Việc làm
 Tiếp nhận yêu cầu từ chủ trì dự án, team leader, xử lí thông tin và lên ý tưởng hoặc thể hiện ý tưởng có sẵn. – Thể hiện/ minh họa các sản phẩm diễn họa cho các dự án công trình kiến trúc và quy hoạch bằng hình ảnh 3D v&ag...
+ Thực hiện sản xuất tất cả các sản phẩm về hình ảnh, video (gọi chung là artwork) của Men's Health trên môi trường kĩ thuật số: social/website/các kênh của đối tác... theo đặt hàng nội bộ. + Chịu trách nhiệm về phần hình ảnh, visual khác của trung tâm...
- Thiết kế và đưa ra bản vẽ các sản phẩm, mẫu mã theo yêu cầu của Khách Hàng. - Bóc tách chi tiết bản vẽ, tính định mức vật tư, cung cấp báo giá cho bộ phận kinh doanh. - Lập kế hoạch thiết kế đảm bảo đúng tiến độ. - Điều chỉnh bản vẽ thiết kế từ phản hồ...
- Đọc hiểu về chính sách youtube, hiểu biết về nội dung được nhiều người quan tâm - Trước khi lên ý tưởng kịch bản cần khảo sát trước hiện trường quay, có thể quay phim, chụp hình ngoài cảnh quay - Tham khảo các kho Animation, model nhân vật sẵn có. - Từ n...
- Dựa vào story board cắt ghép các cảnh theo mạch phim - Tiến hành tracking camera, xuất những đoạn phim có nhân vật 3D sang bên 3D (dạng chuỗi, jph hoặc mp4) - Nhận file render từ bên 3D (chuỗi png), ghép nhân vật phù hợp trên - Tạo các hiệu ứng &aci...
Thiết kế các video, clip phục vụ cho các chiến dịch marketing, giới thiệu sản phẩm Sáng tạo trong nhiều lĩnh vực Đóng góp, xây dựng ý tưởng trong quá trình làm việc với đồng nghiệp Am hiểu về hiệu ứng thị giác, âm thanh Quay, dựng video của các đ...
Thiết kế các video, clip phục vụ cho các chiến dịch marketing, giới thiệu sản phẩm Sáng tạo trong nhiều lĩnh vực Đóng góp, xây dựng ý tưởng trong quá trình làm việc với đồng nghiệp Am hiểu về hiệu ứng thị giác, âm thanh Quay, dựng video của các đ...
+ Xây dựng, quản lý nội dung (bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh) trên Fanpage, Website; + Khai thác nội dung, viết bài về mảng Tài chính, tín dụng, đầu tư chứng khoán,… + Phối hợp với Marketing team để lên kế hoạch c...
- Lên ý tưởng, sáng tạo, tham gia xây dựng và triển khai các chiến lược phát triển nội dung nội dung và viết bài trên web, fanpage, forum, web vệ tinh, bài SEO trên tiêu chuẩn - Lên brief cho thiết kế, script cho sự kiện, idea cho video / hình ảnh...
+ Thực hiện sản xuất tất cả các sản phẩm về hình ảnh, video (gọi chung là artwork) của Men's Health trên môi trường kĩ thuật số: social/website/các kênh của đối tác... theo đặt hàng nội bộ. + Chịu trách nhiệm về phần hình ảnh, visual khác của trung tâm...
Soạn thảo và quản lý các loại hợp đồng: hợp đồng mua bán (kinh tế), hợp đồng hợp tác, hợp đồng  lao động Theo dõi bảng chấm công và tính lương hàng tháng cho các bộ phận Theo dõi và đóng các khoản bảo hiểm cho người lao động Đ...
Làm việc với bộ phận Marketing để thiết kế Digital Banner, Poster, Brochure, Catalogue, Profile, namecard,,... phục vụ cho các kênh truyền thông hoặc dự án của công ty.  Xây dựng ý tưởng theo yêu sản phẩm và yêu cầu của các phòng ban / khách h&agrav...
Nghiên cứu kĩ lưỡng về các chủ đề liên quan đến ngành sự kiện, tạo ra các ý tưởng cho các loại nội dung mới Cung cấp các tác phẩm viết chất lượng thu hút khán giả, thu hút khách hàng và nâng cao nhận thức về thương hiệu. Liê...
Trực tiếp tham gia tiếp nhận yêu cầu của khách hàng (nhận brief). Làm việc trực tiếp với khách hàng cùng với Account để sáng tạo và biên tập nội dung theo yêu cầu công việc/dự án. Phối hợp với BGĐ và các phòng ban lập kế hoạch dự &aa...
Lập kế hoạch Marketing để đạt được mục tiêu tiếp thị kinh doanh. Quản lý và thực hiện các hoạt động tiếp thị truyền thông trên các kênh social media như: Facebook, Website, Instagram, YouTube, TikTok Tham gia các sự kiện để thu thập hình ảnh, clip video, lưu trữ và ...
- Xây dựng, quản lý nội dung (bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh) trên Fanpage, Website; - Khai thác nội dung, viết bài về mảng Tài chính, tín dụng, đầu tư chứng khoán,… - Phối hợp với Marketing team để lên kế hoạch c...
Tạo thiết kế lấy người dùng làm trung tâm bằng cách hiểu các yêu cầu kinh doanh và phản hồi của người dùng Tạo luồng người dùng, wireframes, prototypes và mockups Chuyển các yêu cầu thành hướng dẫn phong cách, hệ thống thiết kế, mẫu thiết kế ...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .