Việc làm
- Quản trị Web site, youtube, Fanpage ... của công ty. - Viết nội dung và up các bài về sản phẩm, bài viết lên các kênh theo chiến lược chung của phòng. - Có khả năng chăm sóc khách hàng online để ra đơn hàng.   Quyền lợi được hưởng: - ...
– Viết bài và tối ưu nội dung trên website, mạng xã hội – Lên biểu mẫu và chạy các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng Google, Facebook, Zalo, Instagram,… – Báo cáo tiến độ công việc hàng tuần cho quản lý   Quyền lợi được hưởng: ...
- Thực hiện phân tích số liệu, đánh giá kết quả chạy quảng cáo Facebook và Google và báo cáo, đưa ra kế hoạch, chiến lược chạy quảng cáo. - Hiệu chỉnh và duyệt content trên Fanpage. - Thực hiện thiết kế các ấn phẩm trên Fanpage và website...
- Quản lý, tìm kiếm content, phát triển fanpage cộng đồng về mảng du lịch. - Lên content plan, triển khai idea hàng tuần/ tháng. - Report hàng tuần.    
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .