Việc làm
- Nhận thông tin đơn hàng, soạn HDMB hàng hóa. - Lập phiếu, theo dõi và tổng kết Thu – Chi hàng tuần, hàng tháng. - Báo cáo, đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, dư nợ ngân hàng (theo riêng ngành hàng) - Liên hệ thu hồ...
- Kiểm tra tính hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ liên quan trước khi thực hiện Nhập/ xuất kho. - Hạch toán việc nhập xuất kho, vật tư, đảm bảo sự chính xác và phù hợp. - Lập chứng từ nhập xuất vật tư theo mã đơn để lên giá thành. - Lập báo...
- Kiểm tra dữ liệu kế toán (công nợ phải trả, chi phí) chính xác, kịp thời - Kiểm tra, đối chiếu số liệu nội bộ, đảm bảo hạch toán đúng đối tượng, đúng công trình - Theo dõi, trình thanh toán các khoản nợ đến hạn, bảo lãnh thanh to&aac...
- Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định - Làm các công việc chuyên môn theo nghiệp vụ kế toán tổng hợp Công Việc sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn Công Ty TNHH SOOHO VINA Đc: KDC Việt Sing, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương      ...
  - Quản lý thu chi hàng ngày, lập báo cáo tài chính theo từng qui, 6 tháng, năm và báo cáo giải trình chi tiết. - Thống kê, giải trình và tổng hợp số liệu kế toán, cung cấp hồ sơ cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra khi...
- Chi tiết công việc cụ thể sẽ được trao đổi khi đi phỏng vấn. - Thời gian làm việc: 8 tiếng/ngày.   Quyền lợi: - Môi trường làm việc thân thiện, thoải mái, năng động, phát huy sở trường, năng lực của bản thân. - Tăng lương theo quá trình làm việc tại...
MÔ TẢ CÔNG VIỆC + Theo dõi và kiểm tra doanh số bán hàng tại cửa hàng + Tính doanh số và tách doanh số theo từng nhân viên, tổng hợp và đối chiếu để tính lương. + Theo dõi các chi phí liên quan đến cửa hàng + Kiể...
KẾ TOÁN TRƯỞNG KEIKO THỜI TRANG - Tham mưu Giám đốc, xây dựng và kiện toàn hệ thống quản lý tài chính- kế toán phù hợp với các quy định của pháp luật và đặc thù của Công ty. - Kiểm duyệt mọi phần hành kế toán và b&aa...
- Hoàn thiện đầy đủ hóa đơn, chứng từ liên quan đến việc mua bán chi tiêu trong công ty, theo dõi chi phí hàng tháng. - Thanh toán hóa đơn, quản lý tiền mặt công ty. - Kiểm tra tính hợp lệ và hợp pháp của các chứng từ ...
- Quản lý, theo dõi hồ sơ. - Sắp xếp, lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán của Công ty. - Kiểm tra, cân đối tình hình công nợ phải thu, phải trả của Công ty. - Thực hiện các nghiệp vụ khác như: Kế toán thuế, kế toán tài sản,… - Thực hiệ...
Kiểm tra đối chiếu các số liệu nội bộ (tiền, hàng tồn kho, công nợ phải thu, công nợ phải trả, công cụ, tài sản…), kiểm tra đối chiếu dữ liệu chi tiết và tổng hợp. Kiểm tra giá nhập kho/giá bán/chi phí phát sinh. Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ ph&aa...
• Kiểm tra hóa đơn chứng từ kế toán. • Nhập liệu hóa đơn mua vào, bán ra, chứng từ ngân hàng, chứng từ chi phí. Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh vào phần mềm. • Lập sổ sách kế toán, in, đóng sổ chứng từ. • Theo d&otil...
+ Thực hiện công việc kế toán bán hàng. + Quản lý các hoạt động kế toán hàng ngày, hàng tháng: xem xét và phê duyệt các chứng từ thanh toán và ghi sổ; kiểm soát dòng tiền + Chuẩn bị báo cáo t&agr...
- Thống kê, thu thập, xử lí dữ liệu công trình ( biết nghiệp vụ KT xây dựng) - Hạch toán, kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh của công trình - Làm Tờ khai Thuế các loại, hạch toán tài khoản kế toán cơ bản - Kiểm tra, đối chiếu s...
- Thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính trong Công ty. - Tổ chức quản lý và điều hành bộ máy Kế toán của Công ty theo đúng pháp luật hiện hành. - Tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc trong việc xâ...
- Kiểm lại BCMH - Phát hành và trình ký hóa đơn điện tử. - Lưu trữ hóa đơn đã phát hành - Kiểm lại PXKKVCNB - Tập hợp lại PGH, biên nhận, phiếu chi, hóa đơn mua hàng, PXKKVCNB và các chứng từ kèm theo để scan gửi kiểm cho k...
Công ty Cổ phần Xây Dựng Sản Xuất & Thương Mại Anh Đức là nhà phân phối chính tại Vĩnh Phúc các SP về Austdoor và một số Sản phẩm khác. Tư vấn, bán hàng cho khách Đăng tin trên web, quản lý dữ liệu bán hàng Sắp xếp h&agrav...
- Thu thập, kiểm tra hóa đơn chứng từ đầu vào, đầu ra - Xuất hoá đơn và quản lý công nợ khách hàng - Kê khai, báo cáo thuế theo quy định của Luật thuế hiện hành - Giao dịch với cơ quan thuế, ngân hàng và các cơ quan khác ...
- Tập hợp, xử lý lưu trữ các hóa đơn, chứng từ kế toán. - Lập bảng kê mua vào bán ra hàng tháng, hàng quý. - Kiểm tra đối chiếu hóa đơn GTGT và bảng kê mua vào bán ra. - Lập các báo cáo tổng hợp hàng...
- Kiểm tra / đối chiếu báo cáo thu chi hàng ngày hàng ngày. - Kiểm tra & cập nhật, báo cáo chính xác số liệu doanh thu hàng ngày. - Kiểm tra đối chiếu công nợ phải thu, phải trả. - Nhận chứng từ từ các phòng ban để làm thủ tục...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .