Việc làm
- Quản lý thu chi của công ty. - Hoá đơn đầu vào đầu ra. - Hồ sơ quyết toán công trình xây dựng. - Một vài công việc nội bộ liên quan.
-Tìm kiếm khách hàng, sale trang thiết bị về mảng xây dựng (máy khoan rút lõi, mũi khoan rút lõi, lưỡi cắt bê tông…) - Chịu trách nhiệm trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh theo chỉ tiêu. - Quản lý và chăm sóc các kh&aacu...
• Theo dõi công nợ với khách hàng, nhà cung cấp. • Theo dõi thu, chi văn phòng. •  Soạn thảo các hợp đồng kinh tế. •  Hỗ trợ kế toán thuế làm bảng kê thuế GTGT hàng quý. •  Sắp xếp, lưu trữ chứng từ ( Hóa đơn, hợp đồng, sổ sách…..)...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .