Việc làm
- Làm việc tại huyện Củ Chi, TP. HCM. - Xác định lượng vật tư cần cho đơn hàng mới, lập phiếu yêu cầu mua vật tư. - Lập bảng định mức vật tư cho từng phân xưởng theo từng lệnh sản xuất. - Theo dõi-báo cáo việc nhập vật tư phục vụ cho từng đơn hàng. - Theo dõi-kiểm t...
- Kiểm tra chứng từ hóa đơn đầu vào và cập nhật sổ nhật ký mua hàng; chuẩn bị các thủ tục thanh toán cho nhà cung cấp. - Lập các báo cáo thuế GTGT, thuế tài nguyên môi trường. - Kiểm tra và tạm tính chi phí vận chuyển. -...
1. Kiểm tra và đối soát hàng hóa, chứng từ tại Công ty và Showroom 2. Xuất hóa đơn điện tử (hóa đơn giá trị gia tăng) 3. Theo dõi, lưu trữ hóa đơn tài chính chứng từ đầu ra - đầu vào . 4. Nhập dữ liệu phần mềm kế toán. 5. Quản l&y...
1.Lập quy trình sổ tay kế toán cho công ty. 2. Kiểm tra và đối soát hàng hóa, chứng từ tại Công ty và Showroom 3. Xuất hóa đơn điện tử (hóa đơn giá trị gia tăng) 4. Theo dõi, lưu trữ hóa đơn tài chính chứng từ đầu ra - đầu v&ag...
Tập hợp, xử lí chứng từ; hạch toán các nghiệp vụ phát sinh hàng ngày Quản lí thu - chi, tạm, làm lệnh thanh toán; cân đối dòng tiền. Lập, kiểm tra các báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm; Lập các Báo c&aacut...
- Cập nhật & cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu - Cần giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách văn phòng KT – TV - Đưa ra những đề xuất & kiến nghị c&aa...
- Lập tờ khai thuế môn bài nộp thuế môn bài cho cơ quan thuế. - Hàng ngày tập hợp hóa đơn, chứng từ phát sinh để theo dõi và hạch toán. - Hàng quý làm báo cáo thuế tháng của quý đó và báo c&aacut...
- Cập nhật & cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu - Cần giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách văn phòng KT – TV - Đưa ra những đề xuất & kiến nghị c&aa...
- Lập tờ khai thuế môn bài nộp thuế môn bài cho cơ quan thuế. - Hàng ngày tập hợp hóa đơn, chứng từ phát sinh để theo dõi và hạch toán. - Hàng quý làm báo cáo thuế tháng của quý đó và báo c&aacut...
- Tiếp nhận các đề nghị thanh toán, kiểm tra tính đúng đắn hợp lệ của chứng từ, đặc biệt hóa đơn đầu vào trước khi thanh toán; - Trực tiếp nhập liệu và hạch toán các khoản thu chi tiền mặt, tiền ngân hàng; - Trực tiếp giao dịch với ngân hàng về c&a...
Số lượng: 05 trợ lý kiểm toán   Mô tả công việc Thực hiện công việc kiểm toán theo phân công của chủ nhiệm kiểm toán và kiểm toán viên chính trong các hợp đồng kiểm toán và dịch vụ đảm bảo khác. Trợ giúp các nh&...
• Kiểm tra hóa đơn chứng từ kế toán. • Nhập liệu hóa đơn mua vào, bán ra, chứng từ ngân hàng, chứng từ chi phí. Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh vào phần mềm. • Lập sổ sách kế toán, in, đóng sổ chứng từ. • Theo d&otil...
  - Tập hợp hoá đơn, chứng từ phát sinh của Công ty để theo dõi và hạch toán; - Lập báo cáo thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân, nộp tiền thuế cho cơ quan thuế; - Làm báo cáo thuế tháng của quý đó, làm báo c&aacu...
- Kiểm tra đối chiếu và cần đối số liệu giữa các đơn vị nội bộ; kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh/ Số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết. - Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ...
• Kiểm tra hóa đơn chứng từ kế toán. • Nhập liệu hóa đơn mua vào, bán ra, chứng từ ngân hàng, chứng từ chi phí. Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh vào phần mềm. • Lập sổ sách kế toán, in, đóng sổ chứng từ. • Theo d&otil...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .