Việc làm
Vận hành Kho: Điều phối việc nhận, lưu trữ, giao hàng hóa; Phân công nhiệm vụ và giám sát nhân viên kho để đảm bảo hoạt động trơn tru; Triển khai các phương án tốt nhất về bố trí và tổ chức kho hàng để tối ưu hóa việc sử dụng kh...
Công ty 100% vốn đầu tư của Nhật Bản thuộc Tập đoàn lớn tại Khu công nghiệp Long Đức có xe đưa đón: 4 tuyến (Từ Hàng Xanh, Thủ Đức, Biên Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu). - Quản lý cập nhật dữ liệu kho (NVL, linh kiện, thành phẩm,…) đảm bảo các dữ liệu chín...
- Quản lý cập nhật dữ liệu kho (NVL, linh kiện, thành phẩm,…) đảm bảo các dữ liệu chính xác. - Xử lý xuất nhập kho, báo cáo số liệu số liệu sản xuất hàng ngày. - Quản lý đơn hàng, biên soạn dữ liệu xuất hàng và xử lý trên hệ th...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .