Việc làm
- Quản lý hợp đồng bảo hiểm xe, bảo hiểm dân sự. - Theo dõi công nợ bảo hiểm. - Theo dõi và hỗ trợ việc xử lý tai nạn giao thông. - Hỗ trợ xử lý vi phạm hành chính. - Thực hiện công việc theo sự phân công của Trưởng phòng Pháp C...
27-01-2021
Toàn thời gian
Luật/ Dịch vụ pháp lý 
Soạn thảo các loại hợp đồng, kiểm soát hợp đồng, hồ sơ mời thầu, dự thầu; Theo dõi và xử lý các tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng. Tư vấn pháp luật cho các Phòng/Ban/Đơn vị trong toàn hệ thống công ty; Tư vấn, giải quyết c...
22-01-2021
Toàn thời gian
Luật/ Dịch vụ pháp lý 
* Soạn thảo văn bản. * Tư vấn pháp luật cho khách hàng. * Tham gia hỗ trợ luật sư trong việc giải quyết các vụ việc * Nghiên cứu hồ sơ đưa ra các ý kiến định hướng giải quyết vụ án. * Làm việc với các cơ quan nhà nước. * Thời gian làm việc: To&agra...
18-01-2021
Toàn thời gian
Luật/ Dịch vụ pháp lý 
- Phụ trách công việc trong lĩnh vực tố tụng dân sự, hình sự và hành chính; - Đại diện tham gia tố tụng; - Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng văn phòng; Nơi làm: 89 Trần Phú, Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Ph...
18-01-2021
Toàn thời gian
Luật/ Dịch vụ pháp lý 
Nghiên cứu, soạn thảo và hoàn thiện tất các văn bản ban hành tại Công ty. Từ đó đảm bảo tuân thủ theo quy định Công ty và pháp luật. Cập nhật và làm nổi bật những thay đổi của các quy định mới do cơ quan có thẩm quyền ban hành kịp th...
18-01-2021
Toàn thời gian
Luật/ Dịch vụ pháp lý 
_Ensuring internal policies, guidelines are in compliance with applicable laws and regulations _Studying the effective of new regulations on the bank‘s policies _Reviewing the bank‘s policies, guidelines, contracts and other documents _Legal briefing, legal systemazing _Providing legal advice to BOM, branches and other department in...
14-01-2021
Toàn thời gian
Luật/ Dịch vụ pháp lý 
Ensuring operations of Shinhan Bank Vietnam in compliance with applicable laws and regulations; guidelines or regulations of the State Bank of Vietnam, relevant Vietnamese authorities as well as the bank’s charter and internal policies Providing legal advices to BOM, branches, other departments in relation to banking business and operation...
14-01-2021
Toàn thời gian
Luật/ Dịch vụ pháp lý 
Tham mưu, tư vấn pháp luật có liên quan cho Ban Lãnh đạo HTPP và các đơn vị trực thuộc. Thực hiện thủ tục thuê đất đai, nhà xưởng; thẩm định pháp lý thuê đất đai, nhà xưởng. Thực hiện thủ tục pháp lý đất đai. Xót xét các ...
13-01-2021
Toàn thời gian
Luật/ Dịch vụ pháp lý 
- Cập nhật thường xuyên các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các hoạt động của Công ty và thông báo tới các đơn vị có liên quan định kỳ không muộn hơn 5 ngày kể từ ngày văn bản được ban hành; - Phối hợp với các đơn vị x&ac...
12-01-2021
Toàn thời gian
Vận chuyển/ Giao nhận/ Kho 
Phối hợp xây dựng và theo dõi kế hoạch làm việc, lịch công tác của HĐQT Sắp xếp và thông báo các cuộc họp của HĐQT Sắp xếp lịch trình, nội dung các chuyến công tác trong và ngoài nước của HĐQT. Các công việc bao gồm: c...
12-01-2021
Toàn thời gian
Luật/ Dịch vụ pháp lý 
- Kiểm tra hồ sơ thanh toán, quyết toán của nhà thầu theo đúng quy định của hợp đồng, quy định kế toán, thuế và quy định của công ty - Theo dõi hạch toán các khoản thu chi tạm ứng, thanh toán bằng tiền mặt liên quan kinh phí tại dự án. Kiểm tra, l...
06-01-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Kiểm toán/ Thuế 
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .