Việc làm
* Responsible for RTL engineer from concept study, architecture definition, design and verification, to silicon bring-up and characterization. - Study the requirements of the digital functions then describe the logic functionalities of the design in form block diagrams, data flow diagram, algorithm state machine, finite state machines, and...
*To lead a physical design team to finish projects. - Be responsibility for the building and optimization of physical design flows, includes floorplan, CTS, timing closure, PI/SI signoff, and STA. - Develop and validate high performance low power clock network guidelines - Manage and resolve technical issues related to PD work with tea...
- Responsible for the direct sales process, aiming at meeting and/or exceeding sales and profitability margin targets with designated account(s). - Expand profits, market position / share, introduce new products / solutions to clients and organize visits to current and potential clients. - Prepare and submit short and mid-range sales plan...
- Học hỏi, cập nhật các kiến thức, chuyên môn liên quan đến lĩnh vực cơ điện lạnh. - Tìm hiểu, nghiên cứu dây chuyền, thiết bị, công nghệ sản xuất của Công ty - Tính toán, lựa chọn các thiết bị hệ thống lạnh. - Thiết kế, dự toán chi phí sản xuất ...
- Bảo trì lắp đặt thiết bị. - Biết đọc và vẽ bản vẽ kỹ thuật. - Kỹ năng hàn, cắt tốt. - Có kinh nghiệm lắp ráp thiết bị máy móc, băng tải, dây chuyền sản xuất ... - Có kỹ năng kiểm tra, bảo quản thiết bị, dụng cụ cơ khí. - Tiếp xúc trực tiếp và khả...
Tìm kiếm khách hàng mới và chăm sóc khách hàng cũ. Thu thập thông tin thị trường, dự án đầu tư nhà máy chế biến gỗ. Đọc hiểu tài liệu máy chế biến gỗ, các loại phụ tùng máy móc, công cụ dụng cụ cơ khí, dao ...
- Theo dõi, kiểm tra, sửa chữa, khắc phục các thiết bị điện tại Nhà sách. - Thay thế, lắp đặt những thiết bị điện khi cần. - Kiểm tra, bảo trì đường ống dẫn nước. 
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .