Việc làm
- Chịu trách nhiệm thực hiện công tác tuyển dụng ứng viên: bao gồm xây dựng MTCV, đăng tin tuyển dụng, lọc cv, phỏng vấn, đánh giá ứng viên.....   - Chuẩn bị và thực hiện đào tạo hội nhập, chào đón nhân viên mới   - Lập, quản lý v&agra...
- Kết nối ứng viên, phát triển đa kênh tuyển dụng: Website Công ty, Mạng xã hội, Kênh đăng tin - Tiếp nhận thông tin tuyển dụng và lên kế hoạch tuyển dụng hiệu quả. - Tìm kiếm các Group facebook, Linkedin về lĩnh vực Xây dựng, Kinh tế, Logistic liên quan đến vị ...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .