Việc làm
- Tư vấn khách hàng lập các hồ sơ/ thủ tục môi trường. - Lập các báo cáo liên quan như: + Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)/ Đề án bảo vệ môi trường/ Báo cáo kết quả thực hiện các công trìn...
26-01-2021
Toàn thời gian
Môi trường 
- Làm báo cáo tuần, bản tin, báo cáo liên quan mảng Môi trường - Giám sát thực tế tại các site về công tác môi trường - Đề xuất, giám sát thực hiện kế hoạch VBLQ về Môi trường - Thực hiện soạn thảo, chỉnh sửa, cải tiến, tham mưu b...
22-01-2021
Toàn thời gian
Môi trường 
- Lập kế hoạch, thực hiện huấn luyện, đào tạo, phổ biến an toàn lao động định kỳ cho CBNV trong toàn Công ty; - Tổ chức thẩm định và nghiệm thu các điều kiện an toàn, PCCC, các thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, bảo hộ lao động, các nguyên vật liệu; ...
21-01-2021
Toàn thời gian
Môi trường 
1. Thiết kế hệ thống cấp thoát nước Thiết kế hệ thống cấp thoát nước trong nhà cho các công trình dân dụng và công nghiệp Thực hiện, hoàn thành, bàn giao và duy trì công việc theo các thông số kỹ thuật, bản vẽ, yêu cầu t...
19-01-2021
Toàn thời gian
Môi trường 
- Khi làm việc bước đầu có người hướng dẫn cụ thể. - Được tạo điều kiện trong thời gian nhất định để thích nghi công việc mới. - Được đào tạo chuyên môn sâu nếu có năng lực tốt. - Tư vấn luật bảo vệ môi trường - Chăm sóc khách hàng ký hợp đồ...
13-01-2021
Toàn thời gian
Kỹ thuật 
Thực hiện thao tác vận hành hệ thống xử lý nước thải đúng quy trình, qui định Theo dõi, kiểm tra, xử lý kỹ thuật đảm bảo hệ thống hoạt động, ổn định, xử lý toàn bộ lượng nước thải ra đạt chất lượng yêu cầu. Theo dõi quá trình vận hành, c&aacut...
29-12-2020
Toàn thời gian
Môi trường 
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .