Việc làm
- Phối hợp với bộ phận mua hàng cho các hoạt động mua hàng của công ty. - Tập hợp bộ chứng từ: hóa đơn, PO, phiếu nhập kho,... từ NCC và đối tác; hoàn thành quy trình thanh toán theo đúng quy định. - Theo dõi tình trạng đơn hàng, báo...
- Nhận đề xuất từ ban lãnh đạo về nhu cầu tuyển dụng và thực hiện công tác tuyển dụng đáp ứng nhu cầu kinh doanh của công ty. - Tuyển dụng dựa trên các kênh truyền thông của công ty, thực tế tại địa bàn cần tuyển. - Phối hợp cùng các Lead giá...
- Chịu trách nhiệm thực hiện công tác tuyển dụng ứng viên: bao gồm xây dựng MTCV, đăng tin tuyển dụng, lọc cv, phỏng vấn, đánh giá ứng viên.....   - Chuẩn bị và thực hiện đào tạo hội nhập, chào đón nhân viên mới   - Lập, quản lý v&agra...
Primary Objective:   Manages and coordinates organization-wide efforts to ensure that Strategic planning  process is implemented effectively. Participates in organizational strategic planning to enhance workforce capabilities in short and long term. Key Activities:   1. Proposal benefit (new and revise)   2. Yearly task (Headcount p...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .