Việc làm
Công ty TNHH công nghiệp chính xác Việt Nam 1 (VPIC1) KCN Khai Quang - P Khai Quang - TP Vĩnh Yên -T Vĩnh Phúc       Sản xuất linh kiện ô tô, xe máy, thiết bị y tế. * Mô tả Xử lý nước thải trong quá trình sản xuất của toàn Công ty C&aa...
Thu thập thông tin, tìm kiếm Khách hàng dự án là các Doanh nghiệp, Nhà máy có nhu cầu đầu tư xây dựng các công trình xử lý môi trường. Tiếp cận, duy trì và phát triển các mối quan hệ với các Kh&aacu...
- Thiết kế và triển khai hồ sơ bản vẽ cây xanh các giai đoạn từ thiết kế ý tưởng đến thiết kế thi công, đảm bảo ý tưởng và chất lượng sản phẩm đầu ra do Công ty quy định. - Xây dựng kế hoạch bảo dưỡng, chăm sóc cây trồng. - Đưa ra các sáng kiến nhằm li&e...
- Giám sát việc thực hiện các quy định An toàn, vệ sinh lao động, và môi trường: - Triển khai tài liệu quản trị An toàn vệ sinh lao động, môi trường, đảm bảo tính hiệu lực và hiệu quả của tài liệu nội bộ nhà máy. - Tổ chức và Duy tr&igra...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .