Việc làm
- Triển khai bản vẽ kỹ thuật, bản vẽ thi công, chi tiết nội thất. - Tiếp nhận yêu cầu từ chủ trì dự án, quản lí trực tiếp để triển khai bản vẽ liên quan.
- Triển khai bản vẽ kỹ thuật, bản vẽ thi công, chi tiết nội thất. - Tiếp nhận yêu cầu từ chủ trì dự án, quản lí trực tiếp để triển khai bản vẽ liên quan.
- Ghi chú, cập nhật thông số kỹ thuật trong quá trình sản xuất và vận hành máy theo đúng quy trình dựa vào sự hướng dẫn của cấp trên. - Phối hợp với bộ phận quản lý chất lượng trong việc kiểm tra mẫu hàng hóa định kỳ trong quá trình ...
Sửa chữa các máy móc, thiết bị điện nước trong Xưởng. Bảo quản dụng cụ, máy móc thiết bị phục vụ cho công việc sửa chữa. Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy móc thiết bị trong nhà máy. Phối hợp công tác kiểm tra ATLĐ, PCCC trong nhà m&aa...
Lập kế hoạch kinh doanh, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ công ty đến khách hàng. Thực hiện các chào hàng, Báo giá, Hợp đồng… Thiết lập lịch hẹn với khách hàng, đàm phán, thương lượng, ký kết hợp đồng. Chăm sóc khách hàng, theo d&...
Chuẩn bị Bản vẽ: Thiết kế, thi công, hoàn công. Tổ chức lên kế hoạch từng công việc cụ thể của dự án được giao và triển khai thi công. Giám sát thi công trong công trình Nghiệm thu từng phần, nghiệm thu giai đoạn và nghiệm thu bàn giao c...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .