Việc làm
Phát triển ngôn ngữ cho bé chậm nói Mỗi giờ dạy 1 bé Việc văn phòng Địa chỉ: 230 Trần Hưng Đạo, Ninh Kiều, Cần Thơ
- Triển khai chương trình/ sản phẩm đào tạo. - Chủ động triển khai chương trình học các cấp độ, các sản phẩm đào tạo mới để phục vụ công tác tuyển sinh. - Cập nhật thường xuyên các xu hướng, chương trình đào tạo, thông tin các kỳ thi, từ hệ thốn...
- Chương trình/ sản phẩm đào tạo. - Chủ động thiết kế được các chương trình học các cấp độ, liên tục tạo ra các sản phẩm đào tạo mới để phục vụ công tác tuyển sinh. - Cập nhật thường xuyên các xu hướng, chương trình đào tạo trên thị trường...
- Hỗ trợ các giáo viên nước ngoài trong công tác dạy học, chuẩn bị các trang thiết bị và đồ dùng dạy học. - Hỗ trợ biên dịch, phiên dịch và giảng giải các nội dung được giáo viên nước ngoài trình bày cho học sinh, đảm bảo ...
  - Phụ trách công việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em, theo chương trình giáo dục mầm non. - Xây dựng môi trường giáo dục, tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em. - Đánh giá và quản lý trẻ em; chịu t...
  - Chịu trách nhiệm trong việc phân công công việc phù hợp cho tổ cấp dưỡng, kiểm tra việc giao nhận thực phẩm, sơ chế và chế biến của bếp, thực hiện đúng quy trình bếp một chiều và các quy tắc vệ sinh an toàn thực phẩm. - Quản lý chất lượng dinh dưỡng, sức ...
Teach English, Maths and Science for students from Primary to High school level; Create engaging and effective lesson plans based on the curriculum plans provided; Actively participate in the production and sharing of learning resources with teaching colleagues working at EMG; Monitor students’ progress and provide regular reports rega...
Support foreign teachers in class by providing assistance in matters such as class management, giving extra help to students, providing extra support for teachers during class activities, etc. Closely monitor the students’ class attendance and learning progress as well as any class incidents and report to direct managers. Get in contact ...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .