Việc làm
- Nghiên cứu, cập nhật các văn bản pháp luật của Việt Nam liên quan tới mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty để tham mưu cho Lãnh đạo công ty trong việc định hướng phát triển và quản lí điều hành các hoạt động của Công ty. - Tiếp nhận và xử lí c...
- Phụ trách, quản lý, điều hành và tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc các vấn đề liên quan đến hoạt động pháp lý của doanh nghiệp.
- Rà soát và tư vấn các vấn đề về Pháp lý cho HĐQT, Ban Giám đốc va các Phòng/Ban liên quan để vận hành và kinh doanh đảm bảo tuân thủ theo nội quy Công ty và đúng theo Pháp luật hiện hành; - Rà soát v&agra...
– Tư vấn các vấn đề pháp lý và soạn thảo, soát xét các tài liệu hồ sơ giao giao dịch liên quan đến các dự án đầu tư của tập đoàn, các công ty thành viên, công ty liên kết, dưới sự phân công và chỉ đạo của G...
- Gọi điện, liên hệ khách hàng để nhắc nợ, tư vấn và cung cấp các thông tin về khoản vay của khách hàng bên ngân hàng - Hướng dẫn, thuyết phục khách hàng thực hiện nghĩa vụ thanh toán các khoản vay tồn đọng theo quy định - Báo c&aac...
- Thực hiện các nghiệp vụ pháp chế theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị - Chịu trách nhiệm rà soát tính pháp lý của dự thảo văn bản, hợp đồng, hồ sơ, tài liệu của Công ty trước khi ký kết và ban hành. - Định kỳ kiểm tra, rà soát cá...
  Công ty cổ phần Tấn Phát tiền thân là công ty TNHH Trung Đông được thành lập năm 2000 tại tỉnh Kon Tum với vốn điều lệ chỉ 12,5 tỷ đồng, Năm 20/12/2013 Số vốn điều lệ Công ty CP Tấn Phát là 152 tỷ đồng. Với kinh nghiệm hơn 14 năm xây dựng và phát triển,...
Tiếp nhận văn bản/hồ sơ và trình Lãnh đạo công ty phê duyệt. Đóng dấu văn bản, giấy tờ theo đúng quy định. Thống kê và báo cáo tất cả các giấy tờ mà văn thư đóng dấu. Scan, lưu tài liệu, công văn theo quy trình Chia c&oc...
- Tiếp nhận, nghiên cứu hồ sơ, xác minh thông tin của KH nợ từ Công ty tài chính để thực hiện thủ tục khởi kiện ra Tòa án để thu hồi nợ và Báo cáo công việc cho Quản lý/ Luật sư. - Hỗ trợ Luật sư thực hiện công việc và Tư vấn pháp l&yac...
- Quản lý khu vực được công ty giao, làm việc độc lập, chủ động về thời gian dưới sự hỗ trợ của Trưởng nhóm. - Tương tác trực tiếp hoặc qua điện thoại với Khách hàng/ Người thân thương lượng/ đàm phán để khách hàng trả nợ và cập nhật tình hì...
  - Làm việc độc lập tại Văn phòng công ty, dưới sự hỗ trợ của Quản lý. - Dùng điện thoại công ty liên hệ cho KH theo data có sẵn để nhắc nhở/ Thuyết phục KH khắc phục vi phạm và báo cáo kết quả làm việc hàng ngày. - Chi tiết công việc ...
- Tư vấn, giúp lãnh đạo trong việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quản lý nội bộ doanh nghiệp (điều lệ, nội quy, quy chế,…) - Chịu trách nhiệm về pháp lý và pháp chế của công ty. - Tư vấn pháp luật cho các phòng ban, chi nhánh v&...
Tiến hành thu thập  dữ liệu, áp dụng các phương pháp và nghiệp vụ chuyên môn  phân  tích và lập báo cáo, chứng thư thẩm định giá. Tư vấn về giá cho khách hàng. Soát, xét hồ sơ, chứng thư thẩm định giá Quản l...
Tiến hành thu thập dữ liệu, áp dụng các phương pháp và nghiệp vụ chuyên môn phân  tích và lập báo cáo, chứng thư thẩm định giá. Tư vấn về giá cho khách hàng. Phát triển kinh doanh Tầng 6, số 104-106-108 đường Núi T...
- Tham mưu cho Ban TGĐ Công ty hoạch định các chương trình, dự án đầu tư đúng quy trình quản lý đầu tư xây dựng cơ bản phù hợp với cơ chế, chính sách của Nhà nước trong từng giai đoạn; - Chịu trách nhiệm thẩm định, kiểm soát và hoàn ...
- Chủ trì thực hiện công tác chăm sóc khách hàng và xử lý khiếu nại trong phạm vi được phân cấp. - Chủ trì làm việc với đối tác, khách hàng và cơ quan nhà nước liên quan đến các vấn đề pháp lý. - Đề xuất...
DEPT: Member Business Practices and Compliance POSITION SUMMARY STATEMENT The primary responsibility of the MPC Officer is to actively represent Vietnam MPC department which guide the Member organizations in conforming to the rules for Member conduct set out by the Corporation. The principle focus of this position is to ensure that Me...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .