Việc làm
- Kiểm tra đơn hàng từ bộ phận bán hàng trên hệ thống, xem hàng trong kho còn hay hết ( được đào tạo sự dụng phần mềm ) - Đàm phán và nhập hàng từ nhà cung cấp - Xuất phiếu thu và phiếu chi hàng ngày - Viết hóa đơn cho kh&aacu...
Tìm kiếm và chọn lựa nhà cung cấp phù hợp. Khảo sát giá trên thị trường. Thực thi thu mua hàng hóa theo quy trình. Các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý.
- Tìm kiếm nhà cung cấp (bao gồm tìm hiểu, đánh giá và liên hệ với nhà cung cấp). - Kiểm tra, rà soát yêu cầu mua hàng hóa, dịch vụ tuân thủ đúng các quy định. - Tìm kiếm Nhà cung cấp đáp ứng yêu cầu v&ag...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .