Việc làm
Overview of duties "• Behaves and acts in an exemplary fashion, embodying the brand mindset • Is responsible for the Pullman co-meeting ""connectivity"" promise. • Is the IT, telecoms and audiovisual expert at the hotel for co-meeting customers. In this regard, manages and coordinates everything necessary to se...
18-01-2021
Toàn thời gian
Máy tính/ CNTT 
To ensure that all hardware and software systems in the hotel are performing well at all times and to take immediate action in case of system breakdown. To ensure that the hotel operation is equipped with adequate hardware and software, in order to obtain efficiency in information flow. To coordinate and review that all hardware and softw...
18-01-2021
Toàn thời gian
Máy tính/ CNTT 
Thiết lập và quản trị hệ thống công nghệ thông tin của Công ty Hỗ trợ người dùng các sự cố về máy tính Chi tiết trao đổi trong thời gian phỏng vấn CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ ONXIN VIỆT NAM  Địa chỉ: Thôn Thượng- Duy Phiên- Tam Dương- Vĩnh Phúc...
18-01-2021
Toàn thời gian
Điện/ Điện tử 
1-Software Developer Collaborate with teammates to set specifications for new applications/enhancements. Design prototypes according to specifications. Develop applications or enhancements, either locally or with vendors within deadlines. Perform unit, integration, functional and non-functional tests. Work with user to execute user-accep...
15-01-2021
Toàn thời gian
Máy tính/ CNTT 
• Tham gia phát triển sản phẩm Mobile App phục vụ người dùng trên toàn thế giới. • Đóng góp ý tưởng, cải tiến sản phẩm. • Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới. • Có cơ hội tham gia phát triển hệ sinh thái sản phẩm về Health Tech, gi...
15-01-2021
Toàn thời gian
Máy tính/ CNTT 
• Tham gia phát triển sản phẩm Mobile App phục vụ người dùng trên toàn thế giới. • Đóng góp ý tưởng, cải tiến sản phẩm. • Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới. • Có cơ hội tham gia phát triển hệ sinh thái sản phẩm về Health Tech, gi...
15-01-2021
Toàn thời gian
Máy tính/ CNTT 
• Tham gia phát triển sản phẩm Mobile App phục vụ người dùng trên toàn thế giới. • Đóng góp ý tưởng, cải tiến sản phẩm. • Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới. • Có cơ hội tham gia phát triển hệ sinh thái sản phẩm về Health Tech, gi...
15-01-2021
Toàn thời gian
Máy tính/ CNTT 
- Đảm nhận vị trí Tester, tham gia vào các dự án phát triển ứng dụng Mobile trên App Store phục vụ hơn 200.000.000 người dùng toàn cầu trong hệ sinh thái sản phẩm của công ty. - Nghiên cứu tài liệu thiết kế, bản mô tả tính năng của dự án. ...
15-01-2021
Toàn thời gian
Máy tính/ CNTT 
Tham gia phát triển sản phẩm Mobile App phục vụ người dùng trên toàn thế giới. Đóng góp ý tưởng, cải tiến sản phẩm. Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới. Có cơ hội tham gia phát triển hệ sinh thái sản phẩm về Health Tech, giải quyết...
15-01-2021
Toàn thời gian
Máy tính/ CNTT 
Tham gia phát triển sản phẩm Mobile App phục vụ người dùng trên toàn thế giới. Đóng góp ý tưởng, cải tiến sản phẩm. Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới. Có cơ hội tham gia phát triển hệ sinh thái sản phẩm về Health Tech, giải quyết...
15-01-2021
Toàn thời gian
Máy tính/ CNTT 
1. Nghiên cứu công nghệ liên quan bộ lọc tần số vô tuyển (Radio frequency) theo các dự án về anten viễn thông, mạng… 2. Chuyển giao công nghệ cho bộ phận sản xuất. 3. Thực hiện các chương trình phát triển cho khối sản xuất bao gồm việc hợp tác với các bộ phận...
15-01-2021
Toàn thời gian
Máy tính/ CNTT 
Nơi làm việc    : 49 Lê Quý Đôn, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng   Lĩnh vực hoạt động chính: IoT, Smart-city; Viễn Thông & Công nghệ thông tin. Tích hợp hệ thống. * Mô tả công việc:  Triển khai lắp đặt & bảo trì hệ thống thiết bị CNTT tại khách...
15-01-2021
Toàn thời gian
Máy tính/ CNTT 
- Quản lý và thực thi các chính sách, thủ tục và quy trình CNTT trong toàn công ty. - Quản lý phát triển, thực hiện, cài đặt và hoạt động của các thông tin và các hệ thống chức năng như: LAN, WAN, VPN, Firewall, Email, chống vir...
15-01-2021
Toàn thời gian
Máy tính/ CNTT 
Nơi làm việc    : 49 Lê Quý Đôn, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng   Lĩnh vực hoạt động chính: IoT, Smart-city; Viễn Thông & Công nghệ thông tin. Tích hợp hệ thống. * Mô tả công việc:  Giám sát vận hành & khai thác hệ thống thiết bị...
15-01-2021
Toàn thời gian
Máy tính/ CNTT 
- Thiết kế Art chất lượng cao: Icon, Banner, Screenshot, Environment, Background App UI/UX, Store Listing, Sketch… - Thiết kế assets cho những sản phẩm hiện tại và đảm bảo nhất quán về Art-style - Lưu trữ assets, resource dự án có hệ thống, tổ chức. - Cùng team phân tích, tìm hiểu ...
15-01-2021
Toàn thời gian
Máy tính/ CNTT 
- Xây dựng và phát triển các dự án Game mobile trên nền tảng Unity cho Android và IOS - Cùng team lên ý tưởng và giải pháp cho các tính năng mới của game - Sửa lỗi và cải thiện tính năng, hiệu suất trò chơi - Tích ...
15-01-2021
Toàn thời gian
Máy tính/ CNTT 
- Phát triển các dự án trên nền tảng .NET CORE, C#, SQL Server, Oracle, Redis, Restfull Service… - Nghiên cứu các công nghệ, xây dựng các giải pháp tài chính (Fintech Solution), quản lý nguồn nhân lực (HRM), quản lý quan hệ khách h&agra...
15-01-2021
Toàn thời gian
Máy tính/ CNTT 
- Nhận thông tin từ Quản lý Trung tâm thiết bị, Bộ phận Hội nghị trực tuyến và chuẩn bị các bộ thiết bị cần thiết. - Nhận thiết bị tại kho và đến địa điểm tổ chức dịch vụ, lắp đặt, chạy thử thiết bị đảm bảo đúng tiêu chuẩn của công ty và yêu cầu của khách hà...
13-01-2021
Toàn thời gian
Máy tính/ CNTT 
Viết, biên tập tin, bài quảng bá và chịu trách nhiệm quản lý nội dung về sản phẩm, bài viết, sự kiện,... của Công ty lên Website, Facebook và các kênh truyền thông trực tuyến của Tập đoàn. Xây dựng, quản lý, phát triển Website, ...
13-01-2021
Toàn thời gian
Máy tính/ CNTT 
  Kiểm tra các giải pháp của Đối tác vào các tình huống cụ thể của Công ty. Hỗ trợ xây dựng quy trình nghiệp vụ của từng phân hệ trên hệ thống ERP. Đào tạo, hướng dẫn người dùng sử dụng hệ thống ERP và xử lý, khắc phục sự cố đảm bảo hệ...
13-01-2021
Toàn thời gian
Máy tính/ CNTT 
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .