Việc làm
- Thời gian làm việc: 7h00 - 17h00 - Vệ sinh cửa hàng, lựa hàng ngộp ra khỏi bể - Lọc hồ, thay nước bể hồ chứa - Có khả năng lắp đặt, khắc phục sự cố, hỏng hóc bất ngờ của hệ thống cơ sở hạ tầng,đảm bảo cửa hàng vận hành ổn định trong quá trình kinh doanh....
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .