Việc làm
- Tham gia nghiên cứu các giải pháp, công nghệ mới để xây dựng các gói giải pháp kỹ thuật cung cấp cho thị trường. - Khảo sát và phân tích nhu cầu của khách hàng để viết hồ sơ tư vấn, đưa ra các mô hình, giải pháp cô...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .