Việc làm
- Kiểm tra chất lượng trong quá trình sản xuất. - Được đào tạo chuyên môn. - Chi tiết sẽ được trao đổi khi đi phỏng vấn.
+ Kiểm soát chất lượng nguồn nguyên liệu nhập: • Đánh giá phân loại chất lượng nguồn nguyên liệu. • Được quyền đình chỉ việc sử dụng nguyên liệu nếu phát hiện có vấn đề về chất lượng và báo cáo quản đốc xử lý.   + Kiểm soát chất lượn...
- Kiểm tra chất lượng sản phẩm dưới xưởng đúng theo quy định. - Tham mưu cho Trưởng bộ phận các phương hướng đảm bảo chất lượng, không sai lỗi. - Làm việc với khách hàng trong việc kiểm tra hàng.   Quyền lợi được hưởng: - Lương, thưởng thu nhập từ 6-10 triệu. - Tham gia đầy đủ BH...
- Giám sát, kiểm tra các sản phẩm gia công từng công đoạn trong sản xuất. - Lập báo cáo về sự việc không phù hợp trong quá trình kiểm tra. - Thực hiện và hướng dẫn cho các bộ phận có liên quan về quy định, tiêu chuẩn của từng dự &aac...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .