Việc làm
- Tiếp nhận thông tin từ đồng nghiệp, khách hàng để thiết kế các sản phẩm in ấn, quà tặng ( Sản phẩm tham khảo web: http://tamthanhdat.com/ hoặc Web: http://inhoasen.vn/ ) - Biết sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế cơ bản trong nghành in: Corel, Illustrator, Photoshop. Biết sử dụng ...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .