Việc làm
- Nhận yêu cầu và triển khai công tác tuyển dụng theo kế hoạch; - Bám sát yêu cầu tuyển dụng đối với từng vị trí để tuyển dụng cho phù hợp. - Cập nhật đầy đủ thông tin ứng viên vào data base trên phần mềm Base; - Sàng lọc hồ sơ, liên hệ vớ...
* Công tác tiền lương, thưởng, chế độ chính sách phúc lợi khác: - Khảo sát thị trường và đề xuất, xây dưng, cải tiến hệ thống quy chế lương, thang bảng lương, thưởng, chế độ chính sách khác và đào tạo cho các CB quản lý khi ban h&agr...
* Xây dựng kế hoạch đào tạo: - Phân tích, đánh giá nhu cầu đào tạo toàn hệ thống trong năm. - Xây dựng kế hoạch đào tạo theo năm, quý, tháng cho các chi nhánh và trình cấp trên. * Quản lý, xây dựng, tổ chức thực...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .