Việc làm
Đọc bản vẽ, triển khai công tác thi công ngoài hiện trường; Lập bản vẽ, tiến độ biện pháp thi công theo yêu cầu của BĐH; Bóc tách khối lượng, lập tiến độ chi tiết trong hạng mục công trình và toàn bộ công trình; Thực hiện hồ sơ chất lượng...
21-01-2021
Toàn thời gian
Kiểm soát chất lượng (QA/QC) 
- Xây dựng, duy trì hệ thống ISO 9001, 14001, FSC … - Đánh giá audit khách hàng định kỳ/khách hàng mới - Đánh giá nội bộ công ty theo tiêu chuẩn, qui trình và theo yêu cầu khách hàng - Đánh giá nhà cung cấp ...
19-01-2021
Toàn thời gian
Kiểm soát chất lượng (QA/QC) 
Nắm bắt được qui trình, công nghệ sản xuất, các đặc tính sản phẩm. Thực hiện việc kiểm tra chất lượng các công đoạn qui trình, qui định công ty. Kiểm soát các thông số quá trình trên dây chuyền sản xuất của toàn công ty từ đầu ...
19-01-2021
Toàn thời gian
Sản xuất 
- Thực hiện theo đúng trình tự trong quy trình kiểm soát chất lượng , quy trình duyệt và lưu mẫu sản phẩm , quy trình xử lý sản phẩm không đạt , ... ( sẽ được hướng dẫn cụ thể khi nhận việc ) - Tiếp nhận và bàn giao thông tin công việc khi ra , vào...
18-01-2021
Toàn thời gian
Quy trình sản xuất 
- Nhận kế hoạch sản xuất từ bộ phận kế hoạch - Phân công nhiệm vụ cho công nhân trong tổ thực hiện kế hoạch sản xuất - Đảm bảo hoàn thành đủ sản lượng sản xuất , đúng tiến độ - Kết hợp với QC kiểm soát chất lượng - Hướng dẫn , đào tạo công nhân trong tổ vệ sinh a...
18-01-2021
Toàn thời gian
Sản xuất 
Quản lý công nhân Quản lý sản phẩm Lên kế hoạch sản xuất, kế hoạch xuất nhập hàng hóa Theo dõi giám sát quá trình sản xuất Công ty TNHH Probefiber Việt Nam Lô R, Khu công nghiệp Bình Xuyên, Thị trấn Đạo Đức, Huyện B&igr...
18-01-2021
Toàn thời gian
Kiểm soát chất lượng (QA/QC) 
- Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới theo mục tiêu của bộ phận, công ty - Nghiên cứu sản phẩm đối thủ cạnh tranh để có chiến lược phát triển sản phẩm hiệu quả. - Phân tích, so sánh ưu nhược điểm của sản phẩm thị trường và sản phẩm công ty - Tìm hiểu v&...
18-01-2021
Toàn thời gian
Kiểm soát chất lượng (QA/QC) 
Lovepop is on a mission to create one billion magical moments and the best place in the world for hungry, creative problem-solvers. We are looking for a Senior Quality Assurance Team Leader with great management capacity to be a part of the Lovepop Vietnam team. If you thrive in a fast paced and creative environment, enjoy being part of a team,...
13-01-2021
Toàn thời gian
Kiểm soát chất lượng (QA/QC) 
- Thực hiện phân tích các chỉ tiêu cảm quan, hóa lý của nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm, mẫu lưu vv.. - Cảm quan, xem xét các kết qủa phân tích để ra các quyết định đóng hộp - Kiểm tra kiểm sóat bán th&agra...
12-01-2021
Toàn thời gian
Kiểm soát chất lượng (QA/QC) 
Thực hiện kiểm tra chất lượng trực tiếp trên thị trường (thực địa) của các dự án được phân công nhằm đảm bảo chất lượng thông tin thu thập được từ bộ phận thu thập dữ liệu. Tuân thủ và thực hiện đúng các quy trình và thủ tục kiểm tra chất lượng dự án. C&...
12-01-2021
Toàn thời gian
Kiểm soát chất lượng (QA/QC) 
- Thí nghiệm và nghiên cứu phát triển sản phẩm mới; - Xây dựng mục tiêu về huấn luyện, đào tạo kĩ năng của nhân viên phòng R&D; - Tư vấn kỹ thuật và nghiên cứu phát triển sản phẩm mới; - Tìm kiếm nguyên vật liệu mới cho Công ty; -...
11-01-2021
Toàn thời gian
Hóa học 
1. Đọc ,tiếp nhận thông tin hoặc email của khách hàng và quản lý. 2. Kiểm tra, phát hiện và thông báo vấn đề cho bộ phận sản xuất sớm nhất. 3. Kiểm tra hàng theo tiêu chuẩn trước khi xuất khẩu hàng hóa. 4. Hỗ trợ đồng nghiệp và thực hiện một ...
08-01-2021
Toàn thời gian
Kiểm soát chất lượng (QA/QC) 
- Quản lý hồ sơ pháp lý của dự án, giấy phép, chứng nhận liên quan các hạng mục công trình (với thầu phụ, CĐT/tư vấn)… - Kiểm soát các hồ sơ kĩ thuật liên quản đến chất lượng công trình (Bản vẽ thiết kế, hợp đồng, hồ sơ chất lượng…) - Tham...
06-01-2021
Toàn thời gian
Xây dựng/ Công nghiệp xây dựng 
* Vai trò, chức năng:  - Nhiệm vụ giám sát, quản lý và đảm bảo chất lượng của việc xây dựng hệ thống, quy trình sản xuất - Quản lý tiêu chuẩn chất lượng trong tất cả các giai đoạn từ khâu nghiên cứu thị trường, thiết kế, cho đến khâu sản xuất ra sản phẩm...
04-01-2021
Toàn thời gian
Cơ khí/ Tự động/ Ô tô 
Mô Tả Công Việc:  Kiểm tra chất lượng sản phẩm Đối ứng với khách hàng về chất lượng sản phẩm Xử lý vấn đề phát sinh liên quan đến chất lượng sản phẩm Có kinh nghiệm về chất lượng
30-12-2020
Toàn thời gian
Kiểm soát chất lượng (QA/QC) 
- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi - Cáo kết quả hàng ngày, kiểm soát chất lượng sản phẩm đầu vào / ra... - Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn
30-12-2020
Toàn thời gian
Kiểm soát chất lượng (QA/QC) 
Công việc chính: thực hiện lấy mẫu nguyên liệu, dán nhãn đạt yêu cầu và hỗ trợ các công việc khác (nếu có) Địa điểm làm việc: Đường số 6, kcn Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch, Đồng Nai.
30-12-2020
Toàn thời gian
Kiểm soát chất lượng (QA/QC) 
- Công việc chính: kiểm nghiệm nguyên liệu. Địa điểm làm việc: Đường số 6, kcn Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch, Đồng Nai.  
30-12-2020
Toàn thời gian
Hóa học 
1. Vận hành hệ thống dây chuyền đóng chai/lon/Keg - Tiếp nhận và vận hành hệ thống dây chuyền đóng gói để sản xuất bia theo kế hoạch của Nhà máy - Thực hiện tốt quy trình vận hành máy đã hướng dẫn cụ thể từ Work Instructions (Tài liệu hư...
29-12-2020
Toàn thời gian
Cơ khí/ Tự động/ Ô tô 
- Chuẩn hóa về văn hóa, Chuẩn hóa về biểu mẫu. - Chuẩn hóa về quy trình (quy trình phòng ban, quy trình phối hợp, quy trình văn hóa công ty, quy trình đánh giá kiểm soát theo chuẩn ISO,…). - Xây dựng quy định & quy trình đ&...
29-12-2020
Toàn thời gian
Quản trị/ Nhân sự 
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .