Việc làm
- Xây dựng và phát triển các phần mềm ứng dụng, triển khai các sản phẩm dịch vụ CNTT. - Có kinh nghiệm tiếp nhận, chuyển giao phần mềm - Đào tạo, hỗ trợ khách hàng - Ưu tiên ứng cứ viên có kiến thức và kinh nghiệm về lập trình ngôn ngữ Pyt...
Số lượng tuyển: 04 Lập trình ứng dụng IoT trong nghiên cứu phát triển máy móc tự động hóa, hệ thống sản xuất tự động phục vụ sản xuất và thương mại. Các công việc khác theo xự phân công của cấp trên.
- Lên ý tưởng, sáng tạo, tham gia xây dựng và triển khai các chiến lược phát triển nội dung nội dung và viết bài trên web, fanpage, forum, web vệ tinh, bài SEO trên tiêu chuẩn - Lên brief cho thiết kế, script cho sự kiện, idea cho video / hình ảnh...
Làm việc trực tiếp với các bên liên quan để lập kế hoạch cải tiến tính năng chính của sản phẩm Phối hợp với các phòng ban khác (CS, Marketing, Designer và Team Phát triển sản phẩm,…) để đưa ra các giải pháp khả thi, lấy ý kiến phản hồi của kh&...
ADI - a Thai headhunting agency is supporting a global technology corporation to find a talented and experienced Client Manager/Account Manager who can support the achievement of sales targets and drives continuous growth by establishing and maintaining strong sales and marketing strategies, with a specific focus on IT infrastructure projects i...
1. Đào tạo nội bộ về kiến thức bảo mật thông tin 2. Audit toàn bộ các đơn vị trong hệ tập đoàn Công ty về bảo mật thông tin.
1. Quản lý hệ thống mạng (bao gồm làm hệ thống, thiết bị,…) 2. Cài đặt thiết bị mạng, phân phối và đưa thiết bị vào hệ thống mạng để sử dụng 3. Quy hoạch dự án mạng
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .