Việc làm
Thực hiện các xét nghiệm thường quy, sử dụng thành thạo các thiết bị xét nghiệm. Thực hiện các xét nghiệm được phân công theo đúng quy trình, kỹ thuật, quy trình quản lý chất lượng. Kiểm tra lại kết quả xét nghiệm của kỹ thuật viên trong ...
- Tiếp đón và hướng dẫn khách hàng đến thăm khám. - Thực hiện các công việc chuyên môn theo sự phân công công việc của bác sĩ. - Thực hành các công việc chăm sóc bệnh nhân dưới sự hướng dẫn của bác sĩ. - Phụ b&aa...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .