Việc làm
- Chịu trách nhiệm quản lý sản phẩm (áo, nón, túi...) cung cấp cho đối tác tài xế; - Đảm bảo tiêu chuẩn quá trình hội nhập và đào tạo tài xế nhằm đảm bảo tài xế tuân thủ các SOP/SLA đã thỏa thuận; - Chuẩn bị các b&aa...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .