Việc làm
- Nhận đơn đặt hàng từ khách hàng. - Tìm kiếm nhà cung cấp. - Theo dõi về tiến độ giao - nhận hàng. - Kiểm tra số lượng và chất lượng khi giao nhận hàng. - Lên kế hoạch giao hàng. - Nhập đơn hàng lên hệ thống ERP. - Có kinh nghiệm d...
- Hạch toán các bút toán về CCDC, TSCĐ, chi phí trả trước, chi phí lương, BHXH trên phần mềm kế toán Fast. - Kiểm tra, theo dõi và lập báo cáo thuế, kết quả kinh doanh và các báo cáo nội bộ khác. - Lập báo cá...
* Quản lý việc bán hàng: - Xử lý đơn hàng, in đơn hàng giao cho bộ phận kho. - Tư vấn thông tin cho khách hàng về các sản phẩm của gian hàng qua kênh chat. - Quản lý, giám sát tồn kho, giá sản phẩm trên trang bán. ...
RESPONSIBILITIES Lead Technical team, Quality team, and Production team to fulfill production plan in accordance with business plan; Develop effective production system/processes to create strategic production plan Build up strategy/optimal systems to effectively supervise product quality Develop people to fit in the system Liaise...
- Nhập dữ liệu vào phần mềm kế toán Amis. - Làm doanh thu hàng tháng, thanh toán cho các lái xe. - Làm công nợ khách hàng. - Giao dịch ngân hàng, lấy sổ phụ, đóng sổ phụ. - Hỗ trợ xuất hóa đơn....
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .