Việc làm
- Thực hiện các công việc do ban dự án giao phó bao gồm: - Thực hiện sắp xếp, lưu trữ các chứng từ về các dự án của doanh nghiệp. - Liên lạc các đối tác, tổ chức, cá nhân liên quan đến dự án. - Soạn thảo các văn bản liên quan đến ...
- Chịu trách nhiệm điều hành hoạt động sản xuất tại xưởng của công ty, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch, quy trình công nghệ được giao. - Tổ chức phân công công việc, đôn đốc, hướng dẫn công nhân trong ca sản xuất đảm bảo hoạt động đúng tiến độ...
- Kinh doanh thiết bị nội thất, thiết bị văn phòng. - Chuẩn bị công tác hồ sơ thầu. - Công việc sẽ được trao đổi thêm khi phỏng vấn.   Quyền lợi được hưởng: - Lương thỏa thuận. - Được tham gia các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật khi ký hợp đồng lao động c...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .