Việc làm
Mô tả công việc: - Quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng và mục tiêu doanh số - Vạch định và triển khai chiến lược kinh doanh giúp mở rộng tệp khách hàng và đảm bảo độ phủ của thương hiệu - Chịu trách nhiệm tuyển dụn...
MÔ TẢ CÔNG VIỆC + Theo dõi và kiểm tra doanh số bán hàng tại cửa hàng + Tính doanh số và tách doanh số theo từng nhân viên, tổng hợp và đối chiếu để tính lương. + Theo dõi các chi phí liên quan đến cửa hàng + Kiể...
KẾ TOÁN TRƯỞNG KEIKO THỜI TRANG - Tham mưu Giám đốc, xây dựng và kiện toàn hệ thống quản lý tài chính- kế toán phù hợp với các quy định của pháp luật và đặc thù của Công ty. - Kiểm duyệt mọi phần hành kế toán và b&aa...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .