Việc làm
1.  Manage all technical aspects during the distribution or projects of company products; 2.  Provide products demo, service, maintenance, and upgrades for customers; 3. Create, manage and contribute to technical support guides and supporting troubleshooting documentation as needed; 4.  Provide product and solution training for custome...
1. Responsible for project follow-up and technical support; 2. Preparation, scheme review and test verification, to ensure the stable implementation of the project scheme; 3. Responsible for project delivery and implementation; 4. Handling and solving project products and system problems; 5. Responsible for project process record, p...
Lập báo cáp tài chính Phân tích tình hình sản xuất, kinh doanh, doanh thu lãi lỗ Dựa vào tình hình thực tế để lập chiến  lược sản xuât kinh doanh Kiểm kê tài sản và kiểm soát nhân lực để giảm giá thành...
1.       Necessary to familiar with multiple wireless technologies includes WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax and BT. Lora, Zigbee, LTE, mmWave are better to have 2.       Enough English communication skill for face to face talk (check by interview). Chinese skill is better to have 3.       Familiar with RF impedance fine tune and OTA/Desense val...
– Thu thập/ Đọc hiểu các yêu cầu nghiệp vụ từ phía đối tác và khách hàng là các cơ quan nhà nước thuộc khối Chính phủ, Y tế, Ngân hàng,Truyền hình, doanh nghiệp…. – Làm việc trực tiếp với đối tác/ khách hàng để làm...
– Đọc hiểu các tài liệu đặc tả hệ thống, yêu cầu nghiệp vụ, tài liệu thiết kế liên quan. – Kiểm thử sản phẩm phần mềm: Viết TestCase; Thực hiện test; Báo cáo test;… – Hỗ trợ đào tạo chuyển giao công nghệ – Hỗ trợ hướng dẫn sử dụng phần mềm sau triển khai dự án. – Đề xuất cải...
– Triển khai các giải pháp hạ tầng Trung tâm dữ liệu: Máy phát điện, UPS, Điều hòa chính xác, PCCC, giám sát, kiểm soát vào/ra, cáp cấu trúc, tiếp địa, chống sét – Nghiên cứu, thử nghiệm, triển khai các giải pháp IoT, Sma...
Phát triển sản phẩm phần mềm trên nền tảng Java cho các đối tượng khách hàng khác nhau. Tham gia sâu vào các giai đoạn của một dự án như: phân tích, thiết kế, thực thi, kiểm thử, bảo trì phần mềm Nghiên cứu áp dụng công nghệ mới li&...
- Tham gia phát triển hệ thống website bất động sản https://homedy.com - Tham gia phát triển các hệ thống quản trị nội bộ: ERP, CRM, ... - Được tham gia trực tiếp vào việc phân tích, thiết kế hệ thống. - Được đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm từ những thành viên đi trước trê...
1. Công tác vận hành, quản lý truyền dẫn quang: - Thực hiện công tác VHKT truyền dẫn quang: + Hỗ trợ công tác VHKT, xử lý đảm bảo chất lượng truyền dẫn quang LL, FO. + Thực hiện nhiệm vụ BO hỗ trợ phân tích kiểm tra, phối hợp xử lý các sự cố truyền dẫn c&a...
- Lên kế hoạch bảo trì định kỳ thiết bị viễn thông trong đài trạm, tuần tra định kỳ mạng cáp quang viễn thông - Lên phương án và xử lý các sự cố liên quan đến mạng ngoại vi, cáp quang hạ tầng - Điều hành xử lý các sự cố liên qu...
- Lên kế hoạch bảo trì định kỳ thiết bị viễn thông trong đài trạm, tuần tra định kỳ mạng cáp quang viễn thông - Lên phương án và xử lý các sự cố liên quan đến mạng ngoại vi, cáp quang hạ tầng - Điều hành xử lý các sự cố liên qu...
- Lên kế hoạch bảo trì định kỳ thiết bị viễn thông trong đài trạm, tuần tra định kỳ mạng cáp quang viễn thông - Lên phương án và xử lý các sự cố liên quan đến mạng ngoại vi, cáp quang hạ tầng - Điều hành xử lý các sự cố liên qu...
- Lên kế hoạch bảo trì định kỳ thiết bị viễn thông trong đài trạm, tuần tra định kỳ mạng cáp quang viễn thông - Lên phương án và xử lý các sự cố liên quan đến mạng ngoại vi, cáp quang hạ tầng - Điều hành xử lý các sự cố liên qu...
- Lên kế hoạch bảo trì định kỳ thiết bị viễn thông trong đài trạm, tuần tra định kỳ mạng cáp quang viễn thông - Lên phương án và xử lý các sự cố liên quan đến mạng ngoại vi, cáp quang hạ tầng - Điều hành xử lý các sự cố liên qu...
- Lên kế hoạch bảo trì định kỳ thiết bị viễn thông trong đài trạm, tuần tra định kỳ mạng cáp quang viễn thông - Lên phương án và xử lý các sự cố liên quan đến mạng ngoại vi, cáp quang hạ tầng - Điều hành xử lý các sự cố liên qu...
- Lên kế hoạch bảo trì định kỳ thiết bị viễn thông trong đài trạm, tuần tra định kỳ mạng cáp quang viễn thông - Lên phương án và xử lý các sự cố liên quan đến mạng ngoại vi, cáp quang hạ tầng - Điều hành xử lý các sự cố liên qu...
- Lên kế hoạch bảo trì định kỳ thiết bị viễn thông trong đài trạm, tuần tra định kỳ mạng cáp quang viễn thông - Lên phương án và xử lý các sự cố liên quan đến mạng ngoại vi, cáp quang hạ tầng - Điều hành xử lý các sự cố liên qu...
- Lên kế hoạch bảo trì định kỳ thiết bị viễn thông trong đài trạm, tuần tra định kỳ mạng cáp quang viễn thông - Lên phương án và xử lý các sự cố liên quan đến mạng ngoại vi, cáp quang hạ tầng - Điều hành xử lý các sự cố liên qu...
- Lên kế hoạch bảo trì định kỳ thiết bị viễn thông trong đài trạm, tuần tra định kỳ mạng cáp quang viễn thông - Lên phương án và xử lý các sự cố liên quan đến mạng ngoại vi, cáp quang hạ tầng - Điều hành xử lý các sự cố liên qu...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .