Việc làm
- Triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh theo chỉ tiêu được giao. - Khai thác, tìm kiếm khách hàng hàng cá nhân/doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh. - Chào giá, duy trì, phát triển mối quan hệ khách hàng mớ...
- Chuẩn bị bộ chứng từ khai hải quan, chứng từ xin cấp C / O, kiểm dịch,... - Phối hợp với các phòng ban chuẩn bị lịch trình xuất và lịch trình đóng hàng. - Chuẩn bị xe và tàu cho container hàng xuất. - Hậu cần cho bộ phận xuất nhập khẩu. - Theo dõi to&agra...
* Phát triển khách hàng: - Chăm sóc khách hàng cũ của công ty - Mở rộng khách hàng ở thị trường truyền thống và thị trường mới. - Lên kế hoạch và thực hiện bán hàng nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh theo từng tháng, quý, ...
• Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu vận chuyển hàng hóa trong & ngoài nước. • Chăm sóc tốt cho khách hàng và duy trì được mối quan hệ với khách hàng cũ và khách hàng mới. • Giới thiệu và báo giá, thương ...
- Các công việc theo sự phân công của cấp trên. - Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.
- Chào hàng: quảng bá, giới thiệu các mặt hàng của công ty thông qua email, website B2B... - Chốt đơn hàng: đàm phán, thương thảo giá, số lượng, trách nhiệm, nghĩa vụ của từng bên. - Soạn thảo hợp đồng & đảm bảo hợp đồng đủ điều kiện thực thi. - Phố...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .