Việc làm
- Hỗ trợ chuẩn bị trước giờ học: In bài, chuẩn bị dụng cụ, ... - Điểm danh ngay sau mỗi buổi học - Ghi chú lại việc làm bài: dựa theo deadline được đưa ra: Đầy đủ, trễ, thiếu bài để kịp thời nhắc nhở học viên làm bài tập  - Theo dõi sự tiến bộ của học viên trong qu&aac...
- Soạn bài, hoạt động và chuẩn bị bài đầy đủ trước khi giảng, gửi cho trưởng bộ phận xem và góp ý - Theo dõi quá trình học của học viên  - Đảm bảo sỉ số lớp học - Tiếp nhận các phản ánh từ học viên, nhu cầu và nguyện vọng của học viên ...
- Chịu trách nhiệm giảng dạy các lớp được phân công. - Soạn chương trình giảng dạy các khối lớp, giáo trình, tài liệu bổ trợ. - Lên kế hoạch, chuẩn bị và triển khai các chương trình nhằm hỗ trợ học viên và truyền thông. - Theo d&o...
- Đứng lớp giảng dạy theo phương pháp và nội dung của Trung tâm (được đào tạo và - hướng dẫn). - Chăm sóc, giao bài tập và chấm bài tập cho HV (theo syllabus có sẵn). - Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Bộ phận.   Qu...
- Đứng lớp giảng dạy theo phương pháp và nội dung của Trung tâm (được đào tạo và hướng dẫn): cụ thể, hướng dẫn phát âm và xây dựng các kỹ năng nghe nói đọc viết theo format của IELTS (mức độ 4.0). - Chăm sóc, giao bài tập và chấm bài tập cho...
- Chịu trách nhiệm giảng dạy các lớp được phân công vào tối thứ 2-4 hoặc thứ 3-5 hoặc thứ 7 và chủ nhật. - Soạn chương trình giảng dạy các khối lớp, chương trình luyện thi chứng chỉ Cambridge. - Lên kế hoạch, chuẩn bị và triển khai các chương trình nhằ...
- Đứng lớp giảng dạy theo phương pháp và nội dung của Trung tâm (được đào tạo và hướng dẫn). - Chăm sóc, giao bài tập và chấm bài tập cho HV (theo syllabus có sẵn). - Công việc khác theo phân công của Trưởng bộ ...
- Có Kỹ năng thuyết trình tốt - Thiết kế bài giảng đẹp - Thành thạo tin học văn phòng - Có phương tiên đi lại, Smartphone.   Quyền lợi được hưởng: - Được đào tạo ban đầu, đào tạo nâng cao về các kỹ năng làm sạch, kỹ năng quản lý. - Được...
- Phụ trách công tác tuyển dụng. - Đề xuất và quản lý chi phí tuyển dụng. - Lập định biên nhân sự trình BGĐ. - Xác định nhu cầu tuyển dụng các phòng ban. - Tổng hợp, xem xét kế hoạch tuyển dụng & trình bày BGĐ. - Tiếp nhận v&agra...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .