Việc làm
Nhận dạng, phân tích và đo lường rủi ro, xây dựng các chính sách, tiêu chuẩn, công cụ đo lường để quản lý rủi ro phát sinh; Xây dựng văn bản vận hành hệ thống cho hoạt động Mua hàng trả chậm phù hợp với tình hình thực tế: Quy đ...
• Lập báo cáo thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng, quí • Lập BCTC, BCQT thuế cuối năm • Theo dõi tình hình nộp ngân sách, thông báo số thuế phải nộp cho Khách hàng. • Tư vấn các vấn đề về thuế, ch...
-          Experience in accounting or general accounting for 3 to 5 years -          Prepare financial statements by quarter, 6 months, year and detailed reports -          Send tax declaration and make tax payment & check FCWT declaration and finalization -          PIT finalization & CIT finalization -          Make business plan...
• Ensure all accounting activities of the company are recorded properly according to the Vietnamese law and to company requirements. • Prepares asset, liability, and capital account entries by compiling and analyzing account information. • Documents financial transactions by entering account information. • Recommends financial actions ...
- Quản trị hệ thống thông tin, soạn thảo văn bản, công văn, giấy tờ nội bộ liên quan đến hoạt động tại Phòng Kinh doanh. - Cập nhật số liệu bán hàng, kiểm tra tính xác thực của báo cáo bán hàng của nhân viên kinh doanh. - Tổng hợp, phân t&ia...
Job responsibilities Support the business planning cycle of Supply Chain (including Procurement) within the assigned units for the Strategic Plan, Final Budget and Latest Estimates. Lead and coordinate the analysis of internal and external Supply Chain movements / benchmarks, and forecast future supply chain trends and impact on the bus...
Lead a diverse team of talented financial advisors with complete accountability for delivering on client engagements. Pursues, creates and cultivates client relationships. Take ownership of business development activities and deliver against targets. Leverage your expertise in a specialisation and your reputation as a business advisor....
The incumbent will lead client engagements related to corporate fraud investigations (for e.g.: asset tracing, money laundering, suspected violation of ethics and regulatory investigations ), FCPA / UKBA (Foreign corrupt practices Act / The UK Bribery Act) compliance reviews, development of fraud risk management (FRM) framework and conducting f...
Delivery Service Standards Lead RA team to provide the following services to clients but not limited to: Implement and deliver the engagements in Strategic Risk, Operational Risk, Regulatory Risk services in accordance with existing DTT methodologies and approaches, or other related standards deemed as appropriate Manage the entire e...
Công việc chuyển giá Có mặt đúng giờ đã hẹn với trưởng nhóm; Hoàn thành đúng hạn công việc được giao; Trao đổi vấn đề với trưởng nhóm khi phát sinh; Học và nắm chắc công việc đối với Trợ Lý chuyển giá; quy định pháp lu...
Kiểm tra đối chiếu số liệu nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp. Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh. Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo ch...
Phần hành công việc thực hiện bởi trợ lý kiểm toán 1 Hỗ trợ PLV của thành viên khác trong nhóm kiểm toán; Bảng cân đối kế toán: Tiền và các khoản tương đương tiền [D100]; Phải thu khác [D400]; Chi phí trả trước & Tài ...
- Tiếp nhận và xử lý các thông tin của Phụ Huynh, học sinh. - Tư vấn các khóa học, chương trình học. - Thu học phí. - Các công việc văn phòng tại nơi làm việc (Lưu trữ, chăm sóc phòng làm việc…) - Các công việc kh&aacu...
- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp. - Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh. - Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp - Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với c&aa...
- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp. - Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh. - Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp - Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với c&aa...
– Thực hiện các báo cáo thuế định kỳ theo qui định của Pháp luật : Báo Cáo GTGT, báo cáo tài chính, Thuế TNCN, TNDN… – Xử lý hóa đơn đầu ra, đầu vào của Công ty, hoạch toán, đảm bảo tính hợp pháp của hóa đơn, chứng từ;...
1. Lập kế hoạch mua hàng: - Tiếp nhận, tổng hợp yêu cầu mua hàng từ bộ phận có nhu cầu. - Lập kế hoạch thu mua hàng hóa. 2. Tìm nhà cung cấp vật tư, trang thiết bị: - Lập danh sách, liên hệ, đánh giá, đàm phán và chọn nhà cu...
- Nhập đơn, tổng hợp, tính tiền cho khách - Trông coi, chăm sóc, vệ sinh siêu thị - Công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn   Quyền lợi được hưởng: - Lương cơ bản 05 – 10 triệu. - Chế độ đãi ngộ, phúc lợi theo chính sách hiện tại Công ty. - Tham gia bả...
Kiểm tra, đối chiếu các số liệu của các phòng ban từ chi tiết tới các dữ liệu tổng hợp lớn Kiểm tra định khoản, so sánh bảng cân đối kế toán, số dư cuối kỳ sao cho các số liệu được t&...
1. Phụ trách doanh thu bán hàng: - Ghi nhận số liệu lên phần mềm từ các báo cáo: RK7, BCBH: về doanh thu, các hình thức thu, các khoản thu khác tại nhà hàng. - Kiểm tra dữ liệu giữa BCBH nhà hàng gửi và RK7: kịp thời phát ...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .