Việc làm
- Thiết lập, tổ chức triển khai kế hoạch và chính sách kinh doanh của Công ty. - Tham mưu và tư vấn cho Ban lãnh đạo về chiến lược, kế hoạch và phương án hoạt động kinh doanh. - Giới thiệu, tư vấn, hướng dẫn khách hàng tham quan dự án và các hỗ trợ k...
- Tham mưu, đề xuất với Ban Giám đốc Chi nhánh các cơ chế, chính sách, các gói dịch vụ mới phù hợp với nhu cầu thị trường. - Chủ trì tìm kiếm, ký kết các hợp đồng kinh doanh cho Chi nhánh Kỹ thuật. - Nghiên cứu thị trường, tìm kiếm c&aa...
- Điều hành toàn trình công tác hạ tầng, xây lắp, xây dựng dân dụng tại Chi nhánh Kỹ thuật. - Tìm việc trong và ngoài Tập đoàn, tiếp nhận nguồn việc (hợp đồng) từ Tổng Công ty. - Giao diện với chủ đầu tư trong quá trình triển khai dự...
– Khảo sát, lập kế hoạch tiến độ công việc – Nghiên cứu và triển khai chính xác bản vẽ, báo lại khi phát hiện sai sót – Thực hiện kiểm tra, giám sát, nghiệm thu các công việc thi công – Kiểm tra, nghiệm thu vật liệu đầu vào theo đ&uacut...
- Thiết lập, tổ chức, quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Bộ phận Thiết kế. - Lên kế hoạch tiến độ, triển khai quy trình thiết kế - thi công. - Đề xuất ý tưởng, lên phương án thiết kế, triển khai bản vẽ kỹ thuật, hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công. - Làm việc vớ...
- Triển khai chương trình/ sản phẩm đào tạo. - Chủ động triển khai chương trình học các cấp độ, các sản phẩm đào tạo mới để phục vụ công tác tuyển sinh. - Cập nhật thường xuyên các xu hướng, chương trình đào tạo, thông tin các kỳ thi, từ hệ thốn...
- Chương trình/ sản phẩm đào tạo. - Chủ động thiết kế được các chương trình học các cấp độ, liên tục tạo ra các sản phẩm đào tạo mới để phục vụ công tác tuyển sinh. - Cập nhật thường xuyên các xu hướng, chương trình đào tạo trên thị trường...
  - Chịu trách nhiệm trong việc phân công công việc phù hợp cho tổ cấp dưỡng, kiểm tra việc giao nhận thực phẩm, sơ chế và chế biến của bếp, thực hiện đúng quy trình bếp một chiều và các quy tắc vệ sinh an toàn thực phẩm. - Quản lý chất lượng dinh dưỡng, sức ...
- Tìm kiếm, phát triển, xây dựng hệ thống khách hàng. - Hỗ trợ gặp và tư vấn về dịch vụ của công ty. - Chăm sóc khách hàng trước, trong và sau khi hợp đồng được thực hiện. - Kết hợp với các nhân sự trong bộ phận có liên quan soạn b&aacu...
- Phụ trách triển khai xây dựng đội Kinh doanh bán hàng, đảm bảo target kinh doanh công ty đề ra - Xây dựng và quản lý đội NVKD bán hàng - Triển khai các hoạt động kinh doanh của team quản lý, phân phối các dự án thuộc các dò...
- Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh của Công ty định kỳ tháng, quý, năm. - Tổ chức thu thập, phân tích, đánh giá thông tin thị trường và đưa ra đề xuất, kiến nghị để hoàn thành mục tiêu kinh doanh đề ra. - Xây dựng và triển khai kế hoạc...
- Tham mưu và chịu trách nhiệm chính về kế hoạch hoạt động của phòng trước Ban Giám Đốc. - Xây dựng chiến lược và thực thi kế hoạch phát triển theo mục tiêu công ty ban hành theo kế hoạch được duyệt. - Tổ chức đào tạo, kiểm tra, giám sát v&agrav...
- Nhận tài liệu kỹ thuật của khách hàng, thiết kế và phát triển mẫu rập. - Chịu trách nhiệm làm tất cả mẫu rập (thiết kế/copy/thử độ co rút/nhảy size/sơ đồ/mẫu rập đại trà/ rập và mẫu kiểm tra). - Chịu trách nhiệm nhập dữ liệu mẫu rập vào máy t&iacu...
– Khảo sát, lập kế hoạch tiến độ công việc – Nghiên cứu và triển khai chính xác bản vẽ, báo lại khi phát hiện sai sót – Thực hiện kiểm tra, giám sát, nghiệm thu các công việc thi công – Kiểm tra, nghiệm thu vật liệu đầu vào theo đ&uacut...
– Quản lý tổng thể công việc dự án  – Thiết lập và quản lý ngân sách cho dự án – Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng, tiến độ, ATLĐ, VSMT cho dự án – Đại diện Công ty phối hợp với các bên liên quan (CĐT, TVGS) kiểm tra giám sát ...
  - Xây dựng kế hoạch thực hiện, lộ trình tuyển dụng nhằm đảm bảo mục tiêu về nhân sự cho Công ty. - Hỗ trợ, đào tạo, phân bổ công việc cho các nhân viên tuyển dụng để đạt được kế hoạch đề ra. - Làm các công việc được giao theo sự chỉ đạo của ban l...
- Cùng các nv thực hiện công việc vào ca, kiểm tra dụng cụ trước giờ vào nhận ca. - Phân công nv thực hiện công việc chuẩn bị. - Tiếp nhận phản hồi và có giải pháp làm hài lòng khách hàng. - Giám sát, đào tạo...
+ Điều hành chung hoạt động bộ phận kinh doanh hãng sơn DENKO + Chịu trách nhiệm về doanh số khu vực + Quản lý và giám sát hiệu quả, tuyển dụng, đào tạo NVKD cấp dưới. +Phát triển và mở rộng các các đại lý mới + Duy trì hệ thống ph&acir...
+ Hỗ trợ DDTM phát triển thị trường & đại lý nhãn sơn DENKO + Xây dựng kế hoạch, phương án KD, & phát triển Doanh Thu + Quản lý & đào tạo cách thức làm việc cho DDTM + Đưa ra phương thức hỗ trợ đại lý bán hàng & phát triển lợi nhuận + Đư...
Triển khai kê hoạch kinh doanh để đảm bảo bán hàng đạt doanh thu đề ra theo tháng/ quý/năm. Tìm kiếm khách hàng mới, duy trì và phát triển các khách hàng cũ của công ty Soạn và xúc tiến việc kí kết hợp đồng với kh&aa...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .