Việc làm
– Tiếp nhận nhu cầu, tư vấn và hỗ trợ khách hàng đầu tư - Dựa trên Database do công ty cung cấp. – Hỗ trợ khách hàng mở tài khoản và giao dịch. – Thu thâp thông tin và phát triển khách hàng. – Cập nhật và cung cấp thông tin...
08-04-2021
Toàn thời gian
Bán hàng/Phát triển kinh doanh 
Mở/ tất toán tài khoản giao dịch và lưu ký chứng khoán theo quy định, quy trình hướng dẫn. Tiếp nhận và xử lý yêu cầu của Khách hàng về các dịch vụ chứng khoán theo quy định, quy trình. Tư vấn, cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắ...
29-03-2021
Toàn thời gian
Chứng khoán 
Thực hiện các giao dịch của khách hàng thông qua hệ thống tổng đài Phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai các chương trình chăm sóc khách hàng Triển khai và phát triển các sản phẩm và chính sách kinh ...
29-03-2021
Toàn thời gian
Dịch vụ 
Lập kế hoạch kiểm tra, đánh giá về tính thích hợp và sự tuân thủ các chính sách, thủ tục, quy trình. Soạn thảo đề cương kiểm soát. Thực hiện kiểm tra thường xuyên và định kỳ đối với các phòng ban, chi nhánh. Kiến nghị cá...
29-03-2021
Toàn thời gian
Chứng khoán 
Tham gia xây dựng chính sách, quy trình quản lý rủi ro thị trường và thanh khoản. Nhận diện, đánh giá, đo lường và giám sát rủi ro thị trường và rủi ro thanh khoản của các hoạt động kinh doanh và hoạt động hỗ trợ kinh doanh của công ty. ...
29-03-2021
Toàn thời gian
Chứng khoán 
Hỗ trợ chăm sóc khách hàng Thu thập, phân tích, cung cấp thông tin, hỗ trợ khách hàng thực hiện giao dịch.  * Lầu 5, 107N Trương Định, P.6, Q.3, tp HCM
29-03-2021
Toàn thời gian
Chứng khoán 
• Manage client relationships and ensure products and services meet clients’ needs • Communicate and coordinate with research on demands of clients • Preparation and review of marketing materials • Idea generation for client trips around sector themes, relative valuation companies, market cap classifications, etc • Weekly updates to...
29-03-2021
Toàn thời gian
Bán hàng/Phát triển kinh doanh 
• Thực hiện môi giới, tư vấn đầu tư chứng khoán nhằm nâng cao tần suất và mở rộng quy mô giao dịch của khách hàng. • Chăm sóc, duy trì quan hệ với khách hàng hiện tại, tìm kiếm và phát triển khách hàng mới. • Thực hiện tư vấn cho k...
29-03-2021
Toàn thời gian
Tư vấn 
Mở/ tất toán tài khoản giao dịch và lưu ký chứng khoán theo quy định, quy trình hướng dẫn. • Tiếp nhận và xử lý yêu cầu của Khách hàng về các dịch vụ chứng khoán theo quy định, quy trình. • Tư vấn, cung cấp thông tin, giải đáp thắ...
29-03-2021
Toàn thời gian
Tư vấn 
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .