Việc làm
• - Ngành nghề:Thẩm định/Giám định/Quản lý chất lượngDệt may • - Số lượng tuyển dụng: 2 • - Giới tính:Nữ • - Tính chất công việc: Giờ hành chính từ t2-7 • - Hình thức làm việc: Nhân viên chính thức • - Thời gian thử việc: Nhận việc ngay Mô tả -...
· Chịu trách nhiệm kiểm soát các hoạt động bảo đảm và quản lý chất lượng đầu vào và đầu ra của hàng hóa, sản phẩm nhằm đạt được mục tiêu chất lượng - môi trường của từng nhóm sản phẩm; · Đi gia công,kiểm tra chất lượng các nhà máy ...
About this team The Liaison Office (LLO) team is dedicated to ensuring our components are produced of the highest quality, delivered when we need them, and manufactured with partners who share our commitment to elevating the world.  Not only do we manage the production of great product at an exceptional quality level, we also build great rel...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .