Việc làm
Thiết kế chi tiết, phối hợp với các bộ môn khác như: Điện, nước... Để hoàn thiện hồ sơ bản vẽ thiết kế Kỹ thuật thi công công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.  Kỹ năng khác (nếu có) : Tính toán kết cấu, bóc tách dự to&aacut...
26-01-2021
Toàn thời gian
Dân dụng/ Xây dựng 
- Tiếp nhận, nghiên cứu Hồ sơ mời thầu (HSMT), đánh giá được các yêu cầu về kỹ thuật của HSMT so với năng lực đáp ứng của Công ty để đề xuất, báo cáo Trưởng phòng/Lãnh đạo các giải pháp phù hợp. - Bóc tách khối lượng bản vẽ thi c&ocir...
18-01-2021
Toàn thời gian
Kỹ thuật 
- Lên Phương án kiến trúc; Thiết kế phối cảnh,ngoại thất, nội thất 3D cho các công trình - Triển khai bản vẽ thi công - Các công việc khác liên quan đến tư vấn, thiết kế và thi công. - Công việc cụ thể sẽ trao đổi trong quá trình ph...
15-01-2021
Toàn thời gian
Kiến trúc sư 
Bóc tách khối lượng và lập dự toán công trình thuộc các dự án do Tập đoàn Hoa Sen đầu tư: Hệ thống Siêu thị Vật liệu xây dựng & Nội thất Hoa Sen Home, Nhà máy,... Lựa chọn nhà thầu: Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, lập hồ sơ mời thầu, lập g...
13-01-2021
Toàn thời gian
Xây dựng/ Công nghiệp xây dựng 
Lập đề cương giám sát, biện pháp thi công trình Ban Quản lý Dự án phê duyệt. Lập bản vẽ triển khai thi công dự toán, khối lượng, tiến độ thi công. Tổ thức, giám sát thi công, tham gia đề xuất phương án thi công tối ưu. Kiểm tra điề...
13-01-2021
Toàn thời gian
Xây dựng/ Công nghiệp xây dựng 
* Là kỹ sư hiện trường, có nhiệm vụ tổ chức thi công, đôn đốc, giám sát thi công và thực hiện các công việc/ hạng mục dưới đây thuộc dự án điện gió: - Giám sát thi công công tác vận chuyển và lắp đặt cơ khí hệ ...
06-01-2021
Toàn thời gian
Dân dụng/ Xây dựng 
Là kỹ sư hiện trường, có nhiệm vụ tổ chức thi công, đôn đốc, giám sát thi công và thực hiện các công việc/ hạng mục dưới đây thuộc dự án điện gió: - Giám sát thi công hiện trường, kiểm tra khối lượng, chất lượng công trình, ...
06-01-2021
Toàn thời gian
Dân dụng/ Xây dựng 
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .