Việc làm
- Phụ trách giới thiệu các sản phẩm đến các nhà thuốc trên địa bàn được giao. - Chăm sóc khách hàng cũ, mở rộng thị trường, xây dựng và phát triển mối quan hệ bền vững với Khánh hàng. - Đảm bảo độ phủ tại khu vực được bàn giao. - Thực...
- Giới thiệu sản phẩm công ty để thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với các bác sỹ, dược sỹ cũng như các nhân viên y tế khác. - Luôn luôn theo dõi cập nhật các thông tin về sản phẩm của đối thủ cạnh tranh mình. - Hoàn thành mục tiêu b&aacu...
- Thực hiện quản lý bán hàng theo sản phẩm, mục tiêu doanh số và khu vực được giao. (kênh OTC) - Viếng thăm và chăm sóc nhà thuốc, cửa hàng trong khu vực quản lý. - Khảo sát và phát triển thêm khách hàng mới trong khu vực. - L&...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .