Việc làm
• Tham gia hỗ trợ và thực hiện tư vấn triển khai hệ thống Tài chính kế toán cho khách hàng • Liên tục tự học hỏi, trao dồi kiến thức về sản phẩm/ công nghệ mới • Thực hiện các yêu cầu công việc theo hướng dẫn của trưởng bộ phận • Thực tập fulltime từ 8:00 - 17:30,...
18-01-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
• Build-up and maintain network relationship with individual customers. • Ensure revenue growth and deliver excellent service • Manage sales activities and customer relationships in order to fulfill commercial objectives. • Deliver good service and consulting of consumer loan, credit card, deposit promotion. • Prepare credit application, ...
14-01-2021
Toàn thời gian
Ngân hàng 
đảm bảo chỉ tiêu được giao; - Luôn theo sát hiệu suất làm việc của từng cá nhân và cả nhóm; - Định hướng hoạt động và phát triển nhân sự của nhóm; - Đảm bảo nhóm luôn tuân thủ chặt chẽ các chính sách về chất lượng dịc...
14-01-2021
Toàn thời gian
Ngân hàng 
-         KPI branch performance calculation & allocation. -         Propose incentive scheme for Retail RM (RRM - sale officer) -    Monthly retail loan & KPI reports for General Manager/ RRM team; Mother bank reports to Korea. -         Quarterly incentive scheme & RRM performance -         Add reports per management's require...
14-01-2021
Toàn thời gian
Ngân hàng 
- Handling inbound video calls to providing Shinhan’s customers with support and consultancy on bank products/services. - Provide support and guidance of registering and utilizing Shinhan’s products/services to new customers via Mobile banking (SOL). - Provide support and consultancy to Shinhan’s existing customers, identify customer needs so...
14-01-2021
Toàn thời gian
Ngân hàng 
_Ensuring internal policies, guidelines are in compliance with applicable laws and regulations _Studying the effective of new regulations on the bank‘s policies _Reviewing the bank‘s policies, guidelines, contracts and other documents _Legal briefing, legal systemazing _Providing legal advice to BOM, branches and other department in...
14-01-2021
Toàn thời gian
Luật/ Dịch vụ pháp lý 
Ensuring operations of Shinhan Bank Vietnam in compliance with applicable laws and regulations; guidelines or regulations of the State Bank of Vietnam, relevant Vietnamese authorities as well as the bank’s charter and internal policies Providing legal advices to BOM, branches, other departments in relation to banking business and operation...
14-01-2021
Toàn thời gian
Luật/ Dịch vụ pháp lý 
Performing verification of credit applications while ensuring excellence in customer service and adherence to Credit Policy and service level agreements. Validating customers' information via telephone call and cross-checking with reliable sources of information Calculating qualified credit limits based on verified income and Credit ...
14-01-2021
Toàn thời gian
Bán lẻ/Bán sỉ 
Ensure high quality credit assessment (validation, verification, documentation and valuation) across products of PL and Cards Quality process on PL and Cards application as assigned  Comply with bank policies, processes and standards and within legal and regulatory requirements Actively contribute to the projects in growth agenda or in...
14-01-2021
Toàn thời gian
Ngân hàng 
    Phân công công việc và giám sát tiến độ triển khai của nhóm     Khảo sát và phân tích nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp, đưa ra giải pháp tư vấn cho khách hàng     Tham gia công tác triển khai dự án     Vi...
07-01-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .