Việc làm
- Đối soát doanh thu, Theo dõi công nợ phải thu phải trả, tạm ứng, thanh toán. - Nhập liệu chi phí đầu vào, đầu ra. Tiền gửi ngân hàng. Lập phiếu thu-chi, lập báo cáo kết quả kinh doanh. - Xuất hóa đơn, kiểm soát hóa đơn mua vào - bán ra.  ...
- Làm việc tại huyện Củ Chi, TP. HCM. - Xác định lượng vật tư cần cho đơn hàng mới, lập phiếu yêu cầu mua vật tư. - Lập bảng định mức vật tư cho từng phân xưởng theo từng lệnh sản xuất. - Theo dõi-báo cáo việc nhập vật tư phục vụ cho từng đơn hàng. - Theo dõi-kiểm t...
- Đảm nhiệm phần hệ tiền mặt, kiểm tra các chứng từ đầu vào và lập phiếu thu, phiếu chi cho khách hàng. - Đảm nhiệm phần hệ ngân hàng, kiểm tra các chứng từ ngân hàng, theo dõi tiền vay, tiền gởi, các khoản ký qũy, ký cược của từng hợp đồng, L/C v...
- Kiểm tra chứng từ hóa đơn đầu vào và cập nhật sổ nhật ký mua hàng; chuẩn bị các thủ tục thanh toán cho nhà cung cấp. - Lập các báo cáo thuế GTGT, thuế tài nguyên môi trường. - Kiểm tra và tạm tính chi phí vận chuyển. -...
- Kiểm tra tính đúng đắn các nội dung ghi trên séc và viết phiếu thu séc với những séc hợp lệ. - Lập bảng kê nộp séc, trình ký, đóng dấu để nộp ra ngân hàng - Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của đề nghị thanh toán v&agra...
- Kiểm tra tính đúng đắn các nội dung ghi trên séc và viết phiếu thu séc với những séc hợp lệ. - Lập bảng kê nộp séc, trình ký, đóng dấu để nộp ra ngân hàng - Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của đề nghị thanh toán v&agra...
- Kiểm tra tính đúng đắn các nội dung ghi trên séc và viết phiếu thu séc với những séc hợp lệ. - Lập bảng kê nộp séc, trình ký, đóng dấu để nộp ra ngân hàng - Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của đề nghị thanh toán v&agra...
- Tiếp nhận các đề nghị thanh toán, kiểm tra tính đúng đắn hợp lệ của chứng từ, đặc biệt hóa đơn đầu vào trước khi thanh toán; - Trực tiếp nhập liệu và hạch toán các khoản thu chi tiền mặt, tiền ngân hàng; - Trực tiếp giao dịch với ngân hàng về c&a...
-     Quản lý, kiểm tra hóa đơn đầu vào của doanh nghiệp. -     Lên kế hoạch thanh toán công nợ với nhà cung cấp định kỳ. -     Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ thanh toán ngân hàng cho nhà cung cấp, đối tác. -     Lập các báo cáo, in chứ...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .