Việc làm
Position: Sales Engineer Department: MD/Sales Reporting Manager: Alex Tan Job Summary: Business development into Vietnam electronics industry with our target application/market segment and create new business. Build strong relationship with local customers, distributors to expand customer base, especially local business with R&D capa...
- Bảo hành sản phẩm và báo cáo tình trạng bảo hành địa bàn theo phân công: + Tiếp nhận các thông tin về việc Bảo hành sản phẩm. + Kiểm tra, đánh giá tình trạng của sản phẩm, linh kiện trước, trong, sau khi bảo hành. + Thực hiện...
- Thiết kế tủ điện điều khiển, sơ đồ điện điều khiển và động lực. Thi công lắp đặt, đấu nối tủ điện. - Bóc khối lượng thi công hệ thống cơ điện lạnh… - Phụ trách công việc kỹ thuật và dự án. - Sẽ trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn…  ...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .