Việc làm
- Tìm kiếm khách hàng và nhu cầu khách hàng . - Tạo dựng niềm tin ở khách hàng . - Tư vấn sản phẩm nào sẽ phù hợp và đáp ứng được mong muốn của khách hàng . - Chăm sóc và giữ mối quan hệ với khách hàng . Thời...
21-12-2020
Toàn thời gian
Dịch vụ 
- Tìm Kiếm KH, Tư vấn các sản phẩm BH của Công ty - Chốt hợp đồng và thu xếp thủ tục hồ sơ giấy tờ cho KH - Chăm sóc KH
19-01-2021
Toàn thời gian
Bảo hiểm 
- Thực thi triển khai các chiến lược của Công ty và Dự án - Xây dựng, phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng và mục tiêu doanh số - Chịu trách nhiệm tuyển dụng, phân bổ mục tiêu, đào tạo và theo dõi...
19-01-2021
Toàn thời gian
Bán hàng/Phát triển kinh doanh 
Phân loại, chọn lọc dach sách Khách Hàng tiềm năng Tiếp nhận nhu cầu, tư vấn về sản phẩm chủ lực của công ty Tư vấn, hướng dẫn thủ tục cho khách hàng Thực hiện ký kết hợp đồng, quản lý hồ sơ Khách Hàng Phát triển thị trường theo kế hoạch ...
12-01-2021
Toàn thời gian
Bảo hiểm 
* Quản lý đội ngũ Tư vấn tài chính tại địa bàn được phân công: - Lập kế hoạch kinh doanh và tổ chức triển khai theo từng khu vực  - Giám sát và thúc đẩy hoạt động kinh doanh của đội ngũ Tư vấn tài chính - Tham gia vào quá trình t...
31-12-2020
Toàn thời gian
Bảo hiểm 
  - Tìm kiếm khách hàng và nhu cầu khách hàng . - Tạo dựng niềm tin ở khách hàng . - Tư vấn sản phẩm nào sẽ phù hợp và đáp ứng được mong muốn của khách hàng . - Chăm sóc và giữ mối quan hệ với khách hàng . ...
27-11-2020
Toàn thời gian
Bảo hiểm 
Làm việc tại trung tâm chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp với đầy đủ trang thiết bị và cơ sở vật chất hỗ trợ công việc tốt nhất. Chủ động tìm kiếm các nguồn dữ liệu khách hàng tiềm năng hoặc dựa trên nguồn data do công ty cung cấp. Tư vấn và...
04-09-2020
Toàn thời gian
Mua/ Bán hàng 
Thời gian làm việc chỉ có 6,5 giờ/ngày, làm trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ bảy. Làm việc tại trung tâm chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp với đầy đủ trang thiết bị và cơ sở vật chất hỗ trợ công việc tốt nhất. Sử dụng nguồn khách h...
04-09-2020
Toàn thời gian
Bảo hiểm 
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .