Việc làm
-    Quản lý và điều hành hoạt động của bộ phận hàng xuất, xây dựng quy trình mua hàng trong và ngoài nước; phối hợp với bộ phận logistics, giao nhận và xuất, nhập hàng hóa;  -    Nghiên cứu thị trường, khách hàng và định hướng kinh ...
28-01-2021
Toàn thời gian
Bán hàng/Phát triển kinh doanh 
Lập Kế hoạch Vật tư Lên Kế hoạch vật tư cho từng hạng mục theo đơn hàng từ Kinh Doanh Căn cứ vào Kế hoạch Sản xuất tiến hành lập Kế hoạch Vật tư theo định mức sản xuất và chuyển Kế hoạch vật tư đến Phòng Thu mua vật tư để đặt hàng. Theo dõi và đôn đốc nguyê...
28-01-2021
Toàn thời gian
Vận chuyển/ Giao nhận/ Kho 
Chủ động chuẩn bị nguồn lực về nhân sự, điều kiện sản xuất để hoàn thành kế hoạch sản xuất trong tháng. Theo dõi sản lượng sản xuất trong ca để có các điểu chỉnh hợp lý nhằm đạt được kế hoạch sản xuất, yêu cầu chất lượng và giảm thiểu tổn thất. Giám sát hoạt...
27-01-2021
Toàn thời gian
Quản lý điều hành 
- Chịu trách nhiệm chính về việc theo dõi chất lượng sản phẩm sản xuất trong ca. - Hỗ trợ duy trì hệ thống QLCL ISO 9001:2015 và ISO 22000:2018 trong nhà máy. - Đảm bảo hệ thống quản lý liên tục phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 220...
27-01-2021
Toàn thời gian
Quản lý điều hành 
- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, xác định nhu cầu khách hàng và chào bán sản phẩm của Công ty ra thị trường - Mở rộng & duy trì quan hệ với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng - Thực hiện chăm sóc khách h&ag...
27-01-2021
Toàn thời gian
Bán hàng/Phát triển kinh doanh 
- Kiến thức sâu rộng về lĩnh vực BĐS. - Kiến thức về điều hành / quản trị doanh nghiệp, kinh doanh, tài chính, xây dựng, quản lý dự án liên quan đến lĩnh vực BĐS. - Am hiểu chuyên sâu luật và quy định liên quan đến lĩnh vực BĐS. - Am hiểu kiến thức kinh tế, x...
26-01-2021
Toàn thời gian
Quản lý điều hành 
Support PM in project planning, implementing, monitoring, budgeting, and reporting according to the project document. Keep in contact and co-ordinate with involved project stakeholders, BSOs, companies and other relevant national and international institutions and organizations. Support and coordinate activities related to trade promotion...
26-01-2021
Toàn thời gian
Quản lý điều hành 
- Hiểu rõ sản phẩm Edubit và Acabiz - Xây dựng kế hoạch hành động chi tiết, triển khai và kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các kế hoạch đã duyệt.   - Phân tích, dự báo tiềm năng thị trường và các đối thủ cạnh tranh để phát triển các ...
25-01-2021
Toàn thời gian
Bán hàng/Phát triển kinh doanh 
Phụ trách quản lý, điều hành, theo dõi toàn bộ các hoạt động kinh doanh, nhân sự của phòng. -Phát triển quan hệ thị trường, xây dựng, phát triển khách hàng nội địa và hệ thống agent cho hàng import nomination và freehand. -Hoạch đ...
25-01-2021
Toàn thời gian
Quản lý điều hành 
Đứng đầu, quản lý toàn bộ hoạt động sản xuất trong công ty. Kế hoạch đầu tư thiết bị Kế hoạch sửa chữa máy móc, thiết bị sản xuất Kế hoạch công nhân viên cần thiết để sản xuất Kế hoạch làm việc Quản lý tiến độ sản xuất và tìm biện pháp khắc phụ...
25-01-2021
Toàn thời gian
Quản lý điều hành 
Quản lý kế hoạch sản xuất: Quản lý nhân sự: Quản lý máy móc thiết bị (MMTB) Quản lý chất lượng Quản lý chi phí sản xuất. Chỉ đạo thiết lập và thực thi các tiêu chuẩn, quy định liên quan đến hệ thống quản lý ISO, 5S, PCCC, ATLĐ. KAIZEN ....
25-01-2021
Toàn thời gian
Quản lý điều hành 
Công ty cổ phần Giải pháp Phần mềm Tài chính ( gọi tắt là FSS) chuyên xây dựng và cung cấp các giải pháp và dịch vụ phần mềm cho các ngân hàng, các công ty chứng khoán, các sàn giao dịch và các khá...
25-01-2021
Toàn thời gian
Máy tính/ CNTT 
1.Hỗ trợ SM - Hỗ trợ, giám sát, huấn luyện, động viên nhân viên hoàn thành công việc, chỉ tiêu được giao. - Trực tiếp tham gia tiếp khách & giải quyết các khiếu nại, thắc mắc của khách hàng vượt ngoài phạm vi của nhân viên. - Đảm bả...
25-01-2021
Toàn thời gian
Bán hàng/Phát triển kinh doanh 
- Xây dựng kế hoạch hoạt động, lịch bán hàng -Tuyển dụng, đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn cho cấp dưới trực thuộc đơn vị -Bố trí sắp xếp nhân sự; phân công, giao việc; hỗ trợ, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả công việc củ...
22-01-2021
Toàn thời gian
Bán hàng/Phát triển kinh doanh 
- Xây dựng kế hoạch hoạt động, lịch bán hàng -Tuyển dụng, đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn cho cấp dưới trực thuộc đơn vị -Bố trí sắp xếp nhân sự; phân công, giao việc; hỗ trợ, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả công việc củ...
22-01-2021
Toàn thời gian
Bán hàng/Phát triển kinh doanh 
- Xây dựng kế hoạch hoạt động, lịch bán hàng -Tuyển dụng, đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn cho cấp dưới trực thuộc đơn vị -Bố trí sắp xếp nhân sự; phân công, giao việc; hỗ trợ, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả công việc củ...
22-01-2021
Toàn thời gian
Bán hàng/Phát triển kinh doanh 
- Xây dựng kế hoạch hoạt động, lịch bán hàng -Tuyển dụng, đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn cho cấp dưới trực thuộc đơn vị -Bố trí sắp xếp nhân sự; phân công, giao việc; hỗ trợ, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả công việc củ...
22-01-2021
Toàn thời gian
Bán hàng/Phát triển kinh doanh 
- Xây dựng kế hoạch hoạt động, lịch bán hàng -Tuyển dụng, đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn cho cấp dưới trực thuộc đơn vị -Bố trí sắp xếp nhân sự; phân công, giao việc; hỗ trợ, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả công việc củ...
22-01-2021
Toàn thời gian
Bán hàng/Phát triển kinh doanh 
- Quản lý đội ngũ công nhân sản xuất - Hướng dẫn chạy quy trình sản xuất - Các công việc khác theo sự yêu cầu của quản lý - Chi tiết công việc sẽ trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn.  Công Ty TNHH Sn Hitec VinaĐịa chỉ công ty: LÔ G1-2-2, KCN ĐẠI ...
22-01-2021
Toàn thời gian
Quản lý điều hành 
· Develop go-to-market strategy for new products as well as manage all relevant marketing activities with multifunctional team (Branding, Performance, Customer Service, Operation) · Define portfolio strategy, product positioning, pricing and promotion for our existing products and categories. Manage product life cycle, demand & sales forecas...
21-01-2021
Toàn thời gian
Quản lý điều hành 
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .