Việc làm
- Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm, dịch vụ của công ty. Tìm kiếm khách hàng, tư vấn và kinh doanh các thiết bị, giải pháp quan trắc môi trường tự động. - Phối hợp với các phòng ban chuẩn bị thuyết minh kỹ thuật, bản vẽ kỹ thuật, hồ sơ cần thiết phục ...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .