Việc làm
POSITION SUMMARY STATEMENT Be accountable for ensuring Company’s events are in full compliance with Vietnam’s local laws and company’s Rules of Conduct. Guide the Member organizations focusing on event execution in conforming to the rules for Member conduct set out by the Corporation. The principle focus of this position is to ensure th...
- Draft, review and negotiate a variety of agreements including collaboration, service, development, advertising, entertainment, influencer and promotion agreements and NDAs; assist with updating contract models and templates as well as translations as necessary; - Conduct legal research on various subjects including technology, intellectual...
A.    Responsibilities: 50% Online Media for Users Acquisition, 50% project management Online Media for Users Acquisition ·         Responsible for planning, setting up, monitoring, and analyzing mobile user acquisition campaigns. ·         Evaluate key performance metrics and optimize campaigns based on ROAS, LTV. ·         Indepen...
- Viết bài cho website chính và các trang vệ tinh của công ty. - Viết bài PR, cho website, nội dung fanpage, email marketing. - Viết bài, đăng bài lên các blog, diễn đàn, mạng xã hội để quảng bá.. - Chăm sóc các fanpages trên fa...
- Theo dõi, đề xuất phương án điều chỉnh nếu phù hợp. - Lập báo cáo theo dõi, thống kê sản xuất. - Lên kế hoạch về nhu cầu, điều phối, luân chuyển trang thiết bị vật tư - Quản lý sản xuất, phát hiện, đánh giá, khắc phục các lỗi sản phẩm h&agr...
- Nghiên cứu thị trường US EU. Năm bắt xu hướng trending. - Tìm kiếm Ideas, lên kế hoạch, sáng tạo các nội dung độc đáo cho các sản phẩm. - Nghiên cứu các kênh marketing, mạng xã hội. - Email marketing.   Quyền lợi: - Thưởng theo năng lực, thu nhập tốt...
- Quản lý, tìm kiếm content, phát triển fanpage cộng đồng về mảng du lịch. - Lên content plan, triển khai idea hàng tuần/ tháng. - Report hàng tuần.    
- Quản lý brand visual tại trung tâm - Digital Marketing: + Quản trị chính fanpage Havina Hải Phòng: Trả lời inbox, comment. + Phát triển nội dung Fanpage Havina Hải Phòng: Thiết kế ảnh, video, sửa content để đăng bài lên fanpage. - Quản lý POSM: + Quản lý số...
- Đề xuất các ý tưởng liên quan tổ chức sự kiện theo chiến lược kinh doanh và truyền thông, Marketing. - Xây dựng kịch bản chương trình sự kiện, kịch bản MC (nếu có) và các chi phí phát sinh trong quá trình triển khai, tổ chức sự kiện. - T&igrav...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .