Việc làm
- Tập hợp chứng từ, hạch toán kế toán, kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.. - Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán. - Kiểm tra hóa đơn đầu vào, đầu ra, kê khai thuế theo định kỳ - Xuất hóa đơn giá trị gia tăng ...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .