Việc làm
Vận hành Kho: Điều phối việc nhận, lưu trữ, giao hàng hóa; Phân công nhiệm vụ và giám sát nhân viên kho để đảm bảo hoạt động trơn tru; Triển khai các phương án tốt nhất về bố trí và tổ chức kho hàng để tối ưu hóa việc sử dụng kh...
Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản tại KCN Biên Hòa II, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam (Có xe đưa đón từ HCM) - Điều phối và giám sát các hoạt động nhận hàng, xuất hàng, và lưu trữ hàng hóa để ...
*Task 1: - Mua vật tư cho mã hàng mới. - Triển khai nhà cung cấp mới. - Quản lý vật tư, đàm phán giá và tìm kiếm, làm việc trực tiếp với nhà cung cấp. - Biết cách đọc và hiểu được bản vẽ. - Phân tích báo giá hợp lý L...
- Nhân viên phụ trách phát triển sản phẩm mới, nguyên liệu mới, khai thác nhà thầu mới + Tìm kiếm nhà cung cấp nguyên liệu mới (như giấy, vải,...) + Tìm kiếm và phát triển các nhà thầu phụ (ví dụ: nhà thầu in nhãn tag,...
- Thực hiện, theo dõi và giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến Xuất nhập khẩu. - Kiểm tra hồ sơ và hoàn thành các thủ tục hải quan liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu (máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu,…). - Lập và điều chỉn...
- Receive shipment information from relevant departments, check and feedback if have any mistake - Making import docs - Customs declaration - Check debit note and make a request for payment - Making relevant reports.
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .