Việc làm
- Gọi điện thoại cho khách hàng theo database công ty cung cấp. - Tìm kiếm, tư vấn, chăm sóc khách hàng tiềm năng có các nhu cầu đầu tư: Chứng khoán quốc tế, hợp đồng tương lai, ngoại hối , vàng..... - Hỗ trợ các vấn đề phát sinh trong quá tr&...
- Phụ trách quản lý đội ngũ nhân viên sale, tuyển dụng, đào tạo dẫn dắt nhân viên mới hoàn thành target công ty đề ra. - Đảm bảo mục tiêu doanh thu theo chỉ tiêu được giao, giao chỉ tiêu cho nhân viên sale. Thiết lập kế hoạch, thực hiện mục ti&ecir...
- Gọi điện thoại tư vấn bán hàng cho KH (được cung cấp 100% data). - Làm việc tại văn phòng, thiết bị văn phòng (điện thoại, máy tính) được cung cấp đầy đủ. - Không đi thị trường, không tìm kiếm khách hàng. - Không bị trừ lương khi không c&oac...
Tư vấn, thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm của công ty Nghiên cứu thị trường tài chính Báo cáo về tiến độ và kết quả công việc với cấp trên
- Nghiên cứu thị trường chứng khoán, tìm kiếm và phát triển mạng lưới khách hàng mới và tiềm năng; - Hỗ trợ giao dịch chứng khoán, tư vấn sản phẩm và dịch vụ đến cho khách hàng;   - Tiếp nhận phản hồi từ khách hàng, thường xuyên chăm s&o...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .