Việc làm
Giảng dạy các lớp N5 - N4 theo thoả thuận Thiết kế giáo án, kế hoạch bài giảng theo yêu cầu của phòng Đào tạo Soạn thảo bài tập ôn luyện cho học viên sau mỗi bài học xong Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .