Việc làm
- Tiếp cận với khách hàng tiềm năng: học sinh, sinh viên, người đi làm yêu thích công nghệ. - Tìm kiếm và mở rộng mạng lưới khách hàng, tư vấn và đưa đến các dịch vụ, khóa học giúp khách hàng ra quyết định chính xá...
- Tiếp cận với khách hàng tiềm năng: học sinh, sinh viên, người đi làm yêu thích công nghệ. - Tìm kiếm và mở rộng mạng lưới khách hàng, tư vấn và đưa đến các dịch vụ, khóa học giúp khách hàng ra quyết định chính xá...
- Tiếp cận với khách hàng tiềm năng: học sinh, sinh viên, người đi làm yêu thích công nghệ. - Tìm kiếm và mở rộng mạng lưới khách hàng, tư vấn và đưa đến các dịch vụ, khóa học giúp khách hàng ra quyết định chính xá...
* Xây dựng kế hoạch đào tạo: - Phân tích, đánh giá nhu cầu đào tạo toàn hệ thống trong năm. - Xây dựng kế hoạch đào tạo theo năm, quý, tháng cho các chi nhánh và trình cấp trên. * Quản lý, xây dựng, tổ chức thực...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .