Việc làm
Quản lý bộ phận Thiết kế: + Nhận kế hoạch, thông tin của chủ đầu tư hoặc chủ động liên hệ với CĐT để lên Phương án thiết kế để hỗ trợ phòng kinh doanh. + Phân công công việc, sắp xếp, điều động nhân sự phù hợp với kế hoạch công việc + Kiểm soát nội dung ...
- Triển khai và giám sát các chính sách bán hàng nhằm thúc đẩy doanh số tại khu vực phụ trách; - Tổ chức và quản lý hoạt động bán hàng của hệ thống phân phối (bán sỉ / bán lẻ); - Phối hợp với các đại lý tổ ch...
- Điều hành hoạt động của tất cả các bộ phận trong nhà hàng khi Quản lý Nhà hàng vắng mặt - Chất lượng dịch vụ khách hàng: + Tiếp thị chương trình khuyến mại và chăm sóc khách hàng đến khách hàng + Chăm sóc khác...
- Tuyển dụng và đào tạo 16 – 22 nhân viên về kiến thức, kỹ năng tìm Khách hàng, bán hàng. - Hỗ trợ, giám sát và kiểm tra lại hiệu quả làm việc của từng nhân viên trong nhóm.   Quyền lợi: - Lương kinh doanh cao: 100,000 đồng/1 ...
- Tuyển dụng và đào tạo 16 – 22 nhân viên về kiến thức, kỹ năng tìm Khách hàng, bán hàng. - Hỗ trợ, giám sát và kiểm tra lại hiệu quả làm việc của từng nhân viên trong nhóm.   Quyền lợi: - Lương kinh doanh cao: 100,000 đồng/1 ...
- Tuyển dụng và đào tạo 16 – 22 nhân viên về kiến thức, kỹ năng tìm Khách hàng, bán hàng. - Hỗ trợ, giám sát và kiểm tra lại hiệu quả làm việc của từng nhân viên trong nhóm.   Quyền lợi: - Lương kinh doanh cao: 100,000 đồng/1 ...
- Tuyển dụng và đào tạo 16 – 22 nhân viên về kiến thức, kỹ năng tìm Khách hàng, bán hàng. - Hỗ trợ, giám sát và kiểm tra lại hiệu quả làm việc của từng nhân viên trong nhóm.   Quyền lợi: - Lương kinh doanh cao: 100,000 đồng/1 ...
- Đại diện trung tâm để làm việc với các cơ quan ban nghành, đảm bảo tính pháp lý trong vận hành của trung tâm. - Định hướng, chiến lược phát triển, hợp tác để xây dựng và đa dạng hóa các sản phẩm. - Phối hợp các phòng ban c...
- Thực hiện xử lý kỹ thuật vốn tài liệu giấy bổ sung từ các nguồn khác nhau. - Thực hiện các quy trình xử lý kỹ thuật, xử lý thông tin nguồn tài liệu điện tử, xây dựng và phát triển các cơ sở dữ liệu, các bộ sưu tập số, xây dựng hệ th...
- Tiếp nhận đơn hàng từ khách hàng Tìm kiếm, đặt mua và đảm bảo về nguyên liệu. - Quản lý PO và lịch giao hàng cho nhà cung cấp Theo dõi sản phẩm từ giai đoạn nguyên liệu đến sản xuất, đóng gói và giao nhận. - Làm việc với bộ phận...
– Chỉ đạo thi công trên công trường; – Bóc tách tính toán vật tư, máy cho công trình. Lập kế hoạch cung cấp nhân lực, vật tư, máy móc phục vụ công trình báo cáo lãnh đạo; – Lập hồ sơ hoàn công, hồ sơ thanh t...
- Xây dựng chiến lược nhân sự cụ thể phù hợp với chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty. - Xây dựng cơ cấu tổ chức, cải tiến hệ thống quản trị nguồn nhân lực, xây dựng chính sách quản lý và phát triển nguồn nhân lực phù hợp, hiệu ...
1. Hoạch định và triển khai các hoạt động kinh doanh tại các cửa hàng quản lý. Thiết lập & đề xuất chỉ tiêu doanh thu cho các cửa hàng trong khu vực theo hàng quý, năm dựa trên chỉ tiêu doanh số đã được giao. Kiểm soát và đôn đốc vi...
- Quản lý, điều hành hoạt động của Phòng trong lĩnh vực kinh doanh. - Xây dựng, trình duyệt và triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng tháng, quý, năm của công ty. - Tổ chức, giám sát công tác chăm sóc khách hàng của P...
- Tham mưu cho BGĐ về chiến lược và chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý, điều hành thực hiện các chiến lược Marketing, phát triển thương hiệu. - Viết content trên website và facebook công ty. - Lưu hình ảnh hoạt động công ty để có tư liệu viết b&...
Chịu trách nhiệm vận hành các hoạt động dự án giảng dạy tiếng Nhật trực tuyến (qua zoom,..) Phân tích thị trường cải tiến và phát triển sản phẩm phù hợp với thị trường và xu thế của thị trường. Xác định tầm nhìn, mục tiêu chiến lược tổng thể, tối ưu c...
- Liên hệ với khách sạn lấy hợp đồng báo giá và kí hợp đồng với đối tác. Trực tiếp đàm phán với đối tác/ khách sạn giá tốt. - Nhập báo giá khách sạn vào hệ thống Quản Lý thông tin CRM và đảm bảo giá hiện t...
Chịu trách nhiệm quản lý vận hành, bảo trì bảo quản toàn bộ hệ thống máy sản xuất. - Tiếp nhận các hệ thống máy mới nhập về nhà máy. - Đại diện công ty tiếp nhận công nghệ, kỹ thuật vận hành các máy mới khi được chuyển giao, được trainin...
- Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành các công việc liên quan đến kỹ thuật – sản xuất. * Nhiệm vụ cụ thể: - Cố vấn chuyên môn, tham mưu và giám sát tình hình hoạt động sản xuất đáp ứng mục tiêu Công ty. - Xây dựng chiến lược ...
Làm việc cho  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MINH TRÍ (thành viên của  Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Bất Động Sản Khang Phúc)   - Phát triển nguồn căn hộ bán/ cho thuê. - Xử lý các đơn hàng thuê bất động sản từ khách hàng (...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .