Việc làm
- Tốt nghiệp và chuyên môn sư phạm đúng chuyên ngành giảng dạy ứng tuyển. - Có năng lực quản lý lớp học, tình yêu thương trẻ. - Thái độ làm việc nghiêm túc và chuyên nghiệp. - Kỹ năng mềm về thuyết trình, làm việc nh&...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .