Việc làm
Quản lý mối quan hệ ·          Quản lý và duy trì mối quan hệ với các cơ sở y tế ngoài Chương trình Chống lao Quốc gia (CTCLQG) và thuyết phục họ hợp tác với dự án. ·          Xây dựng và mở rộng mạng lưới các loại hình cơ sở y tế chủ động giớ...
Quản lý mối quan hệ • Quản lý và duy trì mối quan hệ với các cơ sở y tế ngoài Chương trình Chống lao Quốc gia (CTCLQG) và thuyết phục họ hợp tác với dự án. • Xây dựng và mở rộng mạng lưới các loại hình cơ sở y tế chủ động giới thiệu/thôn...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .