Việc làm
Quản lý và lưu trữ hồ sơ, tài liệu của Công ty Sắp xếp lưu trữ văn bản, tài liệu, hồ sơ đào tạo và nhân sự theo quy trình hướng dẫn của công ty một cách gọn gàng, khoa học và dễ tìm theo danh mục. Phân loại, hệ thống hóa, biên...
- Thực hiện toàn bộ công việc kinh doanh đi thuê và cho thuê, các hợp đồng mua bán thiết bị của Công ty và trong Tập đoàn. - Thực hiện soạn thảo hợp đồng,nghiệm thu khối lượng hàng tháng, báo cáo xuất hóa đơn kịp thời hàng tháng...
* Theo dõi, cập nhật và quản lý hồ sơ, danh sách lao động công ty - Tiếp nhận hồ sơ nhân viên mới, soạn thảo hợp đồng lao động, quyết định. - Lập danh sách theo dõi người lao động đang làm việc, đã nghỉ việc theo biểu mẫu, cập nhật định kỳ hàng tháng. ...
- Phụ trách công tác tuyển dụng. - Đề xuất và quản lý chi phí tuyển dụng. - Lập định biên nhân sự trình BGĐ. - Xác định nhu cầu tuyển dụng các phòng ban. - Tổng hợp, xem xét kế hoạch tuyển dụng & trình bày BGĐ. - Tiếp nhận v&agra...
- Lập kế hoạch và triển khai thực hiện tuyển dụng, đào tạo định kỳ năm, quý, tháng. - Thực hiện các công tác C&B: Lương, thưởng, Bảo hiểm và các chế độ phúc lợi. - Tham mưu, đề xuất chiến lược phát triển nguồn nhân lực của công ty; xây dựng bộ m&...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .