Việc làm
- Triển khai sản xuất. - Kiểm tra trong quá trình sản xuất. - Chi tiết sẽ được trao đổi khi đi phỏng vấn.
- Kiểm tra chất lượng trong quá trình sản xuất. - Được đào tạo chuyên môn. - Chi tiết sẽ được trao đổi khi đi phỏng vấn.
- Lập kế hoạch sản xuất, theo dõi tiến độ sản xuất. - Báo cáo tiến độ sản xuất. - Đôn đốc các phân xưởng sản xuất công đoạn. - Tham mưu cho lãnh đạo về tổ chức sản xuất, lập kế hoạch sản xuất hợp lý.   Quyền lợi được hưởng: - Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHT...
- Giai đoạn đầu: Nghiên cứu thị trường máy tính và phụ kiện ngoại vi. - Giai đoạn sau sẽ hỗ trợ tuyển dụng và dẫn dắt nhóm thực hiện công việc vận hành và bảo trì máy tính trong khu vực. - Có trợ cấp trợ cấp hỗ trợ nhà ở 500k, tiền xăng xe đi l...
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi khi đi phỏng vấn.   Quyền lợi được hưởng: - Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ của nhà nước: BHXH, BHYT, BHTN. - Thưởng lương tháng 13. - Thưởng thâm niên dành cho nhân viên lâu năm. Phụ cấp thêm: - Xăng xe, nh...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .