Việc làm
- Duy trì và phát triển mảng kinh doanh thiết bị phụ tùng & dịch vụ kĩ thuật cho ngành xi măng. - Thực hiện việc tiếp nhận đơn hàng, hỏi hàng công ty mẹ ở nước ngoài, chào giá cho khách hàng... - Thực hiện các dịch vụ chăm sóc khá...
- Chịu trách nhiệm điều hành hoạt động sản xuất tại xưởng của công ty, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch, quy trình công nghệ được giao. - Tổ chức phân công công việc, đôn đốc, hướng dẫn công nhân trong ca sản xuất đảm bảo hoạt động đúng tiến độ...
– Chia ca, quản lý, phân công công việc cho nhân viên bộ phận mình, hướng dẫn và đảm bảo nhân viên thực hiện đúng các quy định của công ty – Thực hiện các công việc thuộc bộ phận mình – Làm báo cáo và thực hiện c&...
  - Quản lý Nhân lực của bộ phận và tổ chức thực hiện hoàn thành tốt công tác bán hàng của bộ phận, đảm bảo tài sản tại cửa hàng được cập nhật theo dõi, giám sát tình hình bán hàng và doanh số đề ra. - Chăm s&...
- Quản lý Nhân lực và tổ chức thực hiện hoàn thành tốt khối lượng công việc của bộ phận. - Chăm sóc, hỗ trợ, tư vấn chu đáo, hài lòng khách hàng trước/trong và sau khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ của DNGBIKE. - Đảm bảo tài sản, trang thiết bị của...
- Quản lý Nhân lực và tổ chức thực hiện hoàn thành tốt khối lượng công việc của bộ phận. - Chăm sóc, hỗ trợ, tư vấn chu đáo, hài lòng khách hàng trước/trong và sau khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ của DNGBIKE. - Đảm bảo tài sản, trang thiết bị của...
- Thực hiện theo nội quy, quy chế của Công ty, theo sự hướng dẫn sắp xếp của Trưởng vùng & Ban Lãnh đạo. - Tìm kiếm nhà phân phối, tuyển dụng và đào tạo nhân viên bán hàng. - Phân chia tuyến bán hàng, chia lộ trình bán h&agrav...
- Thực hiện theo nội quy, quy chế của Công ty, theo sự hướng dẫn sắp xếp của Trưởng vùng & Ban Lãnh đạo. - Tìm kiếm nhà phân phối, tuyển dụng và đào tạo nhân viên bán hàng. - Phân chia tuyến bán hàng, chia lộ trình bán h&agrav...
- Thực hiện theo nội quy, quy chế của Công ty, theo sự hướng dẫn sắp xếp của Trưởng vùng & Ban Lãnh đạo. - Tìm kiếm nhà phân phối, tuyển dụng và đào tạo nhân viên bán hàng. - Phân chia tuyến bán hàng, chia lộ trình bán h&agrav...
- Điều hành các hoạt động bán hàng, dịch vụ, chăm sóc khách hàng hàng ngày của đại lý. - Tổ chức quản lý và giám sát tất cả các vị trí cấp quản lý và nhân viên cấp dưới theo cơ cấu tổ chức nhân sự c&...
- Lập kế hoạch và triển khai thực hiện tuyển dụng, đào tạo định kỳ năm, quý, tháng. - Thực hiện các công tác C&B: Lương, thưởng, Bảo hiểm và các chế độ phúc lợi. - Tham mưu, đề xuất chiến lược phát triển nguồn nhân lực của công ty; xây dựng bộ m&...
- Quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng và mục tiêu doanh số. - Vạch định và triển khai chiến lược kinh doanh giúp mở rộng tệp khách hàng và đảm bảo độ phủ của doanh nghiệp. - Chịu trách nhiệm tuyển dụng, phân bổ mục tiê...
- Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về công tác quản lý, sử dụng các nguồn lực tại nhà máy đạt hiệu quả nhất. - Chịu trách nhiệm nhận kế hoạch sản xuất, tổ chức điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất đảm bảo kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, năng suất. - Chịu trách ...
- Chịu trách nhiệm về hoạt động kế toán – kiểm toán chung của Công ty. - Lập các báo cáo tài chính, báo cáo thuế vào thời gian quy định và trình bày báo cáo với những lãnh đạo cấp cao. - Kiểm soát và q...
- Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh. Tìm kiếm và liên kết các đối tác và khách hàng. - Quản lý, điều phối hoạt động trong khách sạn. - Xử lý các phàn nàn, khiếu nại của khách, các vấn đề phát sinh trong kh&aacut...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .