Việc làm
• Chốt bảng kê với khách hàng thông quan bộ phận có liên quan, xuất hóa đơn, thu hồi công nợ, theo dõi công nợ. • Kiểm tra hóa đơn mua vào, thanh toán công nợ, theo dõi công nợ nhà cung cấp. • Ghi chép các nghiệp v...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .