Việc làm
– Lập kế hoạch, xây dựng hệ thống quản lý, đánh giá chất lượng theo đúng tiêu chuẩn ISO. – Thiết lập hệ thống, kiểm soát và theo dõi chất lượng, nghiên cứu, cải tiến chất lượng sản phẩm. – Làm việc với khách hàng, tiếp nhận phản hồi và khiếu nại...
1. Kiểm soát chất lượng nguồn nguyên liệu nhập. 2. Kiểm soát quy trình sản xuất & xử lý sự cố sản xuất , kết hợp với các bộ phận liên quan để xử lý dứt điểm các lỗi không phù hợp 3.Kiểm tra tình trạng vệ sinh tại chuyền sản xuất: Vệ sinh máy m&oacut...
– Lập kế hoạch, xây dựng hệ thống quản lý, đánh giá chất lượng theo đúng tiêu chuẩn ISO. – Thiết lập hệ thống, kiểm soát và theo dõi chất lượng, nghiên cứu, cải tiến chất lượng sản phẩm. – Làm việc với khách hàng, tiếp nhận phản hồi và khiếu nại...
1. Kiểm soát chất lượng nguồn nguyên liệu nhập. 2. Kiểm soát quy trình sản xuất & xử lý sự cố sản xuất , kết hợp với các bộ phận liên quan để xử lý dứt điểm các lỗi không phù hợp 3.Kiểm tra tình trạng vệ sinh tại chuyền sản xuất: Vệ sinh máy m&oacut...
1. Kiểm soát chất lượng nguồn nguyên liệu nhập. 2. Kiểm soát quy trình sản xuất & xử lý sự cố sản xuất , kết hợp với các bộ phận liên quan để xử lý dứt điểm các lỗi không phù hợp 3.Kiểm tra tình trạng vệ sinh tại chuyền sản xuất: Vệ sinh máy m&oacut...
Hệ thống quản lý chất lượng được kiểm soát vận hành và cải tiến thường xuyên. Kịp thời phát hiện các sai sót để ngăn chặn và phòng tránh. Đề xuất các biện pháp tối ưu để giải quyết và giảm thiểu rủi ro. Đảm bảo các tài liệu hệ...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .