Việc làm
- Livestream giới thiệu sản phẩm, trò chuyện và tư vấn cho khách hàng trên Tiktokshop, Facebook. - Xây dựng Video sáng tạo, quảng bá sản phẩm cùng Team.
- Data khách hàng có sẵn, không phải đi thị trường, không phải đi gặp khách hàng. - Gọi điện thoại tư vấn cho khách hàng sử dụng sản phẩm theo data có sẵn. - Hỗ trợ tiếp nhận các cuộc gọi vào để Tư vấn thông tin sản phẩm đến KH qua các kên...
- Lập kế hoạch các khoản thu - chi, tổng hợp và báo cáo công nợ hàng tuần/ tháng;  - Quản lí xuất nhập xuất nhập hàng hoá trên hệ thống; - Thống kê, theo dõi, lập các thông báo thu phí và đôn đốc công nợ kh...
- Biên tập video, chỉnh sửa, tạo hiệu ứng để hoàn chỉnh các video, clip theo yêu cầu. - Sáng tạo các nội dung video mới theo xu hướng và định hướng của Công ty. - Phối kết hợp với bộ phận content để sản xuất video đăng trên nền tảng TikTok. - Lưu trữ và quản lý th...
- Sáng tạo, quản lí và phát triển nội dung, hình ảnh trên các kênh Fanpage, Instagram, Tiktok,.. - Xây dựng chiến lược content video ,post bài tăng cường tương tác, quảng bá thương hiệu. - Lập kế hoạch công việc, triển khai và báo cá...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .