Việc làm
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện có và tiềm năng. - Thực hiện các hoạt động marketing để tăng hiệu quả kinh doanh. - Đạt được các chỉ tiêu doanh số đã cam kết với công ty. - Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh, đảm bảo...
- Lập kế hoạch, triển khai và theo dõi các chiến dịch chạy quảng cáo sản phẩm trên các công cụ Digital Marketing. - Triển khai Facebook Ads, Google Ads, Tik Tok theo kế hoạch của Công ty.   - Phân tích số liệu, nội dung quảng cáo để tối ưu chi phí quảng c&aacu...
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện có và tiềm năng. - Thực hiện các hoạt động marketing để tăng hiệu quả kinh doanh.  - Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh, đảm bảo đạt được các chỉ tiêu doanh số và lợi nhuận. - Quản l&yacu...
- Tìm kiếm và chăm sóc khách hàng tiềm năng để giới thiệu các sản phẩm tài chính của BestB Capital. - Đề xuất các giải pháp tài chính phù hợp với nhu cầu của khách hang (cá nhân và doanh nghiệp). - Xây dựng và...
- Nghiên cứu thị trường chứng khoán, tìm kiếm và phát triển mạng lưới khách hàng mới và tiềm năng; - Hỗ trợ giao dịch chứng khoán, tư vấn sản phẩm và dịch vụ đến cho khách hàng;   - Tiếp nhận phản hồi từ khách hàng, thường xuyên chăm s&o...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .