Việc làm
- Chương trình du học tại Nhật Bản ngành điều dưỡng: 03 năm (01 năm học tiếng, 02 năm chuyên ngành). Sau khi tốt nghiệp, sẽ được bố trí làm việc tại các cơ sở y tế tại Nhật Bản. - Ứng viên có trình độ tiếng Nhật N2 được nhập học chuyên môn, không cần học tr...
- Tìm kiếm thông tin khách hàng. - Kết nối với khách và gửi báo giá theo mẫu quy chuẩn của Công ty. - Duy trì những mối quan hệ kinh doanh hiện có, lập danh sách các khách hàng tiềm năng, chăm sóc khách hàng nhằm quả...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .