Việc làm
. Handle a full-cycle recruiting from sourcing to onboarding for Autonomous (core business) and other 3 businesses in group (My Constant, Incognito & DVG) . Source potential candidates through online channels (e.g. social platforms and professional networks) . Screen candidate information, including resumes and contact details . Phone ...
21-01-2021
Toàn thời gian
Quản trị/ Nhân sự 
- Hỗ trợ công tác tuyển dụng. - Thực hiện tuyển dụng các vị trí của công ty - Công việc khác trao đổi khi phỏng vấn * Quyền lợi - Hỗ trợ lương cứng 1.000.000 đồng/tháng. - Thưởng trên từng case tuyển dụng thành công. - Được đào tạo, hướng dẫn kỹ năn...
21-01-2021
Toàn thời gian
Quản trị/ Nhân sự 
- Quản lý dữ liệu nhân sự, lưu hồ sơ lao động theo quy định của Công ty và thực hiện các báo cáo định kỳ/ đột xuất về biến động nhân sự, chất lượng nguồn nhân lực của Công ty. - Quản lý, lập và triển khai kế hoạch tuyển dụng theo nhu cầu và quy trình...
20-01-2021
Toàn thời gian
Quản trị/ Nhân sự 
Đảm bảo thực hiện các Chính sách Nhân sự và các hoạt động trong doanh nghiệp tương ứng để đáp ứng các nhu cầu hoạt động nhằm đạt được các mục tiêu kinh doanh của tổ chức. Thiết lập các chính sách Nguồn nhân lực và đảm bảo sự tuân thủ ở...
20-01-2021
Toàn thời gian
Quản trị/ Nhân sự 
phiên dịch cho chủ quản xưởng trong các cuộc họp hoặc lúc giao tiếp với công nhân
20-01-2021
Toàn thời gian
Hành chính/ Thư ký 
- Quản lý hồ sơ nhân sự và cập nhật data nhân sự kịp thời, chính xác, khoa học. - Thực hiện toàn bộ công tác lương thưởng, chế độ phúc lợi cho CBNV toàn Công ty. - Theo dõi và đánh giá hiệu quả công việc CBNV Công ty. ...
20-01-2021
Toàn thời gian
Quản trị/ Nhân sự 
- Lập kế hoạch triển khai thực hiện công tác tuyển dụng từ kế hoạch tuyển dụng năm. - Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng phát sinh từ các bộ phận để bổ sung, cập nhật kế hoạch tuyển dụng thường xuyên. - Triển khai tuyển dụng khối Văn phòng + Cửa hàng (ưu tiên hiểu rõ ngành may, t...
20-01-2021
Toàn thời gian
Quản trị/ Nhân sự 
- Thực hiện kế hoạch tuyển dụng nhân sự theo kế họach và chỉ tiêu do BLD yêu cầu - Thực hiện công tác tạo nguồn, thu hút ứng viên: Đăng tin tuyển dụng trên các kênh tuyển dụng, website, mạng xã hội,…. Liên hệ với các đối tác cung cấp dịch vụ việc...
19-01-2021
Toàn thời gian
Quản trị/ Nhân sự 
- Hoạch định Chiến lược, kế hoạch đào tạo - Nghiên cứu, cập nhật và quản lý chương trình đào tạo - Phát triển và đào tạo đội ngũ - Tổ chức hoạt động đào tạo vầ quản lý chất lượng đào tạo - Đề xuất các giải pháp cải tiến và khắc ph...
19-01-2021
Toàn thời gian
Giáo dục/ Đào tạo 
- Tham gia xây dựng, rà soát mô tả công việc các vị trí trong toàn công ty. - Tham gia xây dựng kế hoạch tuyển dụng năm, quý, tháng. - Triển khai kế hoạch tuyển dụng được phê duyệt. - Tìm kiếm, đề xuất các kênh tuyển dụng phù...
19-01-2021
Toàn thời gian
Quản trị/ Nhân sự 
- Công tác tuyển dụng nhân sự: + Tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng của các đơn vị , phân tích và chủ động lập kế hoạch tuyển dụng cho từng vị trí, + Thực hiện tuyển dụng: Đăng tin, tiếp nhận ứng viên, sàng lọc, tổ chức phỏng vấn,… + Làm thủ tục tiếp nhận nhân vi&...
19-01-2021
Toàn thời gian
Hành chính/ Thư ký 
- Tìm kiếm, tư vấn, tuyển dụng lao động theo kế hoạch của công ty. - Gọi điện tư vấn - chăm sóc lao động theo data sẵn có - Tìm kiếm, phát triển các phương án tuyển dụng hiệu quả. - Sắp xếp, lên lịch phỏng vấn tham gia hỗ trợ phỏng vấn lao động. - Các cô...
19-01-2021
Toàn thời gian
Tư vấn 
Đăng tin tuyển dụng để tìm kiếm nguồn ứng viên hoặc liên hệ ứng viên theo nguồn dữ liệu của công ty để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng. Báo cáo tuyển dụng theo yêu cầu của cấp trên. Theo sát tiến độ công việc, báo cáo kết quả, các vấn đề tồn tại t...
19-01-2021
Toàn thời gian
Tư vấn 
Đăng tin tuyển dụng để tìm kiếm nguồn ứng viên hoặc liên hệ ứng viên theo nguồn dữ liệu của công ty để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng. Báo cáo tuyển dụng theo yêu cầu của cấp trên. Theo sát tiến độ công việc, báo cáo kết quả, các vấn đề tồn tại t...
19-01-2021
Toàn thời gian
Tư vấn 
Đăng tin tuyển dụng để tìm kiếm nguồn ứng viên hoặc liên hệ ứng viên theo nguồn dữ liệu của công ty để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng. Theo sát tiến độ công việc, báo cáo kết quả, các vấn đề tồn tại trong công tác chuyên môn và đề xuất c&aacut...
19-01-2021
Toàn thời gian
Tư vấn 
1. Lập kế hoạch và quản trị các yêu cầu tuyển dụng Phối hợp lập kế hoạch tuyển dụng theo kế hoạch tuyển dụng của công ty trong từng giai đoạn. Kết hợp trưởng bộ phận đưa ra phương án tuyển dụng của các bộ phận trong công ty theo đúng quy trình tuyển dụng. Chủ động tư vấn, tươ...
19-01-2021
Toàn thời gian
Quản trị/ Nhân sự 
- Cùng ban lãnh đạo xây dựng văn hóa doanh nghiệp và đưa tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi tới từng nhân sự. - Xây dựng, triển khai các chương trình đào tạo theo lộ trình thăng tiến của nhân sự. - Hỗ trợ Bộ phận khác trong việc quả...
19-01-2021
Toàn thời gian
Quản trị/ Nhân sự 
- Chăm sóc đời sống của nhân viên và cộng tác viên công ty, hỗ trợ xây dựng văn hóa doanh nghiệp và môi trường làm việc tốt nhất cho nhân viên và cộng tác viên; - Lên ý tưởng xây dựng, tổ chức các event nội ...
18-01-2021
Toàn thời gian
Thực tập sinh 
- Tổng hợp báo cáo các bộ phận tình hình hoạt động hàng ngày cho Tổng Giám đốc. Thừa lệnh TGĐ đôn đốc, quản lý, kiểm soát giám sát theo dõi công việc của các bộ phận. - Giúp cho TGĐ duy trì hoạt động điều hành to...
18-01-2021
Toàn thời gian
Hành chính/ Thư ký 
Làm việc với nhà cung cấp (Lập mã nhà cung cấp) Làm những giấy tờ liên quan giữa tập đoàn và công ty con Dịch văn bản hoặc hợp đồng nếu cần thiết Làm những việc khác mà cấp trên giao
13-01-2021
Toàn thời gian
Chăm sóc khách hàng
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .