Việc làm
- Triển khai công tác tuyển dụng theo kế hoạch hoặc khi có phát sinh - Tìm kiếm, đề xuất các kênh tuyển dụng hiệu quả - Tham gia thiết lập bảng mô tả công việc cho vị trí tuyển dụng - Sàng lọc hồ sơ, liên hệ các ứng viên, sắp xếp lịch phỏng vấn,...
Job Purpose 1. Provide the consultative guidance to division directors, managers and tactical execution in key HR areas such as Performance Management, Career Development, Labor Relations, Health and Safety, Compliance. Talent Acquisition, Compensation and Benefits, Workforce Planning, Communication Relations and Employee Relations. 2. E...
Job Purpose 1. Provide the consultative guidance to division directors, managers and tactical execution in key HR areas such as Performance Management, Career Development, Labor Relations, Health and Safety, Compliance. Talent Acquisition, Compensation and Benefits, Workforce Planning, Communication Relations and Employee Relations. 2. E...
Mô tả:  + Hỗ trợ vận hành cho phòng Marketing: quà tặng, khuyến mãi, POSM (bộ nhận diện thương hiệu). + Quản lý tồn kho. + Hỗ trợ Team truyền thông marketing trong công việc hằng ngày và công việc giấy tờ. + Các công việc khác do người quản lý...
- Chịu trách nhiệm thực hiện công tác tuyển dụng ứng viên: bao gồm xây dựng MTCV, đăng tin tuyển dụng, lọc cv, phỏng vấn, đánh giá ứng viên.....   - Chuẩn bị và thực hiện đào tạo hội nhập, chào đón nhân viên mới   - Lập, quản lý v&agra...
- Nhận yêu cầu và triển khai công tác tuyển dụng theo kế hoạch; - Bám sát yêu cầu tuyển dụng đối với từng vị trí để tuyển dụng cho phù hợp. - Cập nhật đầy đủ thông tin ứng viên vào data base trên phần mềm Base; - Sàng lọc hồ sơ, liên hệ vớ...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .