Việc làm
About this team The Liaison Office (LLO) team is dedicated to ensuring our components are produced of the highest quality, delivered when we need them, and manufactured with partners who share our commitment to elevating the world. Not only do we manage the production of great products at an exceptional quality level, but we also build great...
About this team The Liaison Office (LLO) team is dedicated to ensuring our components are produced of the highest quality, delivered when we need them, and manufactured with partners who share our commitment to elevating the world. Not only do we manage the production of great product, we also build great relationships.   A day in the ...
About this team Our merchandising team is dedicated to ensuring our components are produced on-time with our manufacturing partners who share our commitment in elevating the world. They work closely with vendor partners and internal teams to drive product excellence, manage costs, and build positive relationships cross-functionally.   ...
* Quản lý việc bán hàng: - Xử lý đơn hàng, in đơn hàng giao cho bộ phận kho. - Tư vấn thông tin cho khách hàng về các sản phẩm của gian hàng qua kênh chat. - Quản lý, giám sát tồn kho, giá sản phẩm trên trang bán. ...
- Hạch toán các bút toán về CCDC, TSCĐ, chi phí trả trước, chi phí lương, BHXH trên phần mềm kế toán Fast. - Kiểm tra, theo dõi và lập báo cáo thuế, kết quả kinh doanh và các báo cáo nội bộ khác. - Lập báo cá...
- Nhận đơn đặt hàng từ khách hàng. - Tìm kiếm nhà cung cấp. - Theo dõi về tiến độ giao - nhận hàng. - Kiểm tra số lượng và chất lượng khi giao nhận hàng. - Lên kế hoạch giao hàng. - Nhập đơn hàng lên hệ thống ERP. - Có kinh nghiệm d...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .