Việc làm
Mô tả chi tiết công việc 1. Quản lý: - Tổ chức điều hành, phân công và kiểm soát các hoạt động của phòng Xây dựng cơ bản. - Quản lý và đánh giá nhân sự, tài sản, thiết bị thuộc phòng ban - Chịu trách nhiệm trước B...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .