Việc làm
- Xây dựng kế hoạch Nhân sự, xây dựng ngân sách, cơ cấu hàng năm - Tuyển dụng nhân sự, lập kế hoạch tuyển dụng và xây dựng quy trình tuyển dụng - Xây dựng hệ thống đánh giá công việc, năng lực và hành vi của nhân sự. - Đá...
- Làm các loại văn bản: Biên bản bàn giao nghiệm thu, thanh lý, báo giá cạnh tranh, các loại công văn gửi đến khách hàng. - Cập nhật cơ sở dữ liệu, tài liệu kỹ thuật sản phẩm. - Thay mặt Sales gặp khách hàng khi cần thiết: Gửi báo gi&aac...
  - Xây dựng kế hoạch thực hiện, lộ trình tuyển dụng nhằm đảm bảo mục tiêu về nhân sự cho Công ty. - Hỗ trợ, đào tạo, phân bổ công việc cho các nhân viên tuyển dụng để đạt được kế hoạch đề ra. - Làm các công việc được giao theo sự chỉ đạo của ban l...
  - Tuyển dụng các vị trí nhân sự của công ty. - Quản lý và lập kế hoạch tuyển dụng theo nhu cầu của công ty. - Hướng dẫn, đào tạo cho nhân viên về thông tin sản phẩm. - Theo dõi, hỗ trợ nhân sự thị trường; đánh giá và trì...
Lập kế hoạch và tuyển dụng nhân sự Xây dựng hình ảnh phục vụ cho mục đích tuyển dụng Thực hiện báo cáo, đánh giá các hoạt động tuyển dụng Đề xuẩt các phương án, chi phí tuyển dụng đề tuyển dụng kịp thời và hiệu quả Thực hiện các c&o...
- Tìm kiếm nguồn khách hàng là các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu mở lớp tiếng Trung thông qua khảo sát thị trường và các kênh tiếp thị. - Thực hiện tư vấn tuyển sinh học viên theo data có sẵn. - Tư vấn cho khách hàng lựa chọn c...
Trao đổi trong quá trình phỏng vấn.
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .