Việc làm
Phát triển sản phẩm phần mềm trên nền tảng Java cho các đối tượng khách hàng khác nhau. Tham gia sâu vào các giai đoạn của một dự án như: phân tích, thiết kế, thực thi, kiểm thử, bảo trì phần mềm Nghiên cứu áp dụng công nghệ mới li&...
02-04-2021
Toàn thời gian
Viễn thông 
– Triển khai các giải pháp hạ tầng Trung tâm dữ liệu: Máy phát điện, UPS, Điều hòa chính xác, PCCC, giám sát, kiểm soát vào/ra, cáp cấu trúc, tiếp địa, chống sét – Nghiên cứu, thử nghiệm, triển khai các giải pháp IoT, Sma...
02-04-2021
Toàn thời gian
Viễn thông 
– Đọc hiểu các tài liệu đặc tả hệ thống, yêu cầu nghiệp vụ, tài liệu thiết kế liên quan. – Kiểm thử sản phẩm phần mềm: Viết TestCase; Thực hiện test; Báo cáo test;… – Hỗ trợ đào tạo chuyển giao công nghệ – Hỗ trợ hướng dẫn sử dụng phần mềm sau triển khai dự án. – Đề xuất cải...
02-04-2021
Toàn thời gian
Viễn thông 
– Thu thập/ Đọc hiểu các yêu cầu nghiệp vụ từ phía đối tác và khách hàng là các cơ quan nhà nước thuộc khối Chính phủ, Y tế, Ngân hàng,Truyền hình, doanh nghiệp…. – Làm việc trực tiếp với đối tác/ khách hàng để làm...
02-04-2021
Toàn thời gian
Viễn thông 
- Viết code các tính năng theo nhu cầu: nodejs, mongodb, redis, rabbit, elasticsearch, worker, centos, nginx - Tham gia thiết kế kiến trúc phần mềm và cấu trúc dữ liệu. - Nghiên cứu áp dụng những kỹ thuật đảm bảo yêu cầu người dùng. - Tối ưu hóa hệ thống để xử lý...
24-03-2021
Toàn thời gian
CNTT - Phần mềm 
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .