Việc làm
- Draft, review and negotiate a variety of agreements including collaboration, service, development, advertising, entertainment, influencer and promotion agreements and NDAs; assist with updating contract models and templates as well as translations as necessary; - Conduct legal research on various subjects including technology, intellectual...
A.    Responsibilities: 50% Online Media for Users Acquisition, 50% project management Online Media for Users Acquisition ·         Responsible for planning, setting up, monitoring, and analyzing mobile user acquisition campaigns. ·         Evaluate key performance metrics and optimize campaigns based on ROAS, LTV. ·         Indepen...
- Viết bài cho website chính và các trang vệ tinh của công ty. - Viết bài PR, cho website, nội dung fanpage, email marketing. - Viết bài, đăng bài lên các blog, diễn đàn, mạng xã hội để quảng bá.. - Chăm sóc các fanpages trên fa...
- Theo dõi, đề xuất phương án điều chỉnh nếu phù hợp. - Lập báo cáo theo dõi, thống kê sản xuất. - Lên kế hoạch về nhu cầu, điều phối, luân chuyển trang thiết bị vật tư - Quản lý sản xuất, phát hiện, đánh giá, khắc phục các lỗi sản phẩm h&agr...
- Nghiên cứu thị trường US EU. Năm bắt xu hướng trending. - Tìm kiếm Ideas, lên kế hoạch, sáng tạo các nội dung độc đáo cho các sản phẩm. - Nghiên cứu các kênh marketing, mạng xã hội. - Email marketing.   Quyền lợi: - Thưởng theo năng lực, thu nhập tốt...
- Quản lý, tìm kiếm content, phát triển fanpage cộng đồng về mảng du lịch. - Lên content plan, triển khai idea hàng tuần/ tháng. - Report hàng tuần.    
- Quản lý brand visual tại trung tâm - Digital Marketing: + Quản trị chính fanpage Havina Hải Phòng: Trả lời inbox, comment. + Phát triển nội dung Fanpage Havina Hải Phòng: Thiết kế ảnh, video, sửa content để đăng bài lên fanpage. - Quản lý POSM: + Quản lý số...
- Đề xuất các ý tưởng liên quan tổ chức sự kiện theo chiến lược kinh doanh và truyền thông, Marketing. - Xây dựng kịch bản chương trình sự kiện, kịch bản MC (nếu có) và các chi phí phát sinh trong quá trình triển khai, tổ chức sự kiện. - T&igrav...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .