Việc làm
- Nghiên cứu thị trường, tìm kiếm khách hàng. - Nắm bắt thông tin về khách hàng và thị trường để xây dựng cơ sở dữ liệu phát triển thị trường và chiên lược hoạt động bán hàng của công ty. - Tiếp nhận thông tin phản hồi từ phía ...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .