Việc làm
- Kiểm tra đơn hàng từ bộ phận bán hàng trên hệ thống, xem hàng trong kho còn hay hết ( được đào tạo sự dụng phần mềm ) - Đàm phán và nhập hàng từ nhà cung cấp - Xuất phiếu thu và phiếu chi hàng ngày - Viết hóa đơn cho kh&aacu...
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đạt kết quả cao nhất trong công việc; · Đề xuất ý kiến cải tiến việc mua hàng, giảm chi phí thu mua đến cấp trên · Báo giá các phiếu xin mua nội địa; · Đi lấy hàng về sau khi đã liên hệ qua điện thoại đặt h&agrav...
- Nhận đề xuất mua hàng, đề xuất sửa chữa từ các bộ phận trong công ty. - Tìm kiếm và phát triển hệ thống nhà cung cấp vật tư để phục vụ mua hàng hiệu quả. - Làm đơn hàng, hợp đồng và theo dõi quá trình thực hiện đơn hàng, hợp đồng, kế ...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .