Việc làm
Số lượng: 01 Giới tính: Nữ Độ tuổi: 25 – 35 tuổi – Rà soát, kiểm tra đối chiếu chứng từ kế toán, xuất hóa đơn – Theo dõi tổng hợp các khoản phải thu, phải trả, phải vay – Hoạch toán các nghiệp vụ kế toán lên phần mềm – Lập báo cáo thuế...
12-04-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Kiểm toán/ Thuế 
+ Theo dõi nhập hàng vào - Xuất hàng ra. Lên báo cáo NXT hàng hóa + Thu - chi tiền mặt. Lên báo cáo hàng ngày + Viết hóa đơn, Quản lý hóa đơn, chứng từ đầu vào - đầu ra. + Theo dõi công nợ, theo d&oti...
12-04-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
- Làm việc tại huyện Củ Chi, TP. HCM. - Xác định lượng vật tư cần cho đơn hàng mới, lập phiếu yêu cầu mua vật tư. - Lập bảng định mức vật tư cho từng phân xưởng theo từng lệnh sản xuất. - Theo dõi-báo cáo việc nhập vật tư phục vụ cho từng đơn hàng. - Theo dõi-kiểm t...
09-04-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
- Lập phiếu xuất bán hàng hóa phát sinh trong ngày; - Lập phiếu nhập kho, phiếu nhập hàng trả lại, phiếu xuất kho; - Thông báo các khoản tiền về phát sinh trong ngày; - Theo dõi tình hình doanh thu và công nợ phải thu của c&aac...
09-04-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
- Lập tờ khai thuế môn bài nộp thuế môn bài cho cơ quan thuế. - Hàng ngày tập hợp hóa đơn, chứng từ phát sinh để theo dõi và hạch toán. - Hàng quý làm báo cáo thuế tháng của quý đó và báo c&aacut...
09-04-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Kiểm toán/ Thuế 
- Cập nhật & cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu - Cần giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách văn phòng KT – TV - Đưa ra những đề xuất & kiến nghị c&aa...
09-04-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Kiểm toán/ Thuế 
Tập hợp, xử lí chứng từ; hạch toán các nghiệp vụ phát sinh hàng ngày Quản lí thu - chi, tạm, làm lệnh thanh toán; cân đối dòng tiền. Lập, kiểm tra các báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm; Lập các Báo c&aacut...
09-04-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Kiểm toán/ Thuế 
1.Lập quy trình sổ tay kế toán cho công ty. 2. Kiểm tra và đối soát hàng hóa, chứng từ tại Công ty và Showroom 3. Xuất hóa đơn điện tử (hóa đơn giá trị gia tăng) 4. Theo dõi, lưu trữ hóa đơn tài chính chứng từ đầu ra - đầu v&ag...
09-04-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Kiểm toán/ Thuế 
1. Kiểm tra và đối soát hàng hóa, chứng từ tại Công ty và Showroom 2. Xuất hóa đơn điện tử (hóa đơn giá trị gia tăng) 3. Theo dõi, lưu trữ hóa đơn tài chính chứng từ đầu ra - đầu vào . 4. Nhập dữ liệu phần mềm kế toán. 5. Quản l&y...
09-04-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Kiểm toán/ Thuế 
- Chịu trách nhiệm thu tiền, in hoá đơn kiểm tra tiền thừa, thiếu cho khách hàng. - Báo cáo doanh số bán hàng trong ngày cho Quản lý. - Đảm bảo vệ sinh nơi làm việc. - Sắp xếp, đảm bảo vệ sinh cho hàng hoá tại cửa hàng....
08-04-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Kiểm toán/ Thuế 
- Làm các công việc liên quan đến nghiệp vụ phát sinh hàng ngày phòng kế toán - Lập các báo cáo tháng, báo cáo quý,báo cáo Tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thống kê th...
08-04-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Kiểm toán/ Thuế 
1. Thu ngân - Thu chi tiền tại quỹ, lập chứng từ thu chi; - Giao dịch nộp, rút tiền mặt tại ngân hàng - Quản lý, sử dụng máy POS khi khách hàng thanh toán quẹt thẻ - Kiểm kê quỹ hàng ngày - Lưu trữ chứng từ, cuối tháng bàn giao cho kế t...
06-04-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Kiểm toán/ Thuế 
- Mở sổ theo dõi thực hiện công trình, dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, giai đoạn đầu tư và giai đoạn sau đầu tư và công tác quyết toán công trình, dự án chi tiết theo từng khoản mục. - Tập hợp phản ánh chi phí sản xuất kinh doanh, tính gi&...
06-04-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Kiểm toán/ Thuế 
Xử lý các chứng từ thanh toán từ Nhà cung cấp hàng ngày/ tuần/ tháng của công ty theo đúng quy trình. Hạch toán và làm báo cáo các nghiệp vụ về mảng thanh toán, ngân hàng như lập kế hoạch thanh toán, theo ...
06-04-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Kiểm toán/ Thuế 
- Kiểm tra công nợ: hàng ngày cập nhập công nợ vào bản theo dõi thu theo số phát sinh. - Thực hiện kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm hướng dẫn, hoàn thiện các hồ sơ thanh toán, tạm ứng, thu tiền tại ban quản lý tòa nhà khi ...
06-04-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Kiểm toán/ Thuế 
- Điều hành, quản lý nhân sự Phòng Tài chính Kế toán để thực hiện Công tác tài chính - kế toán của Công ty trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc tài chính theo Luật định và theo Điều lệ Công ty. - Tổ chức hệ thống kế toá...
06-04-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Kiểm toán/ Thuế 
- Nhận đơn hàng, theo dõi tình trạng đơn hàng. - Kiểm tra, xử lý đơn hàng, soạn thảo hợp đồng, theo dõi doanh số, ... - Lập báo giá gửi khách hàng. - Tổng hợp đơn đặt hàng, xử lý đơn hàng và tổ chức thực hiện giao hàng. - ...
06-04-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Kiểm toán/ Thuế 
- Vị trí tuyển dụng: Kế toán tổng hợp - Số lượng: 02 người · Mô tả công việc - Hạch toán sổ sách, nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo quy định - Lập báo cáo thuế quý, BCTC và các hồ sơ theo quy định của Luật Thuế - Lập các báo cáo ...
05-04-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Kiểm toán/ Thuế 
- Plan, organize, and execute financial tasks and projects of the organization. - Make estimates of funds required for the short and long-term financial objectives of the organization. - Complete financial reports, lead the month-end closing process and conduct monthly financial forecast. - Develop and implement plans for budgeting, fo...
05-04-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
- Thực hiện đánh giá nội bộ theo kế hoạch và/hoặc các chuyên đề về hiệu quả tài chính (Chi chí, hiệu quả, dự án đầu tư, dự án thi công, mua sắm, hợp đồng, định mức kinh tế, …) các Phòng/Ban trong công ty Mẹ; - Rà soát, cho ý ki...
05-04-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Kiểm toán/ Thuế 
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .