Việc làm
- Kiểm tra các chứng từ về tuân thủ luật lao động, BHXH, ATVSLĐ - Tiếp khách hàng đến AUDIT bên mảng trách nhiệm xã hội, an ninh chống khủng bố Địa chỉ  :  Lô 17-1, Đường 2B, KCN QTE Protrade, An Tây, Bến Cát, Binh Dương
- Thực hiện công việc tiếp nhận, quản lý, lưu trữ các hồ sơ, công văn đến và đi của Công ty; chuyển phát CV cho các phòng ban; + Quản lý cập nhật, lưu trữ và bảo quản toàn bộ hồ sơ pháp lý Công ty. + Cung cấp thông tin, dữ liệu phục ...
Phiên dịch cho quản lý người Hàn Quốc trong các buổi họp, phiên dịch văn phòng và làm các các việc được giao.   Công ty TNHH chế xuất sợi thép Dusco Vina Khu công nghiệp Đồ Sơn - quận Đồ Sơn - Hải Phòng
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .