Việc làm
- Tham gia phát triển hệ thống website bất động sản https://homedy.com - Tham gia phát triển các hệ thống quản trị nội bộ: ERP, CRM, ... - Được tham gia trực tiếp vào việc phân tích, thiết kế hệ thống. - Được đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm từ những thành viên đi trước trê...
1. Trực tiếp quản lý & điều hành công tác kinh doanh các dịch vụ của Trung tâm: Điều hành chỉ tiêu kinh doanh, đánh giá, phê duyệt chính sách các gói cước dịch vụ truyền hình. Điều hành công tác phát tri...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .