Việc làm
Tìm kiếm khách hàng mới và chăm sóc khách hàng cũ. Thu thập thông tin thị trường, dự án đầu tư nhà máy chế biến gỗ. Đọc hiểu tài liệu máy chế biến gỗ, các loại phụ tùng máy móc, công cụ dụng cụ cơ khí, dao ...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .