Việc làm
Tiếp nhận khách hàng tiềm năng từ nguồn Marketing công ty. (Data là những data chất lượng do phòng marketing đưa xuống, khách hàng là những người có nhu cầu mua sản phẩm thực sự, nên bạn không phải tự kiếm data, khách hàng) Tư vấn, đàm phá...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .