Việc làm
- Thực hiện theo đúng trình tự trong quy trình kiểm soát chất lượng , quy trình duyệt và lưu mẫu sản phẩm , quy trình xử lý sản phẩm không đạt , ... ( sẽ được hướng dẫn cụ thể khi nhận việc ) - Tiếp nhận và bàn giao thông tin công việc khi ra , vào...
18-01-2021
Toàn thời gian
Quy trình sản xuất 
- Lên xuống khuôn sản phẩm , thự khuôn sản phẩm mới . - Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật các máy . Bảo trì khuôn , máy móc thiết bị . - Khi phát hiện lỗi phải chỉnh máy và khuôn để sản phẩm hoàn thiện không bị lỗi - Thực hiện...
18-01-2021
Toàn thời gian
Bảo trì 
- Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới theo mục tiêu của bộ phận, công ty - Nghiên cứu sản phẩm đối thủ cạnh tranh để có chiến lược phát triển sản phẩm hiệu quả. - Phân tích, so sánh ưu nhược điểm của sản phẩm thị trường và sản phẩm công ty - Tìm hiểu v&...
18-01-2021
Toàn thời gian
Kiểm soát chất lượng (QA/QC) 
1. Vận hành máy phát âm thanh chim yến: bên trong, bên ngoài. 2. Vận hành hệ thống phun sương tạo ẩm. 3. Kiểm tra các chỉ tiêu môi trường nhà yến: - Định kỳ hàng tháng sử dụng máy đo nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng để kiểm tra đo...
15-01-2021
Toàn thời gian
Kỹ thuật 
Thực hiện các công việc tại công đoạn ép nhựa. Thực hiện các công việc hàng ngày tại công đoạn ép nhựa theo sự phân công của Tổ Trưởng/Giám Sát Viên Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của cấp trên...
15-01-2021
Toàn thời gian
Cơ khí/ Tự động/ Ô tô 
1. To build safety, 5S culture among the Production Team 2. Ensure discipline are followed and respected by Operators 3. To be responsible for management of production shift 4. To ensure Quality and Productivity during production realization is compliance to defect rate and target productivity 5. Oversee daily operations of manuf...
15-01-2021
Toàn thời gian
Kỹ thuật 
- Tìm kiếm và thảo luận về giá với các nhà cung cấp để có giá trị tối ưu với chất lượng sản phẩm tốt - Giám sát chất lượng và tư vấn phối hợp (thùng, nilong, băng, dây đai ..) về kịp thời - Theo dõi tiến độ hàng hóa và chốt h&agr...
11-01-2021
Toàn thời gian
Quản lý điều hành 
1. Vận hành hệ thống dây chuyền đóng chai/lon/Keg - Tiếp nhận và vận hành hệ thống dây chuyền đóng gói để sản xuất bia theo kế hoạch của Nhà máy - Thực hiện tốt quy trình vận hành máy đã hướng dẫn cụ thể từ Work Instructions (Tài liệu hư...
29-12-2020
Toàn thời gian
Cơ khí/ Tự động/ Ô tô 
Manage workers in shift. Manage a team assigned for part of production process. Ensure effective production operation. Control the team to ensure that production plan is achieved on a daily basis. Seek the possibility of production yield improvement and process optimization Communicate with other Teams in the process or other pro...
24-12-2020
Toàn thời gian
Sản xuất 
- Nhận kế hoạch sản xuất từ bộ phận kế hoạch - Phân công nhiệm vụ cho công nhân trong tổ thực hiện kế hoạch sản xuất - Đảm bảo hoàn thành đủ sản lượng sản xuất , đúng tiến độ - Kết hợp với QC kiểm soát chất lượng - Hướng dẫn , đào tạo công nhân trong tổ vệ sinh a...
24-12-2020
Toàn thời gian
Kiểm soát chất lượng (QA/QC) 
- Lên xuống khuôn sản phẩm , thự khuôn sản phẩm mới . - Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật các máy . Bảo trì khuôn , máy móc thiết bị . - Khi phát hiện lỗi phải chỉnh máy và khuôn để sản phẩm hoàn thiện không bị lỗi - Thực hiện...
24-12-2020
Toàn thời gian
Bảo trì 
Manage the daily operations through supervision of dispatchers and all operations staff. Oversee and ensure professional delivery and pickup operations. Implement and maintain standard operating procedures. Maintain control of the COD process and oversee delivery staff compliance and accurate reconciliation of cash. Ensure delivery ...
23-12-2020
Toàn thời gian
Vận chuyển/ Giao nhận/ Kho 
• Thiết lập, xây dựng quy trình cho từng công đoạn sản xuất. • Đào tạo nhân viên thực hiện theo đúng quy trình, hướng dẫn đưa ra • Kiểm tra các quy trình và đảm bảo sự tuân thủ. • Đánh giá chất lượng nhà cung cấp. • Kiểm soát h...
22-12-2020
Toàn thời gian
Quy trình sản xuất 
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .