Việc làm
Công ty 100% vốn đầu tư của Nhật Bản thuộc Tập đoàn lớn tại Khu công nghiệp Long Đức có xe đưa đón: 4 tuyến (Từ Hàng Xanh, Thủ Đức, Biên Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu). - Kiểm soát đơn đặt hàng, dữ liệu lô hàng và vận hành hệ thống AS400. - ...
- Quản lý ISO. - Quản lý tiêu chuẩn chất lượng. - Chi tiết công việc trao đổi trong quá trình phỏng vấn.
- Kiểm soát kế hoạch tổng thể chuyển giao sản xuất tại nhà máy Việt Nam. - Kiểm soát các hoạt động sản xuất, chuẩn bị kế hoạch chuyển giao sản xuất theo yêu cầu từ công ty mẹ tại Nhật Bản. - Là cầu nối giữa bộ phận kế hoạch sản xuất Việt Nam và Nhật Bản. - Phối hợp với c&aacu...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .