Việc làm
- Nghiên cứu, phân tích các tài liệu yêu cầu, thiết kế. - Thiết kế và viết testcase, checklist. - Thực hiện kiểm thử, phát hiện lỗi, log lỗi và quản lý lỗi trên hệ thống Quản lý lỗi, phối hợp với developer để sửa lỗi. - Viết báo cáo kiểm thử. ...
- Tham gia phát triển ứng dụng, website trên nền tảng PHP. với khách hàng trong nước và nước ngoài. - Lập kế hoạch, báo cáo, phối hợp công việc với các thành viên khác trong nhóm. - Thực tập theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp Quản lý. ...
- Làm việc với những dự án sản phẩm công nghệ của công ty và đối tác. - Phát triển các hệ thống frontend cho các ứng dụng web trên PC, smartphone. - Phát triển và cải thiện các tính năng hướng đến trải nghiệm người dùng. - Quản l&yacut...
- Tìm hiểu các yêu cầu và nghiệp vụ từ khách hàng. - Thực hiện triển khai phần mềm cho khách hàng - Đào tạo và hướng dẫn cho khách hàng sử dụng phần mềm. - Hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình sử dụng. - Chịu trách...
- Khảo sát, tìm kiếm, tư vấn, đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng. - Theo dõi, cập nhật dữ liệu khách hàng để có các số liệu thống kê và phân tích từ đó đưa ra các đề xuất để cải thiện, thúc đẩy hiệu quả kin...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .