Việc làm
- Quay phim, quay livestream. - Xây dựng content video, edit video. - Quản lý và đảm bảo về chất lượng, tiến độ bài content, báo cáo hàng tháng. - Phối hợp với các phòng ban, cộng tác viên để hoàn thiện nội dung theo yêu cầu và kế hoạc...
- Đọc hiểu về chính sách youtube, hiểu biết về nội dung được nhiều người quan tâm - Trước khi lên ý tưởng kịch bản cần khảo sát trước hiện trường quay, có thể quay phim, chụp hình ngoài cảnh quay - Tham khảo các kho Animation, model nhân vật sẵn có. - Từ n...
Thiết kế các video, clip phục vụ cho các chiến dịch marketing, giới thiệu sản phẩm Sáng tạo trong nhiều lĩnh vực Đóng góp, xây dựng ý tưởng trong quá trình làm việc với đồng nghiệp Am hiểu về hiệu ứng thị giác, âm thanh Quay, dựng video của các đ...
Thiết kế các video, clip phục vụ cho các chiến dịch marketing, giới thiệu sản phẩm Sáng tạo trong nhiều lĩnh vực Đóng góp, xây dựng ý tưởng trong quá trình làm việc với đồng nghiệp Am hiểu về hiệu ứng thị giác, âm thanh Quay, dựng video của các đ...
+ Xây dựng, quản lý nội dung (bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh) trên Fanpage, Website; + Khai thác nội dung, viết bài về mảng Tài chính, tín dụng, đầu tư chứng khoán,… + Phối hợp với Marketing team để lên kế hoạch c...
Soạn thảo và quản lý các loại hợp đồng: hợp đồng mua bán (kinh tế), hợp đồng hợp tác, hợp đồng  lao động Theo dõi bảng chấm công và tính lương hàng tháng cho các bộ phận Theo dõi và đóng các khoản bảo hiểm cho người lao động Đ...
Làm việc với bộ phận Marketing để thiết kế Digital Banner, Poster, Brochure, Catalogue, Profile, namecard,,... phục vụ cho các kênh truyền thông hoặc dự án của công ty.  Xây dựng ý tưởng theo yêu sản phẩm và yêu cầu của các phòng ban / khách h&agrav...
Nghiên cứu kĩ lưỡng về các chủ đề liên quan đến ngành sự kiện, tạo ra các ý tưởng cho các loại nội dung mới Cung cấp các tác phẩm viết chất lượng thu hút khán giả, thu hút khách hàng và nâng cao nhận thức về thương hiệu. Liê...
Trực tiếp tham gia tiếp nhận yêu cầu của khách hàng (nhận brief). Làm việc trực tiếp với khách hàng cùng với Account để sáng tạo và biên tập nội dung theo yêu cầu công việc/dự án. Phối hợp với BGĐ và các phòng ban lập kế hoạch dự &aa...
Lập kế hoạch Marketing để đạt được mục tiêu tiếp thị kinh doanh. Quản lý và thực hiện các hoạt động tiếp thị truyền thông trên các kênh social media như: Facebook, Website, Instagram, YouTube, TikTok Tham gia các sự kiện để thu thập hình ảnh, clip video, lưu trữ và ...
- Xây dựng, quản lý nội dung (bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh) trên Fanpage, Website; - Khai thác nội dung, viết bài về mảng Tài chính, tín dụng, đầu tư chứng khoán,… - Phối hợp với Marketing team để lên kế hoạch c...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .