Việc làm
- Tư vấn, giám sát và soạn thảo Hợp đồng, giao dịch của Công ty. - Tư vấn các vấn đề pháp lý cho Ban lãnh đạo và các Phòng ban/Bộ phận. - Các nghiệp vụ liên quan đến pháp lý của Công ty. - Chi tiết công viêc sẽ được trao đ...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .