Việc làm
- Xử lí đơn hàng - Cập nhật thị trường - Chăm sóc khách hàng - Báo cáo hoạt động kinh doanh - Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên  
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .