Việc làm
1/ Hàng ngày -  Nhận hóa đơn chứng từ từ các bộ phận phòng ban liên quan: Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp. - Lập chứng từ gốc: Lập hóa đơn điện tử dựa trên các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. - Căn cứ vào chứng từ gốc tiến hành nhập l...
- Căn cứ vào lượng bán hàng của từng sản phẩm trong 1 tuần, 1 tháng, 1 quý để đưa ra tỉ lệ hoàn thành kế hoạch của PKD + PDA - Cảnh báo những sản phẩm chưa đạt chỉ tiêu và những sản phẩm vượt chỉ tiêu cho PKD + PDA. - Thống kê bảng tồn kho của từng sản phẩm m...
- Làm báo cáo tài chính. - Kê khai quyết toán thuế. - Thực hiện báo cáo quản trị nội bộ theo yêu cầu của Công ty.  
- Quản lý, thực hiện thanh toán nội bộ, dự án. - Tính lương cho nhân viên và tính BHXH (chỉ tính bảng lương). - Cân đối hóa đơn tài chính. - Lên kế hoạch thu chi, cân đối ngân sách. - Đi giao dịch ngân hàng ....
Kiểm tra, theo dõi công nợ phải thu, phải trả cho KH Cập nhật dữ liệu vào hệ thống Các công việc phát sinh Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn Địa chỉ làm việc: Nhà xưởng số 35 lô đất CN8, khu công nghiệp An Dương, Xã Hồng Phong, H...
- Xuất hóa đơn bán hàng - Theo dõi và quản lý công nợ - Báo cáo thu chi, bán hàng hàng ngày - Biết 1 ít về BHXH - Chi tiết trao đổi thêm khi phỏng vấn
- Tiếp nhận các đề nghị thanh toán, kiểm tra tính đúng đắn hợp lệ của chứng từ, đặc biệt hóa đơn đầu vào trước khi thanh toán; - Trực tiếp nhập liệu và hạch toán các khoản thu chi tiền mặt, tiền ngân hàng; - Trực tiếp giao dịch với ngân hàng về...
– Quản lý hóa đơn, chứng từ phát sinh để theo dõi và hạch toán vào phần mềm. – Thực hiện và quản lý hợp đồng, công nợ phải thu, phải trả; – Chịu trách nhiệm trực tiếp nộp thuế vào kho bạc Nhà nước, giao dịch ngân hàng; – Thực hiện lưu...
CÔNG TY TNHH M.E.K (M.E.K Ltd.) Địa chỉ: Lô S 11b-17a, Đường số 18,Khu Chế Xuất Tân Thuận,Phường Tân Thuận Đông, Quận 7 ▪️Số lượng tuyển dụng: 1 người ▪️Thời gian làm việc: thứ 2 - thứ 7   Mô tả công việc: - Lập lệnh chuyển khoản, thực hiện giao dịch với ngân hàng, ghi ...
- Chịu trách nhiệm kiểm tra lại bảng chấm công, tăng giờ từ Admin. - Tính lương, các chế độ phúc lợi/đãi ngộ cho nhân sự, ghi sổ và làm thủ tục chi lương, thưởng hàng tháng. - Theo dõi, cập nhật số liệu tăng giảm BHXH, BHYT, BHTN và đối chiếu với cơ q...
+ Xây dựng kế hoạch, tham mưu cho Ban giám đốc các quyết định về chính sách, quản lý tài chính/ kế toán/ thuế đúng pháp luật và phù hợp với hoạt động công ty. + Thu thập và xử lý các số liệu, chứng từ kế toán, hạch to&a...
- Quản lý các giao dịch với ngân hàng ( Làm lệnh thanh toán công nợ, thanh toán tiền lương, bảo lãnh hợp đồng, giải ngân). - Theo dõi các khoản dự thu, dự chi hàng tuần. - Theo dõi các khoản công nợ phải thu / phải trả. - Theo gi...
- Xuất hoá đơn hàng ngày, đối chiếu đơn hàng. - Quản lý hoá đơn sổ sách. - Đối chiếu công nợ. - Phối hợp với các kế toán khác trong công việc.
- Xuất hóa đơn và hạch toán bán hàng hằng ngày. - Theo dõi công nợ phải thu. - Theo dõi thu chi, lên lệnh thanh toán hàng ngày. - Hạch toán và theo dõi vào phần mềm Misa. - Lưu trữ chứng từ kế toán theo ph&acir...
CÔNG TY TNHH M.E.K (M.E.K Ltd.) Địa chỉ: Lô S 11b-17a, Đường số 18,Khu Chế Xuất Tân Thuận,Phường Tân Thuận Đông, Quận 7 ▪️Số lượng tuyển dụng: 1 người ▪️Thời gian làm việc: thứ 2 - thứ 7   Mô tả công việc: - Lập lệnh chuyển khoản, thực hiện giao dịch với ngân hàng, ghi ...
– Quản lý hóa đơn, chứng từ phát sinh để theo dõi và hạch toán vào phần mềm. – Thực hiện và quản lý hợp đồng, công nợ phải thu, phải trả; – Chịu trách nhiệm trực tiếp nộp thuế vào kho bạc Nhà nước, giao dịch ngân hàng; – Thực hiện lưu...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .