. - Lập kế hoạch và đề xuất các chiến lược kinh doanh, báo cáo và đánh giá hiệu quả của c&...
- Xây dựng code, phối hợp với Frontend để phát triển các sản phẩm mô hình client - server. - Tham gia phát triển, bảo trì các ứng dụng trên nền tảng web, sử dụng một trong các framework NodeJS. - Hỗ trợ các thành viên dự án để hiểu đúng y&...
- Thiết kế và phát triển ứng dụng trên Android / IOS. - Thực hiện các nhiệm vụ sửa lỗi được phát hiện trong quá trình phát triển và triển khai. - Phối hợp với UI / UX từ giai đoạn soạn thảo đến hoàn thành dự án. - Nghiên cứu áp dụng cá...
- Tham gia phát triển các dự án về Web, xây dựng các chức năng frontend của Website. - Xây dựng kiến trúc source code và làm việc với các thành viên khác để xây dựng kiến trúc hệ thống. - Xây dựng frontend cho web app bằng HTML – CSS...
Chịu trách nhiệm phát triển và duy trì ứng dụng phần mềm, phân tích yêu cầu người dùng và cung cấp các giải pháp kỹ thuật. Phát triển, cải thiện và duy trì ứng dụng phần mềm bằng nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau, bao gồm Py...
Adhere to standard Business Innovation transition and project management by utilizing industry standard tools and methodologies Take a solution products responsibility (maybe cross-functional, cross-organization, cross-service, involving 3rd parties) to takeover solution delivery to the customer Responsible to implement (install, configure,...
- Tìm kiếm khách hàng, chăm sóc & tư vấn khách hàng. - Giới thiệu sản phẩm, đàm phán và ký kết hợp đồng. - Phối hợp cùng các bộ phận để hoàn thành dự án. - Thực hiện các chiến dịch Marketing theo yêu cầu của trưởng bộ p...
- Kiểm soát các hoạt động Digital Marketing: Xây dựng chiến lược, chiến lược Marketing cho sản phẩm, các chương trình truyền thông, promotion theo định hướng công ty. - Lập kế hoạch, triển khai và theo dõi quảng cáo  sản phẩm, dịch vụ của Công ty trên các k...
• Trình bày, giới thiệu, tư vấn giải pháp đến khách hàng. • Hỗ trợ làm báo giá, hợp đồng, Hồ sơ thầu. • Làm các công văn, văn bản gửi khách hàng. • Lập báo cáo kết quả kinh doanh hàng tuần, hàng tháng hoặc đột xu...
- Chủ trì phát triển giải pháp sản phẩm về CNTT như Systems, Networks, Security… - Khảo sát, lập dự toán, viết hồ sơ chi tiết. - Quản trị giải pháp sản phẩm, lựa chọn thiết bị,… kết hợp thử nghiệm khẳng định giải pháp. Chuẩn bị các tài liệu sản phẩm,… tổ chức giới thiệu giải p...
- Tổ chức, giám sát việc thực hiện các chiến lược phát triển sản phẩm dịch vụ, triển khai dịch vụ CNTT. - Đánh giá xu hướng công nghệ để có phương án tư vấn, chuyển đổi chiến lược và xây dựng sản phẩm dịch vụ CNTT theo xu hướng công nghệ. - Định hướng v&agrav...
• Công việc Thiết kế và lên giải pháp, shop drawing cho các công trình điện nhẹ ELV, Datacenter triển khai bản vẽ các công trình dân dụng và công nghiệp AutoCad, Visio, dựng 3D…  • Bóc tách được khối lượng của các hệ thống điện nhẹ như L...
- Tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng về các mảng: Staffing, dự án nhận việc, product Công ty (chuyên 1 hoặc nhiều thị trường: Châu Âu, Châu Á, Đông Nam Á: Singapore, Thái Lan, Nhật Bản, Mỹ, Đức, Úc, Hàn Quốc,...) - Theo s&aa...
- Tham gia nghiên cứu các giải pháp, công nghệ mới để xây dựng các gói giải pháp kỹ thuật cung cấp cho thị trường. - Khảo sát và phân tích nhu cầu của khách hàng để viết hồ sơ tư vấn, đưa ra các mô hình, giải pháp cô...
Professionally develop strong relationships with Customer’s leadership across business sectors and industries. Strongly develop, coach, motivate and lead sales teams to achieve the Company targets and performance as required. Collaboratively work with the team to develop an overall territory account plan in order to maximize opportunitie...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .