Việc làm
POSITION SUMMARY STATEMENT: Be accountable for ensuring Company’s events are in full compliance with Vietnam’s local laws and company’s Rules of Conduct. Guide the Member organizations focusing on event execution in conforming to the rules for Member conduct set out by the Corporation. The principle focus of this position is to ensure t...
POSITION SUMMARY STATEMENT Be accountable for ensuring Company’s events are in full compliance with Vietnam’s local laws and company’s Rules of Conduct. Guide the Member organizations focusing on event execution in conforming to the rules for Member conduct set out by the Corporation. The principle focus of this position is to ensure th...
- Chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động của Bộ phận tiếp tân. - Lập kế hoạch để đảm bảo các hoạt động sự kiện. - Đào tạo và phát triển các kỹ năng chuyên nghiệp cho nhân viên tiếp tân. - Giải Quyết các khiếu nại của khách khi tới tham dự sự...
- Tiếp đón khách/ Welcome guests - Hướng dẫn khách điền phiếu thông tin/ Instruct guests to fill in the information form - Chuẩn bị cho sự kiện/ Prepare for the event - Làm báo cáo tổng hợp cuối ngày/ Make a summary report at the end of the day - Các công việc kh&aa...
Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư du lịch TSV Tầng 4, TTTM Mipec 229 Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam - Đón tiếp và tư vấn cho khách hàng về mô hình nghỉ dưỡng của Công ty tại các sự kiện do Công ty tổ ch...
- Đề xuất các ý tưởng liên quan tổ chức sự kiện theo chiến lược kinh doanh và truyền thông, Marketing. - Xây dựng kịch bản chương trình sự kiện, kịch bản MC (nếu có) và các chi phí phát sinh trong quá trình triển khai, tổ chức sự kiện. - T&igrav...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .