Việc làm
- Thực hiện các công việc do ban dự án giao phó bao gồm: - Thực hiện sắp xếp, lưu trữ các chứng từ về các dự án của doanh nghiệp. - Liên lạc các đối tác, tổ chức, cá nhân liên quan đến dự án. - Soạn thảo các văn bản liên quan đến ...
   - Tư vấn, cung cấp thông tin tour du lịch, vé máy bay, phòng khách sạn tới khách hàng                                                              - Các công việc khác      Công ty NGỌC DƯƠNG TRAVEL Địa chỉ: 28 Trần Bình - Cầu Giấy - Hà Nội        ...
Quản lý và lưu trữ hồ sơ, tài liệu của Công ty Sắp xếp lưu trữ văn bản, tài liệu, hồ sơ đào tạo và nhân sự theo quy trình hướng dẫn của công ty một cách gọn gàng, khoa học và dễ tìm theo danh mục. Phân loại, hệ thống hóa, biên...
- Tổng hợp báo cáo các bộ phận tình hình hoạt động hàng ngày cho HĐQT/Tổng Giám đốc. - Giúp việc cho HĐQT trong các quan hệ đối nội, đối ngoại. - Kiểm tra rà soát các văn bản, chứng từ từ các bộ phận khác chuyển đến trước khi trì...
- Điều phối và sắp xếp lịch làm việc cho Nhân viên, CTV kinh doanh. - Chốt doanh số, giao nhận và kiểm soát hàng hóa lưu chuyển. - Tổng hợp, báo cáo số liệu , hỗ trợ hàng ngày, tuần, tháng cho lãnh đạo, quản lý - Triển khai các...
- Điều hành các hoạt động bán hàng, dịch vụ, chăm sóc khách hàng hàng ngày của đại lý. - Tổ chức quản lý và giám sát tất cả các vị trí cấp quản lý và nhân viên cấp dưới theo cơ cấu tổ chức nhân sự c&...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .