Việc làm
+ Theo dõi nhập hàng vào - Xuất hàng ra. Lên báo cáo NXT hàng hóa + Thu - chi tiền mặt. Lên báo cáo hàng ngày + Viết hóa đơn, Quản lý hóa đơn, chứng từ đầu vào - đầu ra. + Theo dõi công nợ, theo d&oti...
12-04-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
- Đảm nhiệm phần hệ tiền mặt, kiểm tra các chứng từ đầu vào và lập phiếu thu, phiếu chi cho khách hàng. - Đảm nhiệm phần hệ ngân hàng, kiểm tra các chứng từ ngân hàng, theo dõi tiền vay, tiền gởi, các khoản ký qũy, ký cược của từng hợp đồng, L/C v...
09-04-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
- Làm việc tại huyện Củ Chi, TP. HCM. - Xác định lượng vật tư cần cho đơn hàng mới, lập phiếu yêu cầu mua vật tư. - Lập bảng định mức vật tư cho từng phân xưởng theo từng lệnh sản xuất. - Theo dõi-báo cáo việc nhập vật tư phục vụ cho từng đơn hàng. - Theo dõi-kiểm t...
09-04-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
- Lập phiếu xuất bán hàng hóa phát sinh trong ngày; - Lập phiếu nhập kho, phiếu nhập hàng trả lại, phiếu xuất kho; - Thông báo các khoản tiền về phát sinh trong ngày; - Theo dõi tình hình doanh thu và công nợ phải thu của c&aac...
09-04-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
- Xây dựng, duy trì và hướng dẫn về các chính sách và thủ tục tài chính và kế toán theo luật kế toán hiện hành. - Hỗ trợ đắc lực cho Giám đốc điều hành và Ban lãnh đạo lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (h...
09-04-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
- Kiểm tra tính đúng đắn các nội dung ghi trên séc và viết phiếu thu séc với những séc hợp lệ. - Lập bảng kê nộp séc, trình ký, đóng dấu để nộp ra ngân hàng - Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của đề nghị thanh toán v&agra...
09-04-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
- Chịu trách nhiệm thu tiền, in hoá đơn kiểm tra tiền thừa, thiếu cho khách hàng. - Báo cáo doanh số bán hàng trong ngày cho Quản lý. - Đảm bảo vệ sinh nơi làm việc. - Sắp xếp, đảm bảo vệ sinh cho hàng hoá tại cửa hàng....
08-04-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
– Biết làm giá thành sản phẩm – Nhập liệu, kiểm tra, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh vào phần mềm kế toán – Đảm bảo sổ sách kế toán và ghi nhận chính xác, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam – Thiết lập đầy đủ và gửi đ&u...
06-04-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp. - Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp, số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết. - Kế toán doanh thu, bán hàng...
06-04-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
- Kiểm tra tính hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ liên quan trước khi thực hiện Nhập/ xuất kho. - Hạch toán việc nhập xuất kho, vật tư, đảm bảo sự chính xác và phù hợp của các khoản mục chi phí và vụ việc công trình. - Xác nhận kết quả ki...
06-04-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
Làm việc tại tổng công ty Gas Hakia - Một công ty lớn được thành lập từ năm 1996, với sản lượng bình quân mỗi tháng 1000 tấn gas
05-04-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
- Làm việc tại Khu Du Lịch Sinh Thái _ Ẩm Thực Chay Hakia Garden
05-04-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
1. Theo dõi doanh thu, chi phí, lợi nhuận từng đầu xe 2. Theo dõi lịch trình, thời gian bảo dưỡng của từng xe, chi phí từng lần sửa chữa 3. Theo dõi các khoản chi phí phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh cùa công ty 4. Theo dõi c&o...
05-04-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
- Plan, organize, and execute financial tasks and projects of the organization. - Make estimates of funds required for the short and long-term financial objectives of the organization. - Complete financial reports, lead the month-end closing process and conduct monthly financial forecast. - Develop and implement plans for budgeting, fo...
05-04-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
Theo dõi thu/chi, báo cáo sổ quỹ Theo dõi hoá đơn, xuất hoá đơn, đối chiếu công nợ khách hàng, Nhà cung cấp và Nội bộ. Lập UNC thanh toán, giao dịch Ngân hàng. Theo dõi các khoản nợ, thủ tục vay vốn Kiểm tra hợp đồng, chứng ...
05-04-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
- Tổng hợp, cập nhật thông tin về tình hình bán hàng của công ty - Cập nhật giá của sản phẩm vào phần mềm kế toán - Lập hoá đơn theo hợp đồng, hoá đơn điều chỉnh giảm doanh thu - Theo dõi tình hình hàng hoá, nhập số lượng h&agr...
05-04-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
- Hỗ trợ, hướng dẫn, giám sát quá trình làm việc các nhân viên kế toán về các nghiệp vụ kế toán phát sinh, giải đáp các thắc mắc khi có vấn đề xảy ra. - Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán và các chứ...
05-04-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
- Tổng hợp kế hoạch ngân sách từ các phòng ban chức năng theo năm và kế hoạch điều chỉnh. - Tổng hợp, phân tích tình tình thực hiện ngân sách tại các phòng ban. - Theo dõi, thực hiện đối chiếu, quản lý công nợ phải trả nội bộ v&agra...
02-04-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
Theo dõi nhập xuất tồn kho voucher, vòng đeo tay. Chịu trách nhiệm chính về số liệu voucher sau khi đã xuất khỏi kho tổng voucher: Báo số voucher thực sử dụng của nhà hàng, và bàn giao voucher tồn chưa sử dụng cho kho tổng voucher. - Theo dõi,kiểm soát xuất v...
02-04-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
- Phụ trách công nợ phải thu của nhà hàng và Phòng Kinh doanh, các đối tác thương mại điện tử: - Nhận thông tin từ nhà hàng báo cáo lên dữ liệu phần mềm, chịu trách nhiệm chính các thông tin liên quan đến công...
02-04-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .