Việc làm
- Lập, tính toán dự toán hồ sơ tư vấn thiết kế; - Kiểm tra dự toán thiết kế. - Bóc tách khối lượng, lập dự toán công trình dân dụng, công trình HTKT trong đô thị, công trình giao thông; - Thực hiện hoặc phối hợp tư vấn làm v...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .