Việc làm
- Giám sát thi công công trình nội thất: văn phòng, nhà hàng, khách sạn, resort, .... - Kết hợp cùng nhà thầu, quản lý cấp trên, lập kế hoạch và biện pháp thi công. - Triển khai, điều phối công việc cho các nhà t...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .