Việc làm
- Nhận tài sản, công cụ dụng cụ từ Phòng mua hàng và nhà cung cấp theo biên bản bàn giao; - Bàn giao tài sản, công cụ dụng cụ cho các bộ phận; - Ghi chép, phản ánh chính xác, kịp thời tình hình nhập - xuất - tồn kho C...
18-01-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
Theo dõi và quản lý công nợ Hạch toán các nghiệp vụ kế toán, lập quyết toán Lập các báo cáo tài chính định kỳ Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số l...
18-01-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Kiểm toán/ Thuế 
• Tham gia hỗ trợ và thực hiện tư vấn triển khai hệ thống Tài chính kế toán cho khách hàng • Liên tục tự học hỏi, trao dồi kiến thức về sản phẩm/ công nghệ mới • Thực hiện các yêu cầu công việc theo hướng dẫn của trưởng bộ phận • Thực tập fulltime từ 8:00 - 17:30,...
18-01-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
Hạch toán thu –chi. Theo dõi công nợ khách hàng Làm báo cáo thuế hàng tháng Chi tiết công việc sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ ONXIN VIỆT NAM  Địa chỉ: Thôn Thượng- Duy Phiên- Tam Dương- Vĩnh Phúc...
18-01-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Kiểm toán/ Thuế 
Thành thạo các công việc về kế toán và văn phòng Trao đổi cụ thể trong thời gian phỏng vấn. Địa chỉ: 89 Trần Phú, Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
18-01-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Kiểm toán/ Thuế 
- Phụ trách nhóm C & B chuyên về lĩnh vực Tiền lương - Tiến hành tính lương - Tiến hành kê khai, quyết toán thuế TNCN - Dự báo chi phí lao động - Tiến hành báo cáo định kỳ - Đăng ký thang lương, xem xét chính sách ...
18-01-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
Xây dựng chương trình và thực hiện kiểm toán, lập báo cáo và thực hiện kiểm tra cải tiến sau kiểm toán. - Hỗ trợ thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ (Chính sách/Quy chế/Quy trình/Quy định…). - Nhận diện rủi ro tiềm ẩn trong hệ thống kiểm soát để khuy...
18-01-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Kiểm toán/ Thuế 
1. VAT invoice management - Manage the issuance of VAT invoices and its related minutes to ensure the accuracy, timely manner and compliance with tax regulation. - Cooperation with Marketing staffs to monitor adjustment minutes/ - Maintain timely reconciliation of invoices issued for accurate declaration. - Maintain updated client d...
15-01-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Kiểm toán/ Thuế 
- Lên đơn hàng cho khách hàng; - Quản lý, đốc thúc công nợ khách hàng;  - Báo cáo công nợ và quản trị công nợ hàng tháng; - Tổng hợp doanh số bán, doanh thu hàng tháng;  - Xử lý các đề nghị, ...
15-01-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Kiểm toán/ Thuế 
- Phân tích và làm rõ các yêu cầu của khách hàng;  - Phân tích và đưa ra mô hình, giải pháp dựa trên yêu cầu đã thu thập được;  - Viết các tài liệu đặc tả yêu cầu nghiệp vụ phần mềm, tài liệu đ...
15-01-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Kiểm toán/ Thuế 
+ Thực hiện các động tác nhập xuất hàng hóa trên chương trình bán hàng của nhà cung cấp theo quy trình của Công ty và Trung tâm Phân phối hàng LTTP  đã ban hành. + Trích lọc dữ liệu từ phần mềm quản lý bán h...
15-01-2021
Toàn thời gian
Vận chuyển/ Giao nhận/ Kho 
- Theo dõi chi tiết công nợ của từng khách hàng khách hàng và đốc thúc thanh toán - Báo cáo với giám đốc về tình hình công nợ phải trả để lên kế hoạch trả nợ - Lên kế hoạch thanh toán theo hợp đồng với khách h&a...
15-01-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
+ Tổng hợp và báo cáo nhập, xuất, tồn kho hàng + Tổng hợp và báo cáo quyết toán tại Xí nghiệp + Tổng hợp và báo cáo hiệu quả của từng thương vụ xuất hàng. + Thường xuyên cân đối hàng tồn kho so với công nợ chỉ tiêu ...
15-01-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Kiểm toán/ Thuế 
- Lập phiếu thu, phiếu chi. Theo dõi quản lý cân đối thu/ chi của công ty. - Kiểm soát nhập xuất tồn kho, chịu trách nhiệm biên bản kiểm kê, biên bản đề xuất xử lý nếu có chênh lệch giữa sổ sách và thực tế.  - Lập các báo cáo t...
14-01-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Kiểm toán/ Thuế 
- Theo dõi số liệu hoạt động bán hàng như tồn kho, bán hàng, công nợ nhà cung cấp, - Theo dõi, đôn đốc thu công nợ Khách hàng kịp thời, - Báo cáo lãnh đạo số liệu bán hàng định kỳ - Hỗ trợ các hoạt động khác...
14-01-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Kiểm toán/ Thuế 
Thực hiện các nghiệp vụ kế toán tại doanh nghiệp, trong đó có các công việc chính sau đây: kiểm kê kho, nhập kho, xuất kho, lập hóa đơn bán hàng, quản lí hóa đơn, hạch toán thu và chi (tiền mặt và chuyển khoản ngân hà...
14-01-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Kiểm toán/ Thuế 
- Tính giá thành của giày mẫu dựa trên số liệu. - Cất giữ hồ sơ, tài liệu liên quan - Làm những việc theo chỉ thị của cấp trên
13-01-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
- Quản lý, theo dõi sổ sách liên quan đến tài chính của công ty. - Thực hiện các nghiệp vụ giao dịch với ngân hàng. Lập BCTC, theo dõi và quản lý hạn mức, dư nợ NH. - Thực hiện làm lệnh thanh toán, chuyển khoản đặt hàng với c&aacut...
13-01-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
- Lập tờ khai thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN, hồ sơ hoàn thuế GTGT (nếu có), thuế môn bài và các hồ sơ khác nộp cho cơ quan thuế theo quy định hiện hành. - Quyết toán thuế năm. - Tập hợp hóa đơn chứng từ chi phí, thu chi phát sinh hàng ngày, ...
13-01-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Kiểm toán/ Thuế 
- Thực hiện công tác nhập – xuất quản lý vật tư, công cụ dụng cụ, tải sản của Công ty tại công trình và báo cáo số liệu về văn phòng theo đúng quy định, quy trình làm việc của Công ty. – Các công việc khác có li&ecir...
13-01-2021
Toàn thời gian
Kế toán/ Tài chính 
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .