Việc làm
- Kiểm tra phân tích - báo cáo - Kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào/tồn kho - Kiểm tra đảm bảo chất lượng sản phẩm theo quy định - Công việc trao đổi cụ thể qua buổi phỏng vấn.
18-01-2021
Toàn thời gian
Công nghệ sinh học 
- Thực hiện quá trình sản xuất thử nghiệm từ chuẩn bị xương, men đến kết thúc đợt sản xuất, thử nghiệm, ghi nhận và báo cáo kết quả. - Chịu trách nhiệm về các kết quả thử nghiệm. Báo cáo đến cấp trên đến các điểm không phù hợp để có phương ...
18-01-2021
Toàn thời gian
Hóa học 
- Thí nghiệm và nghiên cứu phát triển sản phẩm mới; - Xây dựng mục tiêu về huấn luyện, đào tạo kĩ năng của nhân viên phòng R&D; - Tư vấn kỹ thuật và nghiên cứu phát triển sản phẩm mới; - Tìm kiếm nguyên vật liệu mới cho Công ty; -...
11-01-2021
Toàn thời gian
Hóa học 
- Quản lý hồ sơ pháp lý của dự án, giấy phép, chứng nhận liên quan các hạng mục công trình (với thầu phụ, CĐT/tư vấn)… - Kiểm soát các hồ sơ kĩ thuật liên quản đến chất lượng công trình (Bản vẽ thiết kế, hợp đồng, hồ sơ chất lượng…) - Tham...
06-01-2021
Toàn thời gian
Xây dựng/ Công nghiệp xây dựng 
- Công việc chính: kiểm nghiệm nguyên liệu. Địa điểm làm việc: Đường số 6, kcn Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch, Đồng Nai.  
30-12-2020
Toàn thời gian
Hóa học 
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .