Việc làm
- Theo dõi, đề xuất phương án điều chỉnh nếu phù hợp. - Lập báo cáo theo dõi, thống kê sản xuất. - Lên kế hoạch về nhu cầu, điều phối, luân chuyển trang thiết bị vật tư - Quản lý sản xuất, phát hiện, đánh giá, khắc phục các lỗi sản phẩm h&agr...
- Viết bài cho website chính và các trang vệ tinh của công ty. - Viết bài PR, cho website, nội dung fanpage, email marketing. - Viết bài, đăng bài lên các blog, diễn đàn, mạng xã hội để quảng bá.. - Chăm sóc các fanpages trên fa...
1/ Business Leadership: • With the line manager (CEO/ Managing Director), responsible for achieving total revenues and direct contribution to accounts under your control • With the line manager, support the development of the yearly business plan and monthly dialogue reports for all key accounts • Work with the relevant parties to deli...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .