Việc làm
1. Lập kế hoạch, tổ chức triển khai, giám sát thực hiện các hoạt động liên quan đến mua hàng của các nhà cung cấp và tại các thị trường khác nhau. 2. Thiết lập bộ máy nhân sự thuộc phòng P&L, phân công nhiệm vụ, điều động nhân sự, g...
22-03-2021
Toàn thời gian
Khoa học 
Tuyển dụng: Toàn Quốc Phần Pre Sale 1. Liên hệ khách hàng Demo, giới thiệu, tư vấn cho khách hàng. (Kinh doanh đề nghị KD sẽ làm phần này, nếu KD làm không hiệu quả KT sẽ chủ động làm) 2. Demo giới thiệu sản phẩm, Tối ưu hóa quy trình sản xuâ...
22-03-2021
Toàn thời gian
Khoa học 
Lập hồ sơ chào thầu chuẩn xác theo quy định. Tiếp nhận yêu cầu báo giá và lập báo giá chi tiết, báo giá cạnh tranh gửi khách hàng. Lập đơn hàng (SO), phiếu xuất kho, phiếu đề nghị điều chuyển hàng hóa, biên bản giao nhận h&agra...
22-03-2021
Toàn thời gian
Bán hàng/Phát triển kinh doanh 
Tuyển dụng: Toàn Quốc Phần Pre Sale 1. Liên hệ khách hàng Demo, giới thiệu, tư vấn cho khách hàng. (Kinh doanh đề nghị KD sẽ làm phần này, nếu KD làm không hiệu quả KT sẽ chủ động làm) 2. Demo giới thiệu sản phẩm, Tối ưu hóa quy trình sản xuâ...
22-03-2021
Toàn thời gian
Khoa học 
Lập hồ sơ chào thầu chuẩn xác theo quy định. Tiếp nhận yêu cầu báo giá và lập báo giá chi tiết, báo giá cạnh tranh gửi khách hàng. Lập đơn hàng (SO), phiếu xuất kho, phiếu đề nghị điều chuyển hàng hóa, biên bản giao nhận h&agra...
22-03-2021
Toàn thời gian
Khoa học 
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .