Việc làm
1. All deliveries Socks comply with the customer standards. Comply with customer requirement of quality process; standard; tests; procedures. 2. Administrational / Report professionally to Unit Quality Manager. Dotted with Global QA Director. 3. Under your responsibility all operational \ production departments of your unit. In addition, coor...
•    Lập kế hoạch, phân công công việc trong nhóm kiếm toán; •    Tổ chức thực hiện các hợp đồng kiểm toán/ soát xét báo cáo tài chính; •    Phụ trách nhóm kiểm toán và trực tiếp làm việc với khách hàng;...
Lập kế hoạch thực hiện dự án. Điều phối công việc, đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc Phân công và điều phối kỹ sư dự án; Hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu công trình Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc giao Báo cáo Ban ...
- Họp với Khách Hàng để triển khai các hồ sơ liên quan cho dự án - Quản lý sắp xếp nhân sự QS cho từng dự án thuộc Khối thi công Miền Nam - Hướng dẫn nhân sự QS triển khai hồ sơ dự án: hồ sơ pháp lý, BPTC, Shop Drawing, Hồ sơ chất lượng, hồ sơ thanh to&...
POSITION SUMMARY STATEMENT: Be accountable for ensuring Company’s events are in full compliance with Vietnam’s local laws and company’s Rules of Conduct. Guide the Member organizations focusing on event execution in conforming to the rules for Member conduct set out by the Corporation. The principle focus of this position is to ensure t...
Main duties: Implementation and upgrades of the ERP according to the business needs. Collaborating with the parent company's IT team to resolve the issues in the system. Providing the process training to the internal team members Job requirements: Candidate must have advance knowledge on ERP system Analysing, prioriti...
Accountability Areas:  Warehouse & Inventory Management Key Related Activities: ✔️ Manage Goods Receipts from Suppliers, Issues and Transfers to Production in cooperation with Purchasing/ Import Team and in accordance with the approved procedures ✔️ Manage Goods Receipts from Production, Packaging, Issues and Shipments to Cust...
Quản lý bộ phận Thiết kế: + Nhận kế hoạch, thông tin của chủ đầu tư hoặc chủ động liên hệ với CĐT để lên Phương án thiết kế để hỗ trợ phòng kinh doanh. + Phân công công việc, sắp xếp, điều động nhân sự phù hợp với kế hoạch công việc + Kiểm soát nội dung ...
- Triển khai và giám sát các chính sách bán hàng nhằm thúc đẩy doanh số tại khu vực phụ trách; - Tổ chức và quản lý hoạt động bán hàng của hệ thống phân phối (bán sỉ / bán lẻ); - Phối hợp với các đại lý tổ ch...
- Điều hành hoạt động của tất cả các bộ phận trong nhà hàng khi Quản lý Nhà hàng vắng mặt - Chất lượng dịch vụ khách hàng: + Tiếp thị chương trình khuyến mại và chăm sóc khách hàng đến khách hàng + Chăm sóc khác...
- Tuyển dụng và đào tạo 16 – 22 nhân viên về kiến thức, kỹ năng tìm Khách hàng, bán hàng. - Hỗ trợ, giám sát và kiểm tra lại hiệu quả làm việc của từng nhân viên trong nhóm.   Quyền lợi: - Lương kinh doanh cao: 100,000 đồng/1 ...
- Tuyển dụng và đào tạo 16 – 22 nhân viên về kiến thức, kỹ năng tìm Khách hàng, bán hàng. - Hỗ trợ, giám sát và kiểm tra lại hiệu quả làm việc của từng nhân viên trong nhóm.   Quyền lợi: - Lương kinh doanh cao: 100,000 đồng/1 ...
- Tuyển dụng và đào tạo 16 – 22 nhân viên về kiến thức, kỹ năng tìm Khách hàng, bán hàng. - Hỗ trợ, giám sát và kiểm tra lại hiệu quả làm việc của từng nhân viên trong nhóm.   Quyền lợi: - Lương kinh doanh cao: 100,000 đồng/1 ...
- Tuyển dụng và đào tạo 16 – 22 nhân viên về kiến thức, kỹ năng tìm Khách hàng, bán hàng. - Hỗ trợ, giám sát và kiểm tra lại hiệu quả làm việc của từng nhân viên trong nhóm.   Quyền lợi: - Lương kinh doanh cao: 100,000 đồng/1 ...
- Đại diện trung tâm để làm việc với các cơ quan ban nghành, đảm bảo tính pháp lý trong vận hành của trung tâm. - Định hướng, chiến lược phát triển, hợp tác để xây dựng và đa dạng hóa các sản phẩm. - Phối hợp các phòng ban c...
- Thực hiện xử lý kỹ thuật vốn tài liệu giấy bổ sung từ các nguồn khác nhau. - Thực hiện các quy trình xử lý kỹ thuật, xử lý thông tin nguồn tài liệu điện tử, xây dựng và phát triển các cơ sở dữ liệu, các bộ sưu tập số, xây dựng hệ th...
- Tiếp nhận đơn hàng từ khách hàng Tìm kiếm, đặt mua và đảm bảo về nguyên liệu. - Quản lý PO và lịch giao hàng cho nhà cung cấp Theo dõi sản phẩm từ giai đoạn nguyên liệu đến sản xuất, đóng gói và giao nhận. - Làm việc với bộ phận...
– Chỉ đạo thi công trên công trường; – Bóc tách tính toán vật tư, máy cho công trình. Lập kế hoạch cung cấp nhân lực, vật tư, máy móc phục vụ công trình báo cáo lãnh đạo; – Lập hồ sơ hoàn công, hồ sơ thanh t...
- Xây dựng chiến lược nhân sự cụ thể phù hợp với chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty. - Xây dựng cơ cấu tổ chức, cải tiến hệ thống quản trị nguồn nhân lực, xây dựng chính sách quản lý và phát triển nguồn nhân lực phù hợp, hiệu ...
1. Hoạch định và triển khai các hoạt động kinh doanh tại các cửa hàng quản lý. Thiết lập & đề xuất chỉ tiêu doanh thu cho các cửa hàng trong khu vực theo hàng quý, năm dựa trên chỉ tiêu doanh số đã được giao. Kiểm soát và đôn đốc vi...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .