Việc làm
- Ghi chú, cập nhật thông số kỹ thuật trong quá trình sản xuất và vận hành máy theo đúng quy trình dựa vào sự hướng dẫn của cấp trên. - Phối hợp với bộ phận quản lý chất lượng trong việc kiểm tra mẫu hàng hóa định kỳ trong quá trình ...
- Giám sát, hướng dẫn đội bảo vệ thực hiện đúng theo nhiệm vụ được phân công tại nhà máy. - Kiểm soát và duy trì công tác an toàn lao động tại mặt bằng nhà máy theo đúng quy trình, qui định của công ty. - Báo c&...
Soạn thảo và sửa đổi văn bản hợp đồng công ty, tìm kiếm pháp lý và phân tích trường hợp Chịu trách nhiệm thu thập và sắp xếp thông tin pháp lý, luật và quy định của ngành và chuyển chúng đến các bộ phận liên quan...
Cung cấp hỗ trợ pháp lý đầy đủ quy trình cho khoản đầu tư của công ty tại Việt Nam hoặc các dự án mua bán và sáp nhập lớn Cung cấp hỗ trợ pháp lý có liên quan cho các hoạt động tại địa phương, bao gồm xem xét hợp đồng, tư vấn pháp ...
- Theo dõi, quản lý nhập, xuất, tồn kho vật tư và kho thành phẩm. - Theo dõi số lượng sản xuất, bán thành phẩm và hàng lỗi. - Theo dõi số lượng hàng hóa ở bộ phận đóng gói. - Theo dõi, tính năng suất, tính difot. - ...
• Theo dõi công nợ với khách hàng, nhà cung cấp. • Theo dõi thu, chi văn phòng. •  Soạn thảo các hợp đồng kinh tế. •  Hỗ trợ kế toán thuế làm bảng kê thuế GTGT hàng quý. •  Sắp xếp, lưu trữ chứng từ ( Hóa đơn, hợp đồng, sổ sách…..)...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .