Việc làm
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện có và tiềm năng. - Thực hiện các hoạt động marketing để tăng hiệu quả kinh doanh.  - Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh, đảm bảo đạt được các chỉ tiêu doanh số và lợi nhuận. - Quản l&yacu...
- Hỗ trợ các chủ cửa hàng nhượng quyền trong việc kinh doanh. - Hỗ trợ giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình kinh doanh. - Theo dõi công nợ và nhắc nhở khách hàng. - Kiểm tra cửa hàng định kỳ và báo cáo kết quả. - Thực hiện c...
-Tiếp nhận thông tin nhân sự từ các phòng ban: nhu cầu tuyển dụng, đào tạo, luân chuyển, nghỉ việc… - Lên kế hoạch và cách thức tuyển dụng cụ thể khi có yêu cầu từ các phòng ban/BGĐ. - Tiến hành phỏng vấn vòng 1 và đánh gi&aac...
* Quản Lý Thị Trường bán hàng phủ và điểm: - Quản lý, giám sát tuyến bán hàng theo quy định của công ty. - Xây dựng và phát triển mối quan hệ khách hàng tại thị trường được phân công. - Thực thi tất cả các chương tr...
- Hỗ trợ Tổng Giám đốc trong các hoạt động tổ chức, quản trị, điều hành. - Tương tác với các Quản lý các bộ phận để phối hợp giải quyết công việc. - Tổng hợp, thu thập dữ liệu về tình hình hoạt động, kết quả SXKD của các phòng ban và triển khai tổ ch...
1. Định vị và phát triển thương hiệu: • Định vị thương hiệu, lập kế hoạch và triển khai các hoạt động marketing. • Bảo đảm thương hiệu luôn đi đúng với giá trị định vị và cốt lõi. 2. Nghiên cứu thị trường, sản phẩm: • Theo dõi, nghiên cứu và báo...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .