Việc làm
- Xây dựng và phát triển các phần mềm ứng dụng, triển khai các sản phẩm dịch vụ CNTT. - Có kinh nghiệm tiếp nhận, chuyển giao phần mềm - Đào tạo, hỗ trợ khách hàng - Ưu tiên ứng cứ viên có kiến thức và kinh nghiệm về lập trình ngôn ngữ Pyt...
- Thực hiện công việc sửa chữa các thiết bị điện trong nhà máy. - Kiểm tra tình hình hiện tại của máy móc để thay thế (nếu cần) dưới sự hướng dẫn của cấp trên. - Duy trì khu vực làm việc an toàn, trật tự và sử dụng thiết bị an toàn. - Hỗ trợ...
- Vận hành hệ thống lạnh công nghiệp: sấy lạnh thăng hoa (FD). - Vận hành kho lạnh. - Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ hệ thống máy nén lạnh, giải nhiệt, ngưng tụ, bay hơi, các máy móc thiết bị liên quan đến phần lạnh. - Bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa điệ...
- Vận hành hệ thống lạnh công nghiệp: sấy lạnh thăng hoa (FD). - Vận hành kho lạnh. - Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ hệ thống máy nén lạnh, giải nhiệt, ngưng tụ, bay hơi, các máy móc thiết bị liên quan đến phần lạnh. - Bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa điệ...
- Vận hành hệ thống lạnh công nghiệp: sấy lạnh thăng hoa (FD). - Vận hành kho lạnh. - Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ hệ thống máy nén lạnh, giải nhiệt, ngưng tụ, bay hơi, các máy móc thiết bị liên quan đến phần lạnh. - Bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa điệ...
- Bảo hành sản phẩm và báo cáo tình trạng bảo hành địa bàn theo phân công: + Tiếp nhận các thông tin về việc Bảo hành sản phẩm + Kiểm tra, đánh giá tình trạng của sản phẩm, linh kiện trước, trong, sau khi bảo hành + Thực hiện, ...
Sửa chữa các máy móc, thiết bị điện nước trong Xưởng. Bảo quản dụng cụ, máy móc thiết bị phục vụ cho công việc sửa chữa. Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy móc thiết bị trong nhà máy. Phối hợp công tác kiểm tra ATLĐ, PCCC trong nhà m&aa...
Lập kế hoạch kinh doanh, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ công ty đến khách hàng. Thực hiện các chào hàng, Báo giá, Hợp đồng… Thiết lập lịch hẹn với khách hàng, đàm phán, thương lượng, ký kết hợp đồng. Chăm sóc khách hàng, theo d&...
- Hỗ trợ kỹ thuật bộ phận bán hàng cung cấp phụ tùng (điện, C&I, cơ khí, bơm, van) cho các nhà máy nhiệt điện, thủy điện. - Xuống các nhà máy khảo sát thiết bị, làm rõ thông số kỹ thuật với các phòng ban của các nhà m&...
1. Đào tạo nội bộ về kiến thức bảo mật thông tin 2. Audit toàn bộ các đơn vị trong hệ tập đoàn Công ty về bảo mật thông tin.
1. Quản lý hệ thống mạng (bao gồm làm hệ thống, thiết bị,…) 2. Cài đặt thiết bị mạng, phân phối và đưa thiết bị vào hệ thống mạng để sử dụng 3. Quy hoạch dự án mạng
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .