Việc làm
- Cung cấp thông tin các sản phẩm và dự án của công ty tới khách hàng.  - Ϲhăm sóc khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng.  - Thường xuyên cập nhật thông tin thị trường bất động sản tư vấn đầu tư cho khách hàng.  - N&...
- Cung cấp thông tin các sản phẩm và dự án của công ty tới khách hàng. - Ϲhăm sóc khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng. - Thường xuyên cập nhật thông tin thị trường bất động sản tư vấn đầu tư cho khách hàng. - N&aci...
Tư vấn về bất động sản cho các khách hàng có nhu cầu. Chủ động tìm kiếm, mở rộng thị trường và khai thác khách hàng tiềm năng. Đăng tin trên các website rao bán Bất động sản. Dẫn khách hàng đi xem sản phẩm trực tiếp. Hỗ trợ khách h...
Thiết lập, tổ chức triển khai kế hoạch và chính sách kinh doanh của Công ty. Tổ chức thu thập, phân tích, đánh giá thông tin thị trường và đưa ra đề xuất, kiến nghị Tìm kiếm và khai thác khách hàng tiềm năng. Giới thiệu, tư vấn, hướng ...
- Tham mưu, xây dựng chiến lược, chính sách kinh doanh & khai thác các sản phẩm bất động sản cho Tập Đoàn. - Xây dựng và triển khai các kế hoạch Nhân sự, Đào tạo nhân viên, Marketing, Bán hàng của Phòng; - Hỗ trợ bán hà...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .