Việc làm
- Tìm kiếm, gọi điện và gặp giới thiệu và tư vấn dịch vụ vận chuyển của công ty đến khách hàng mới nhằm đáp ứng chỉ tiêu KPIs về phát triển nhóm khách hàng mới. - Chăm sóc khách hàng đang phụ trách. - Thực hiện các bá...
- Giao nhận hàng hoá, kiểm tra, đóng gói hàng hoá.  
- Triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh theo chỉ tiêu được giao. - Khai thác, tìm kiếm khách hàng hàng cá nhân/doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh. - Chào giá, duy trì, phát triển mối quan hệ khách hàng mớ...
1. Thủ tục MMD: - Bảo đảm thực hiện đúng, hiệu quả các quy định về hàng hóa. - Xử lý, tiếp nhận và lưu trữ tài liệu theo quy định và xử lý các vấn đề liên quan để đảm bảo không gây tổn thất cho công ty cũng như các bộ phận liên quan....
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .