Việc làm
– Tiếp nhận nhu cầu, tư vấn và hỗ trợ khách hàng đầu tư - Dựa trên Database do công ty cung cấp. – Hỗ trợ khách hàng mở tài khoản và giao dịch. – Thu thâp thông tin và phát triển khách hàng. – Cập nhật và cung cấp thông tin...
- Theo dõi và quản lý cung cấp thông tin về khách hàng giao dịch; - Tư vấn, giới thiệu cho khách hàng các sản phẩm dịch vụ của công ty, giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng. Duy trì, phát triển và chăm sóc kh&aacu...
- Tìm kiếm và phát triển mạng lưới khách hàng giao dịch phái sinh hàng hóa. - Chăm sóc và duy trì tốt mối quan hệ với khách hàng hiện tại. - Hỗ trợ các thủ tục hồ sơ và cách thức đầu tư, sử dụng dịch vụ, sản phẩm cho khác...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .