Việc làm
Tập hợp các số liệu từ kế toán chi tiết tiến hành hạch toán tổng hợp, lập các báo biểu kế toán, thống kê, tổng hợp theo qui định của nhà nước và Công ty. Kiểm tra, tổng hợp báo cáo bảo đảm tính chính xác, kịp thời phục vụ cho cô...
- Xuất hóa đơn điện tử, - Theo dõi doanh số bán hàng & công nợ, - Phát hành, kiểm tra, kiểm soát tính hợp lệ, hợp pháp của hóa đơn chứng từ . - Hạch toán các chứng từ kế toán nội bộ. - Tính lương, thanh toán, thu chi… - ...
- Chăm sóc hàng hóa tại Siêu Thị - Sắp xếp, trưng bày hàng hóa tại Siêu Thị theo yêu cầu. - Kiểm tồn, lấy đơn hàng. - Duy trì tốt mối quan hệ với khách hàng. - Khai phá khách hàng tiềm năng (nếu có sẽ thưởng thêm...
Tính lương, chấm công, thực hiện chế độ bảo hiểm cho công nhân Đối chiếu số liệu, kiểm soát với công ty dịch vụ kế toán Hoàn thiện hồ sơ, hợp dồng lao động cho cán bộ công nhân viên Các công việc hành chính văn phòng khá...
- Kiểm tra chứng từ, hóa đơn hợp đồng - Lập phiếu thu, phiếu chi,.. - Xử lý các yêu cầu thanh toán, hóa đơn thanh toán, theo dõi khoản thanh toán khách hàng, nhà cung cấp - Theo dõi đơn đặt hàng , kéo hàng về đúng lịch,...
Nhà máy Sujin Việt Nam là xưởng mới của Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam; chuyên sản xuất cụm thân, đầu đuôi ô tô, gia công các linh kiện cơ khí) đang hoàn thiện và chuẩn bị đi vào hoạt động vào tháng 09/2021 Địa chỉ: L&...
Tham gia thực hiện các hợp đồng dịch vụ về tư vấn tài chính, kế toán, thuế như:  •    Tư vấn thực hiện các thương vụ M&A cho phía đối tác mua hoặc bán; •    Tư vấn thiết lập hệ thống kế toán phục vụ cho mục đích quản trị nội bộ hay đáp ứng các qui định về ...
Công việc chuyển giá Có mặt đúng giờ đã hẹn với trưởng nhóm; Hoàn thành đúng hạn công việc được giao; Trao đổi vấn đề với trưởng nhóm khi phát sinh; Học và nắm chắc công việc đối với Trợ Lý chuyển giá; quy định pháp lu...
Công việc chuyển giá Có mặt đúng giờ đã hẹn với trưởng nhóm; Hoàn thành đúng hạn công việc được giao; Trao đổi vấn đề với trưởng nhóm khi phát sinh; Học và nắm chắc công việc đối với Trợ Lý chuyển giá; quy định pháp lu...
Kiểm tra đối chiếu số liệu nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp. Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh. Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo ch...
Phần hành công việc thực hiện bởi trợ lý kiểm toán 1 Hỗ trợ PLV của thành viên khác trong nhóm kiểm toán; Bảng cân đối kế toán: Tiền và các khoản tương đương tiền [D100]; Phải thu khác [D400]; Chi phí trả trước & Tài ...
- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp. - Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh. - Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp - Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với c&aa...
- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp. - Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh. - Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp - Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với c&aa...
- Thống kê (hàng ngày) chi tiết số liệu đầu vào quá trình sản xuất: nguyên phụ liệu, thứ phẩm tái chế, thành phẩm nhập kho…; kiểm tra định mức sử dụng, tỷ lệ hao hụt… - Thực hiện báo cáo tổng kết các số liệu thống kê, sự cố bất thường tại nhà m&aac...
- Kiểm tra chứng từ trước khi lập phiếu chi. - Theo dõi các khoản tạm ứng nội bộ. - Tập hợp chứng từ đối chiếu công nợ để lên lịch thanh toán công nợ. - Hạch toán công nợ phải trả, đối chiêu công nợ và theo dõi công nợ phải trả vào hệ thống kế to...
- Duyệt tất cả các đơn hàng phát sinh xuất kho. - Chịu trách nhiệm về các số liệu xuất kho, nhập kho, tồn kho thực tế của tất cả các mặt hàng trong kho. - Lập phiếu nhập, trả hàng, tìm nguyên nhân và hướng giải quyết của hàng nhập trả Kiểm tra lượng h...
- Nghe điện thoại và tiếp nhận đơn hàng từ khách hàng Lên đơn hàng trên hệ thống, Xử lý đơn hàng nhanh chóng theo tiến độ giao nhận. - Báo giá cho khách hàng, và các chương trình bán hàng mới của công ty. ...
- Kiểm tra đơn hàng từ bộ phận bán hàng trên hệ thống, xem hàng trong kho còn hay hết ( được đào tạo sự dụng phần mềm ) - Đàm phán và nhập hàng từ nhà cung cấp - Xuất phiếu thu và phiếu chi hàng ngày - Viết hóa đơn cho kh&aacu...
- Các nhiệm vụ của công tác kế toán: + Quản lý và theo dõi các khoản nợ phải trả, các khoản phải thu khách hàng. + Tổng hợp chứng từ lập báo cáo tài chính + Điều phối và quản lý kho hàng, đề xuất đặt hàng kịp th...
– Thực hiện các báo cáo thuế định kỳ theo qui định của Pháp luật : Báo Cáo GTGT, báo cáo tài chính, Thuế TNCN, TNDN… – Xử lý hóa đơn đầu ra, đầu vào của Công ty, hoạch toán, đảm bảo tính hợp pháp của hóa đơn, chứng từ;...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .