Việc làm
Quản lý hồ sơ và thông tin học viên, xếp lớp, thời khóa biểu. Lập kế hoạch chăm sóc học viên từng tháng, quý. Chăm sóc học viên, cập nhật tình hình học tập, xử lý và báo cáo các ngoại lệ. Theo dõi lịch học, l...
13-01-2021
Toàn thời gian
Giáo dục/ Đào tạo 
Quản lý các dữ liệu về Giáo viên, Học viên, lớp, tiến độ lớp, xếp lịch học/ thi trên phần mềm LMS Nhập, kiểm tra dữ liệu điểm đầu vào, giữa kỳ, cuối kỳ của Học viên trên hệ thống LMS Hướng dẫn, hỗ trợ Giáo viên sử dụng các thiết bị trong lớp và hệ thống ...
29-12-2020
Toàn thời gian
Giáo dục/ Đào tạo 
- Tuyển dụng  và đánh giá giáo viên định kỳ tháng, quý, năm: + Tùy theo nhu cầu thực tế dựa trên Kế hoạch, nhiệm vụ kinh doanh được phê duyệt hàng năm, lập kế hoạch tuyển dụng (sau khi đã trao đổi/ thống nhất với CM và DoS) và triển khai tuyển dụng...
21-12-2020
Toàn thời gian
Giáo dục/ Đào tạo 
Re-enrollment and Customer care activities: Monitoring classrooms activities weekly, monthly to take prompt action for any issue Monitoring class operations and student grading Handling Customer requests and Solving complaints if any Monitoring daily re-enrolment rate and follow up action Monitoring re-enrolment processes to ensure...
30-11-2020
Toàn thời gian
Giáo dục/ Đào tạo 
• Tư vấn cho khách hàng (Walk-in, Phone in, Referral, Chat trực tuyến, Database Telesales, vv…) • Ghi lại thông tin của khách hàng vào máy tính, phần mềm. • Mời khách hàng đến Trung tâm. • Đưa ra bài kiểm tra xếp lớp rồi tìm các lớp học ph&u...
30-11-2020
Toàn thời gian
Giáo dục/ Đào tạo 
1. Giảng dạy: Giảng dạy: 80 giờ/ tháng. Kiểm tra xếp lớp . Kiểm tra trình độ học viên . Xếp lớp phù hợp trình độ . Tư vấn lộ trình đào tạo cho phụ huynh 2. Quản lý lớp và chăm sóc học viên . Quản lý tình hình học tập của học vi&e...
30-11-2020
Toàn thời gian
Giáo dục/ Đào tạo 
1. Giảng dạy: Giảng dạy ít nhất hai trong số các lớp học STEM sau: Robotics, Coding, and Engineering. Chuẩn bị các tài liệu và đạo cụ (được Trung tâm cung cấp) theo yêu cầu dựa trên kế hoạch hàng tuần; kiểm kê và kiểm soát tất cả các thiết bị và...
30-11-2020
Toàn thời gian
Giáo dục/ Đào tạo 
Controller/ Monitor           -  TA plays as a monitor in class; helps teachers to keep the students silent and order; controls them if sometimes they are so active in activities or games. Focus students on lesson          -   Have the students focused on their lesson and paid special attentions on the teacher. The students a...
30-11-2020
Bán thời gian
Giáo dục/ Đào tạo 
1. Giảng dạy: Giảng dạy: 80 giờ/ tháng. Kiểm tra xếp lớp . Kiểm tra trình độ học viên . Xếp lớp phù hợp trình độ . Tư vấn lộ trình đào tạo cho phụ huynh 2. Quản lý lớp và chăm sóc học viên . Quản lý tình hình học tập của học vi&e...
27-11-2020
Toàn thời gian
Giáo dục/ Đào tạo 
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .