Việc làm
- Tiếp đón khách/ Welcome guests - Hướng dẫn khách điền phiếu thông tin/ Instruct guests to fill in the information form - Chuẩn bị cho sự kiện/ Prepare for the event - Làm báo cáo tổng hợp cuối ngày/ Make a summary report at the end of the day - Các công việc kh&aa...
- Chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động của Bộ phận tiếp tân. - Lập kế hoạch để đảm bảo các hoạt động sự kiện. - Đào tạo và phát triển các kỹ năng chuyên nghiệp cho nhân viên tiếp tân. - Giải Quyết các khiếu nại của khách khi tới tham dự sự...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .