Việc làm
- Tương tác hỗ trợ nghiệp vụ mở tài khoản hoàn thiện hồ sơ giao dịch chứng khoán - Hỗ trợ hoàn thiện và xử lý hồ sơ mở tài khoản, giao dịch chứng khoán và hồ sơ lưu ký - Hỗ trợ công việc thanh toán và ký quỹ nghiệp vụ chứng khoán v&a...
- Gọi điện, liên hệ khách hàng để nhắc nợ, tư vấn và cung cấp các thông tin về khoản vay của khách hàng bên ngân hàng - Hướng dẫn, thuyết phục khách hàng thực hiện nghĩa vụ thanh toán các khoản vay tồn đọng theo quy định - Báo c&aac...
Cty Luật Khang Minh cần tuyển Leader Field (trưởng nhóm Thu hồi nợ hiện trường) tại các khu vực: BÌNH DƯƠNG, BÌNH PHƯỚC, TÂY NINH. Mô tả: - Chiu trách nhiệm đào tạo, giám sát và hỗ trợ nhân viên làm việc hiệu quả. - Nỗ lực hoàn thà...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .