Việc làm
- Tìm kiếm và khai thác nguồn khách hàng tiềm năng. - Giới thiệu, hướng dẫn và tư vấn cho khách hàng các thông tin liên quan đến sản phẩm, dự án của Công ty. - Đàm phán chốt hợp đồng với khách hàng, hỗ trợ khách h&agr...
1.      Phát triển sản phẩm: -          Tìm hiểu, phân tích các xu hướng chủ đạo ảnh hưởng đến thị trường vốn trong nước và quốc tế; -          Nghiên cứu thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh; -          Xây dựng thiết kế các sản phẩm đầu tư phù hợp ...
1.     Xây dựng mô hình tổ chức và hoạt động của Công ty ·      Chỉ đạo xây dựng Sơ đồ tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các bộ phận trong Công ty. ·      Chỉ đạo lập và quản lý kế hoạch ngân sách, dòng tiền. ·      Trực tiếp tham gia điều hành, c...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .