Việc làm
- Quản lý các trang kênh mạng xã hội và xây dựng nội dung bao gồm bài viết, hình ảnh, video… - Viết bài duy trì, chăm sóc cho website, fanpage, - Chịu trách nhiệm sản xuất các nội dung truyền thông như bài viết, ý tưởng hình...
Brief  · 5-10 years’ experience in communications, preferably a generalist with some brand and corporate background · Should have excellent network of clients to action since we are just starting up on the ground, needs to be a self-starter/entrepreneurial spirit · 3000-5000 USD equivalent with profit share and a management equity program ...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .