Việc làm
Được huấn luyện tại các phòng ban back office để hỗ trợ chuyển đổi số quy trình quản lý hồ sơ tín dụng và quy trình giải ngân. Kiểm thử hệ thống trước khi đưa vào vận hành chính thức Hỗ trợ công việc hành chính cho các dự án chuyể...
21-01-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
Lập Phiếu bán hàng từ nhân viên thị trường. - Kiểm tra chương trình khuyến mãi, quà tặng, chiết khấu thanh toán…. - Liên hệ với khách hàng nhắc nợ và thu hồi công nợ. - Cập nhật tiê...
21-01-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
- Theo dõi thu chi hàng ngày - Theo dõi xuất nhập tồn: đặt hàng – nhập hàng- xuất hàng – tồn kho - Giao dịch ngân hàng: nộp tiền ngân hàng, ủy nhiệm chi... - Xuất hóa đơn: cân đối xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng. - Theo d...
21-01-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
· Recording daily business transactions into accounting software. · Creating invoices daily · Processing & planning AR, AP daily · Monitoring inventory, consented A/R, A/P · Preparing Financial reports monthly · Working with US Payment gateways · Other duties assigned by the direct supervisor
21-01-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
1. Đối chiếu công nợ với tất cả các khách hàng theo danh sách có sẵn 2. Trình ký và gửi file cứng đối chiếu công nợ cho khách 3. Thu về 100% các đối chiếu công nợ đã gửi cho khách trong tháng 4. Tính chiết khấu, tí...
20-01-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
Kiểm soát và giám sát việc tuân thủ các quy định và nghiệp vụ của phòng kế toán. Tiếp nhận và kiểm soát các văn bản, chứng từ, đề xuất từ các bộ phận khác chuyển đến trước khi trình Giám đốc phê duyệt. Tính lương , ...
20-01-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp - Hạch toán và kiểm tra các định khoản nghiệp vụ kế toán phát sinh. - Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết. - Hạch toán th...
20-01-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
TỔ CHỨC VÀ KIỂM SOÁT CÔNG VIỆC CHUYÊN MÔN CỦA PHÒNG TÀI CHÍNH- KẾ TOÁN Tham mưu cho ban lãnh đạo về chi tiêu, đầu tư, về tài chính, kế toán, thuế, kiểm toán, pháp lý Tài chính của công ty. Lập kế hoạch ...
20-01-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các phòng ban dữ liệu khách hàng chi tiết và tổng hợp - Kiểm tra nghiệp vụ định khoản các loại phát sinh - Kiếm tra tính hợp lệ của các hóa đơn và các khoản chi phí - Thu thập, xử lý, lưu trữ hóa đơ...
20-01-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
- Chỉ đạo tổ chức hạch toán kế toán, lưu trữ chứng từ, lập Báo cáo tài chính, báo cáo quản trị và các báo cáo khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo và các bên liên quan - Tổ chức thực hiện đúng, kịp thời c&aac...
19-01-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
- Lên báo cáo tài chính. - Hạch toán thu –chi. - Vào sổ phụ Ngân hàng - Theo dõi công nợ khách hàng - Làm báo cáo thuế hàng tháng - Cân đối lãi suất, vốn. - Làm báo cáo cu...
19-01-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
- Lên báo cáo tài chính. - Hạch toán thu –chi. - Vào sổ phụ Ngân hàng - Theo dõi công nợ khách hàng - Làm báo cáo thuế hàng tháng - Cân đối lãi suất, vốn. - Làm báo cáo cu...
19-01-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
- Kiểm soát, hạch toán, lưu trữ toàn bộ hóa đơn chứng từ vật tư, hàng hóa mua vào và bán ra. - Theo dõi, đối chiếu, báo cáo kịp thời các số liệu về: số lượng, khối lượng và giá trị Nhập/Xuất/Tồn kho vật tư hàng hóa theo định...
19-01-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
Thực hiện các công việc liên quan đến nghiệp vụ Kế toán Vật tư, cụ thể như: - Kiểm soát, hạch toán, lưu trữ toàn bộ hóa đơn chứng từ vật tư, hàng hóa mua vào và bán ra. - Theo dõi, đối chiếu, báo cáo kịp thời các số liệu về...
19-01-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
Thực hiện hạch toán số liệu phát sinh trên phần mềm kế toán; Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán. Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán. Kiểm tra, đối chiếu số liệu các phòng ban, bộ phận, các định khoản phát sinh và câ...
19-01-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
– Hỗ trợ điều phối các hoạt động kinh doanh chiến lược của công ty (hỗ trợ dự án trong việc đối chiếu thông tin, báo cáo các kế hoạch và phân tích dữ liệu liên quan đến tài chính). – Tư vấn các vấn đề về tài chính, lập báo c&aac...
19-01-2021
Toàn thời gian
Bán hàng/Phát triển kinh doanh 
- Nhận tài sản, công cụ dụng cụ từ Phòng mua hàng và nhà cung cấp theo biên bản bàn giao; - Bàn giao tài sản, công cụ dụng cụ cho các bộ phận; - Ghi chép, phản ánh chính xác, kịp thời tình hình nhập - xuất - tồn kho C...
18-01-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
Tổ chức công tác kế toán và hệ thống kế toán phù hợp với tổ chức kinh doanh của công ty , không ngừng cải tiến hệ thống, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ nhân viên kế toán trong công ty. Hướng dẫn xử lý c&aa...
18-01-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
• Tham gia hỗ trợ và thực hiện tư vấn triển khai hệ thống Tài chính kế toán cho khách hàng • Liên tục tự học hỏi, trao dồi kiến thức về sản phẩm/ công nghệ mới • Thực hiện các yêu cầu công việc theo hướng dẫn của trưởng bộ phận • Thực tập fulltime từ 8:00 - 17:30,...
18-01-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
- Tiếp nhận mọi thông tin phản hồi từ khách hàng/ đại lý qua điện thoại, thực hiện việc check các thông tin, gửi báo cáo cho Trưởng phòng Dich vu khách hàng - Quản trị hệ thống thông tin, soạn thảo văn bản, giấy tờ nội bộ liên quan đến hoạt động tại Ph&ograv...
18-01-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .