Việc làm
Job responsibilities Support the business planning cycle of Supply Chain (including Procurement) within the assigned units for the Strategic Plan, Final Budget and Latest Estimates. Lead and coordinate the analysis of internal and external Supply Chain movements / benchmarks, and forecast future supply chain trends and impact on the bus...
Tham gia thực hiện các hợp đồng dịch vụ về tư vấn tài chính, kế toán, thuế như:  •    Tư vấn thực hiện các thương vụ M&A cho phía đối tác mua hoặc bán; •    Tư vấn thiết lập hệ thống kế toán phục vụ cho mục đích quản trị nội bộ hay đáp ứng các qui định về ...
Lead a diverse team of talented financial advisors with complete accountability for delivering on client engagements. Pursues, creates and cultivates client relationships. Take ownership of business development activities and deliver against targets. Leverage your expertise in a specialisation and your reputation as a business advisor....
The incumbent will lead client engagements related to corporate fraud investigations (for e.g.: asset tracing, money laundering, suspected violation of ethics and regulatory investigations ), FCPA / UKBA (Foreign corrupt practices Act / The UK Bribery Act) compliance reviews, development of fraud risk management (FRM) framework and conducting f...
Delivery Service Standards Lead RA team to provide the following services to clients but not limited to: Implement and deliver the engagements in Strategic Risk, Operational Risk, Regulatory Risk services in accordance with existing DTT methodologies and approaches, or other related standards deemed as appropriate Manage the entire e...
Công việc chuyển giá Có mặt đúng giờ đã hẹn với trưởng nhóm; Hoàn thành đúng hạn công việc được giao; Trao đổi vấn đề với trưởng nhóm khi phát sinh; Học và nắm chắc công việc đối với Trợ Lý chuyển giá; quy định pháp lu...
Kiểm tra đối chiếu số liệu nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp. Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh. Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo ch...
Phần hành công việc thực hiện bởi trợ lý kiểm toán 1 Hỗ trợ PLV của thành viên khác trong nhóm kiểm toán; Bảng cân đối kế toán: Tiền và các khoản tương đương tiền [D100]; Phải thu khác [D400]; Chi phí trả trước & Tài ...
- Tiếp nhận và xử lý các thông tin của Phụ Huynh, học sinh. - Tư vấn các khóa học, chương trình học. - Thu học phí. - Các công việc văn phòng tại nơi làm việc (Lưu trữ, chăm sóc phòng làm việc…) - Các công việc kh&aacu...
- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp. - Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh. - Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp - Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với c&aa...
- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp. - Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh. - Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp - Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với c&aa...
– Thực hiện các báo cáo thuế định kỳ theo qui định của Pháp luật : Báo Cáo GTGT, báo cáo tài chính, Thuế TNCN, TNDN… – Xử lý hóa đơn đầu ra, đầu vào của Công ty, hoạch toán, đảm bảo tính hợp pháp của hóa đơn, chứng từ;...
1. Lập kế hoạch mua hàng: - Tiếp nhận, tổng hợp yêu cầu mua hàng từ bộ phận có nhu cầu. - Lập kế hoạch thu mua hàng hóa. 2. Tìm nhà cung cấp vật tư, trang thiết bị: - Lập danh sách, liên hệ, đánh giá, đàm phán và chọn nhà cu...
- Nhập đơn, tổng hợp, tính tiền cho khách - Trông coi, chăm sóc, vệ sinh siêu thị - Công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn   Quyền lợi được hưởng: - Lương cơ bản 05 – 10 triệu. - Chế độ đãi ngộ, phúc lợi theo chính sách hiện tại Công ty. - Tham gia bả...
Kiểm tra, đối chiếu các số liệu của các phòng ban từ chi tiết tới các dữ liệu tổng hợp lớn Kiểm tra định khoản, so sánh bảng cân đối kế toán, số dư cuối kỳ sao cho các số liệu được t&...
1. Phụ trách doanh thu bán hàng: - Ghi nhận số liệu lên phần mềm từ các báo cáo: RK7, BCBH: về doanh thu, các hình thức thu, các khoản thu khác tại nhà hàng. - Kiểm tra dữ liệu giữa BCBH nhà hàng gửi và RK7: kịp thời phát ...
1. Phụ trách nhập xuất tồn kho NVL, Thành phẩm; thực hiện kiểm kê định kỳ, có đề xuất kịp thời cho các số liệu chênh lệch giữa sổ sách và thực tế. - Kiểm tra chứng từ xuất kho với dữ liệu phần mềm. 2. Kiểm soát thông tin trên chứng từ và dữ liệu ghi nhận tr&ec...
- Phụ trách công nợ phải thu của nhà hàng và Phòng Kinh doanh, các đối tác thương mại điện tử: - Nhận thông tin từ nhà hàng báo cáo lên dữ liệu phần mềm, chịu trách nhiệm chính các thông tin liên quan đến công...
Theo dõi nhập xuất tồn kho voucher, vòng đeo tay. Chịu trách nhiệm chính về số liệu voucher sau khi đã xuất khỏi kho tổng voucher: Báo số voucher thực sử dụng của nhà hàng, và bàn giao voucher tồn chưa sử dụng cho kho tổng voucher. - Theo dõi,kiểm soát xuất v...
Mô tả chi tiết công việc o Công việc toàn thời gian tại văn phòng; o Tìm kiếm khách hàng, tư vấn khách hàng sử dụng dịch vụ của công ty; o Chủ động tìm kiếm và báo giá dịch vụ cho khách hàng có đang có nhu cầ...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .