Việc làm
- Phối hợp với team content để lên concept, ý tưởng dựng video. - Thiết kế, cắt ghép các nội dung thành một video hoàn chỉnh đảm bảo đạt yêu cầu. - Phối hợp làm việc với content writer để lên concept về hình ảnh, video. - Thực hiện các công việc theo y&ecir...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .