Việc làm
- Nhận thông tin đơn hàng, soạn HDMB hàng hóa. - Lập phiếu, theo dõi và tổng kết Thu – Chi hàng tuần, hàng tháng. - Báo cáo, đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, dư nợ ngân hàng (theo riêng ngành hàng) - Liên hệ thu hồ...
  - Quản lý thu chi hàng ngày, lập báo cáo tài chính theo từng qui, 6 tháng, năm và báo cáo giải trình chi tiết. - Thống kê, giải trình và tổng hợp số liệu kế toán, cung cấp hồ sơ cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra khi...
- Chi tiết công việc cụ thể sẽ được trao đổi khi đi phỏng vấn. - Thời gian làm việc: 8 tiếng/ngày.   Quyền lợi: - Môi trường làm việc thân thiện, thoải mái, năng động, phát huy sở trường, năng lực của bản thân. - Tăng lương theo quá trình làm việc tại...
MÔ TẢ CÔNG VIỆC + Theo dõi và kiểm tra doanh số bán hàng tại cửa hàng + Tính doanh số và tách doanh số theo từng nhân viên, tổng hợp và đối chiếu để tính lương. + Theo dõi các chi phí liên quan đến cửa hàng + Kiể...
KẾ TOÁN TRƯỞNG KEIKO THỜI TRANG - Tham mưu Giám đốc, xây dựng và kiện toàn hệ thống quản lý tài chính- kế toán phù hợp với các quy định của pháp luật và đặc thù của Công ty. - Kiểm duyệt mọi phần hành kế toán và b&aa...
- Hoàn thiện đầy đủ hóa đơn, chứng từ liên quan đến việc mua bán chi tiêu trong công ty, theo dõi chi phí hàng tháng. - Thanh toán hóa đơn, quản lý tiền mặt công ty. - Kiểm tra tính hợp lệ và hợp pháp của các chứng từ ...
- Quản lý, theo dõi hồ sơ. - Sắp xếp, lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán của Công ty. - Kiểm tra, cân đối tình hình công nợ phải thu, phải trả của Công ty. - Thực hiện các nghiệp vụ khác như: Kế toán thuế, kế toán tài sản,… - Thực hiệ...
- Nhập phiếu món ăn, tính tiền, kiểm tra bia, nước, nhận nguyên liệu. - Thời gian làm việc ca 15h đến hết khách tầm 22h đến 23h. - Có ca từ 10h đến 21h, có bố trí xuống ca 2 tiếng.   Quyền lợi: - Lương cơ bản, sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn. - Được thưởng khi làm ...
- Thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính trong Công ty. - Tổ chức quản lý và điều hành bộ máy Kế toán của Công ty theo đúng pháp luật hiện hành. - Tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc trong việc xâ...
Thực hiện các công việc chuyên môn của kế toán tổng hợp Lập báo cáo thuê, báo cáo tài chính Thực hiện các công việc khác  
- Lịch sự đón tiếp khách hàng. - Hỗ trợ khách hàng cho hàng hóa vào túi. - Đảm bảo bàn thu ngân nơi làm việc luôn sạch sẽ và thông thoáng. - Đảm bảo ghi nhận qua máy tính tiền toàn bộ các mặt hà...
- Tập hợp, xử lý lưu trữ các hóa đơn, chứng từ kế toán. - Lập bảng kê mua vào bán ra hàng tháng, hàng quý. - Kiểm tra đối chiếu hóa đơn GTGT và bảng kê mua vào bán ra. - Lập các báo cáo tổng hợp hàng...
- Kiểm tra / đối chiếu báo cáo thu chi hàng ngày hàng ngày. - Kiểm tra & cập nhật, báo cáo chính xác số liệu doanh thu hàng ngày. - Kiểm tra đối chiếu công nợ phải thu, phải trả. - Nhận chứng từ từ các phòng ban để làm thủ tục...
- Ghi nhận các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày vào phần mềm kế toán (bao gồm cả xuất hóa đơn điện tử khi cần). - Tổng hợp kế hoạch chi tuần, tháng và quản lý dòng tiền. - Xây dựng báo cáo giá thành, quản lý v&...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .