Việc làm
- Quản lý thu chi của công ty.  - Hoá đơn đầu vào đầu ra.  - Hồ sơ quyết toán công trình xây dựng.  - Một vài công việc nội bộ liên quan.
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .